Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Jo­ki­hel­men opisto saa aloit­taa ai­kuis­ten yksilö- ja ryh­mä­ope­tuk­sen 17. tam­mi­kuu­ta alkaen, il­moit­tau­tu­maan ehtii vielä tänään tors­tai­na

Oulainen

Jokihelmen opiston vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetus on alkanut 2005 syntyneille ja sitä nuoremmille 10.1.2022 alkaen tai opetus alkaa myöhemmin kurssin alkuperäisen aikataulun mukaan.

– Saamme aloittaa aikuisten vapaan sivistystyön yksilö- ja ryhmäopetuksen 17.1.2022 alkaen tai kurssin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Noudatamme terveysturvallisuusohjeita. Verkko- ja etäopetuskurssit alkavat suunnitellusti. Jos kurssin aloitusajankohta lykkääntyy, kurssin kesto ja tuntimäärä säilyvät luvattuna sekä kurssin päättymisajankohta siirtyy eteenpäin, rehtori Anu Hultqvist tiedottaa.