Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Kirkkovaltuusto

Haa­pa­ve­den kirk­ko­neu­vos­to anoo sai­raa­la­pas­to­rin osa-ai­kai­sen viran täyt­tä­mis­tä – Ys­tä­vyys­seu­ra­kun­ta Ridalan seu­ra­kun­ta­ta­lon kor­jauk­seen myön­tei­nen kanta

10.06.2019 15:40

Ny­kyi­set paanut pe­räi­sin 60-lu­vul­ta – Kirkon katto kor­jauk­sen tar­pees­sa Ou­lai­sis­sa

24.05.2019 13:00

Surakka johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa – Katso muut va­lin­nat

31.01.2019 10:30