Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Haa­pa­ve­den kirk­ko­neu­vos­to anoo sai­raa­la­pas­to­rin osa-ai­kai­sen viran täyt­tä­mis­tä – Ys­tä­vyys­seu­ra­kun­ta Ridalan seu­ra­kun­ta­ta­lon kor­jauk­seen myön­tei­nen kanta

-
Kuva: Laura Seppä

Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto päätti anoa Oulun hiippakunnan tuomiokapitullia täyttämään Kalajoen rovastikunnan yhteisen Oulaskankaan sairaalapastorin viran osa-aikaisena 25 prosentin työajalla. Lisäksi kirkkoneuvosto anoo tuomiokapitulia antamaan kyseisen viran viranhoitomääräyksen Haapaveden seurakunnan seurakuntapastori Maija Vahtealalle ajalle 1.9.2019 – 31.8.2021.

Kirkkoneuvosto päätti antaa puoltavan lausunnon seurakuntapastori Maija Vahtealan osa-aikaiseen virkavapausanomukseen. Virkavapaa antaisi mahdollisuuden hoitaa osa-aikaisesti Kalajoen rovastikunnan yhteistä sairaalapastorin virkaa, mikäli Oulun hiippakunnan tuomiokapituli sen täyttää ja myöntää viranhoitomääräyksen Maija Vahtealalle.

Kirkkoneuvosto käsitteli ystävyysseurakunta Ridalan avustusanomusta koskien seurakuntatalon korjausta. Kirkkoneuvosto suhtautui avustusanomukseen periaatteessa myönteisesti, mutta päätti edellyttää, että kokonaisenergiataloudellisesta korjaustoimenpiteestä sekä sen toteuttamistavasta tehdään tarkka etukäteissuunnitelma ja laaditaan sille kustannusarvio, jotka toimitetaan kirkkoneuvostolle nähtäväksi.

Kirkkovaltuusto käsitteli viime vuoden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tilikauden 2018 tulos on reilut 53 490 euroa alijäämäinen. Merkittävin tekijä alijäämäisyyteen oli kirkollisverotulojen kehitys. Seurakunnan verotulokertymä jäi 2,6 prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi. Myös metsätalouden tuottoja toteutui vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin, mutta metsänhoidolliset toimet toteutettiin.

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,8 vuodelle 2020.

Kirkkovaltuusto valitsi valtuustokauden 2019 – 2022 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n. Sama tilintarkastusyhteisö on toiminut tilintarkastuksessa myös edellisellä valtuustokaudella.