Fennovoima
Fennovoima pestasi operatiivisen johtajan Ranskan valtionyhtiöstä

Fen­no­voi­ma pestasi ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Ranskan val­tion­yh­tiös­tä

15.01.2021 12:00
Tilaajille
Fennovoima pyrkii saamaan rakentamisluvan vuonna 2021

Fen­no­voi­ma pyrkii saamaan ra­ken­ta­mis­lu­van vuonna 2021

30.12.2020 17:00
Tilaajille
Fennovoiman rakentamisluvan kannalta tärkeä turvallisuusseloste halutaan saada valmiiksi kevään aikana – Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

21.12.2020 13:06
Operatiivinen johtaja Timo Okkonen jättää Fennovoiman ensi vuoden alussa

Ope­ra­tii­vi­nen johtaja Timo Okkonen jättää Fen­no­voi­man ensi vuoden alussa

13.12.2020 16:00
Tilaajille
RAOS Projectin toimitusjohtaja Gromov: "Pyhäjoen pienestä kylästä tulee merkittävä kaupunki"

RAOS Pro­jec­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Gromov: "Py­hä­joen pie­nes­tä kylästä tulee mer­kit­tä­vä kau­pun­ki"

25.11.2020 18:00
Tilaajille
Ympäristön säteilyselvitys jatkuu Pyhäjoella - asukkaita kutsutaan kokokehomittauksiin

Ym­pä­ris­tön sä­tei­ly­sel­vi­tys jatkuu Py­hä­joel­la - asuk­kai­ta kut­su­taan ko­ko­ke­ho­mit­tauk­siin

29.10.2020 15:22
Tilaajille

Fen­no­voi­ma: Han­hi­ki­vi 1 -työ­maan ylei­sö­päi­vä siirtyy vuo­del­la

16.04.2020 08:05

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

24.03.2020 08:10
Suurhankkeiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa: Fennovoima ei aio kompensoida rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eikä kaatamaansa metsää

Suur­hank­kei­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä ei las­ke­ta: Fen­no­voi­ma ei aio kom­pen­soi­da ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä eikä kaa­ta­maan­sa metsää

07.02.2020 08:50
Sadoilla Fennovoiman työntekijöillä edessä muutto pohjoiseen - harrastukset, puolisoiden työt ja monet muut asiat selvitettävänä

Sa­doil­la Fen­no­voi­man työn­te­ki­jöil­lä edessä muutto poh­joi­seen - har­ras­tuk­set, puo­li­soi­den työt ja monet muut asiat sel­vi­tet­tä­vä­nä

28.11.2017 13:23
Tivitek kasvoi vuoden nuoreksi yritykseksi

Tivitek kasvoi vuoden nuo­rek­si yri­tyk­sek­si

28.10.2017 18:11
Mielipidekysely: Fennovoiman loppusijoituslaitos torjutaan Pyhäjoella ja Eurajoella

Mie­li­pi­de­ky­se­ly: Fen­no­voi­man lop­pu­si­joi­tus­lai­tos tor­ju­taan Py­hä­joel­la ja Eu­ra­joel­la

07.10.2017 08:48
STUK seuraa Hanhikivi 1-hanketta:

STUK seuraa Han­hi­ki­vi 1-han­ket­ta:

19.09.2017 15:46