Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 12 tuntia
Timo Hannulan johtama suomalaisen musiikin joulukonsertti kuullaan sunnuntaina Haapavedellä

Timo Han­nu­lan johtama suo­ma­lai­sen mu­sii­kin jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan sun­nun­tai­na Haa­pa­ve­del­lä

21:00
Tilaajille
Viikko
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Liikunnan "moniottelija" palkittiin Ukuli-patsaalla: Palkittu Juha Aho tutustuttaa videolla mitä kaikkea Haapaveden Lumimaasta löytyy

Lii­kun­nan "mo­niot­te­li­ja" pal­kit­tiin Uku­li-pat­saal­la: Pal­kit­tu Juha Aho tu­tus­tut­taa vi­deol­la mitä kaikkea Haa­pa­ve­den Lu­mi­maas­ta löytyy

26.11.2022 14:00
Tilaajille
Mauno Mykkänen palkittiiin Vuoden reserviläisenä, Vihannin yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Parkkila

Mauno Myk­kä­nen pal­kit­tiiin Vuoden re­ser­vi­läi­se­nä, Vi­han­nin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Pasi Park­ki­la

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Juha Aho perehdyttää mitä kaikkea löytyy Haapaveden Lumimaasta

Juha Aho pe­reh­dyt­tää mitä kaikkea löytyy Haa­pa­ve­den Lu­mi­maas­ta

25.11.2022 22:57
Tilaajille
Joulumaassa maistui riisipuuro ja pukille lähti kirjepostia, kaupunginjohtaja sai yllättäin uuden tittelin –Katso kuvagalleria Oulaisten jouluisesta illasta

Jou­lu­maas­sa maistui rii­si­puu­ro ja pukille lähti kir­je­pos­tia, kau­pun­gin­joh­ta­ja sai yl­lät­täin uuden tit­te­lin –Katso ku­va­gal­le­ria Ou­lais­ten jou­lui­ses­ta illasta

25.11.2022 22:06
Tilaajille
Kuva-arkistot alueelta on selvitetty –Kotiseutuliitto haluaa pureutua kuviin vielä tarkemmin, Tuula Aitto-oja esitteli esiselvityksen tuloksia

Ku­va-ar­kis­tot alueel­ta on sel­vi­tet­ty –Ko­ti­seu­tu­liit­to haluaa pu­reu­tua kuviin vielä tar­kem­min, Tuula Ait­to-oja esit­te­li esi­sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia

25.11.2022 17:00
Tilaajille
Heli Torssonen kilisyttää puikkoja ahkerasti: Käsityökilpailuunkin osallistunut neuloja antaa vinkit neulonnasta kiinnostuneille

Heli Tors­so­nen ki­li­syt­tää puik­ko­ja ah­ke­ras­ti: Kä­si­työ­kil­pai­luun­kin osal­lis­tu­nut neuloja antaa vinkit neu­lon­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le

24.11.2022 13:30
Tilaajille
Carnival disko jälleen Oulaisten Petäjäskoskella kuin silloin ennen: Kreppaa tukkasi ja pukeudu tyylin mukaisesti

Car­ni­val disko jälleen Ou­lais­ten Pe­tä­jäs­kos­kel­la kuin silloin ennen: Kreppaa tukkasi ja pukeudu tyylin mu­kai­ses­ti

23.11.2022 21:00
Pelimiitti päättyy joulukuussa, käsikirja toiminnan aloittamisen helpottamiseksi jää kuitenkin elämään

Pe­li­miit­ti päättyy jou­lu­kuus­sa, kä­si­kir­ja toi­min­nan aloit­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si jää kui­ten­kin elämään

23.11.2022 13:30
Tilaajille
Kuukausi
Oulaistelaiset karatekat kävivät sensei Velibor Dimitrijevicin opetuksessa

Ou­lais­te­lai­set ka­ra­te­kat kävivät sensei Velibor Di­mit­ri­je­vi­cin ope­tuk­ses­sa

22.11.2022 17:00
Tilaajille
Tiedätkö, mikä on Kopsan kolli tai Pyykkärin mökki? –Pyhäjokialueen joululehti on ilmestynyt ja paljastaa alueeltamme mielenkiintoisia asioita

Tie­dät­kö, mikä on Kopsan kolli tai Pyyk­kä­rin mökki? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­ti on il­mes­ty­nyt ja pal­jas­taa alueel­tam­me mie­len­kiin­toi­sia asioita

16.11.2022 21:00
Tilaajille
Humoristinen huuliharppukvartetti Sväng esiintyy Oulaisissa, keskiviikkona yhtyettä kuulevat myös koululaiset

Hu­mo­ris­ti­nen huu­li­harp­pu­kvar­tet­ti Sväng esiin­tyy Ou­lai­sis­sa, kes­ki­viik­ko­na yh­tyet­tä kuu­le­vat myös kou­lu­lai­set

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Anssi Kela yhtyeineen esiintyy Oulaisissa tiistai-iltana –Muistatko, missä yhtyeessä Kela soitti ennen soolouraansa?

Anssi Kela yh­tyei­neen esiin­tyy Ou­lai­sis­sa tiis­tai-il­ta­na –Muis­tat­ko, missä yh­tyees­sä Kela soitti ennen soo­lou­raan­sa?

15.11.2022 11:00
Tilaajille
“Harmo ja minä” – kaksi huipputaiteilijaa Oulaisten Musiikkiviikoilla keskiviikkoiltana

“Harmo ja minä” – kaksi huip­pu­tai­tei­li­jaa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­koil­la kes­ki­viik­ko­il­ta­na

09.11.2022 13:31
Tilaajille
Savuttomuus rohkeasti puheeksi, hengitysyhdistyksen Aila-Marketta Lapiolahti kannustaa ottamaan asioita rohkeasti esille keuhkoahtaumatautiin sairastuneen kanssa

Sa­vut­to­muus roh­keas­ti pu­heek­si, hen­gi­tys­yh­dis­tyk­sen Ai­la-Mar­ket­ta La­pio­lah­ti kan­nus­taa ot­ta­maan asioita roh­keas­ti esille keuh­ko­ah­tau­ma­tau­tiin sai­ras­tu­neen kanssa

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastossa on Peliviikko: Peli-illat keskiviikkona ja perjantaina

Py­hä­joen kir­jas­tos­sa on Pe­li­viik­ko: Pe­li-il­lat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na

07.11.2022 21:00
Tilaajille
Barokkimusiikin säveliä Oulaisten kirkossa sunnuntaina -Mukana useita paikallisia musiikkiammattilaisia

Ba­rok­ki­mu­sii­kin säveliä Ou­lais­ten kir­kos­sa sun­nun­tai­na -Mukana useita pai­kal­li­sia mu­siik­ki­am­mat­ti­lai­sia

06.11.2022 09:24
Tilaajille
Laulava palopäällikkö on monen pokaalin mies

Laulava pa­lo­pääl­lik­kö on monen po­kaa­lin mies

03.11.2022 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulaisten Musiikkiviikkojen lippupisteeltä hoksautus: Makuja ja musiikkia -tapahtumaan pitää varata liput viimeistään perjantaina ja ilmoittaa ruoka-aineallergioista samalla

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen lip­pu­pis­teel­tä hok­sau­tus: Makuja ja mu­siik­kia -ta­pah­tu­maan pitää varata liput vii­meis­tään per­jan­tai­na ja il­moit­taa ruo­ka-ai­ne­al­ler­giois­ta samalla

28.10.2022 06:00
Tilaajille