Harrastukset
Taiteen perusopetus etänä Jokihelmen opistossa, muulle opetukselle etämahdollisuudet myös mietinnässä

Taiteen pe­rus­ope­tus etänä Jo­ki­hel­men opis­tos­sa, muulle ope­tuk­sel­le etä­mah­dol­li­suu­det myös mie­tin­näs­sä

17.01.2021 15:00
Tilaajille
Ilmainen harrastus lapselle: Katso, mitä harrastustoimintaa koululaisille tarjotaan Oulaisissa, Haapavedellä, Pyhäjoella ja Kärsämäellä

Il­mai­nen har­ras­tus lap­sel­le: Katso, mitä har­ras­tus­toi­min­taa kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä, Py­hä­joel­la ja Kär­sä­mäel­lä

13.01.2021 14:00
Tilaajille
"Jokaiselle kurssille pitää miettiä paras ja luontevin tapa järjestää", Jokihelmen opiston tavoite on aloittaa kevätkausi lähiopetuksena, mutta etäopetukseenkin varaudutaan

"Jo­kai­sel­le kurs­sil­le pitää miettiä paras ja luon­te­vin tapa jär­jes­tää", Jo­ki­hel­men opiston tavoite on aloit­taa ke­vät­kau­si lä­hio­pe­tuk­se­na, mutta etä­ope­tuk­seen­kin va­rau­du­taan

05.01.2021 13:23
Tilaajille
Sinnikkyydellä maaliin
Kolumni Lilli Eskola

Sin­nik­kyy­del­lä maaliin

18.11.2020 09:10
Tilaajille