Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Seurakunta

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu mak­sa­maan kirkon re­mont­tia - viime vuoden tulos mu­ka­vas­ti plus­sal­la

06.06.2021 09:00
Tilaajille

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nal­la yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös, uuden kirkon ra­ken­ta­mi­nen vuoden pää­tee­ma­na

29.03.2021 13:00
Tilaajille

Täällä linkki lop­piais­kon­sert­tiin: Ou­lais­ten yk­sin­lau­la­jien kon­sert­ti kuul­ta­vis­sa vain etänä

06.01.2021 14:00

Seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Ou­lai­siin haki 19 kiin­nos­tu­nut­ta, neljä hakijaa haas­ta­tel­laan ensi vii­kol­la

26.12.2020 16:00
Tilaajille

Kir­kon­rot­ta seik­kai­lee Ou­lais­ten seu­ra­kun­nas­sa -katso työn­te­ki­jöi­den jou­lu­vi­deo

20.12.2020 14:00

Kolme uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, piispa Kes­ki­ta­lol­le ker­ty­nyt jo 28 pap­pis­vih­ki­mys­tä

01.11.2020 14:00
Tilaajille

Katso kuvat: Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta juhli 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

02.02.2020 14:30

Sadasta py­hä­jo­ki­ses­ta 83 kuuluu kirk­koon, muut­to­lii­ke näkyy jä­sen­mää­räs­sä

04.01.2020 09:00

Haa­pa­ve­den kirk­ko­neu­vos­to anoo sai­raa­la­pas­to­rin osa-ai­kai­sen viran täyt­tä­mis­tä – Ys­tä­vyys­seu­ra­kun­ta Ridalan seu­ra­kun­ta­ta­lon kor­jauk­seen myön­tei­nen kanta

10.06.2019 15:40

Ny­kyi­set paanut pe­räi­sin 60-lu­vul­ta – Kirkon katto kor­jauk­sen tar­pees­sa Ou­lai­sis­sa

24.05.2019 13:00

Surakka johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa – Katso muut va­lin­nat

31.01.2019 10:30

Ih­mis­ten rin­nal­la eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa - Lupa olla ja kuun­nel­la ilman kii­ret­tä

18.12.2017 15:25

Tri­ni­tas-suun­ni­tel­ma voitti ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun

07.11.2017 08:18

Louk­ko­lat ja Lit­to­wit ostivat palat Raatin tilasta Kär­sä­mäel­lä

22.05.2017 08:40