Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Kuukausi
Tiina Yppärilä irtisanoutui, Merijärven 4H-yhdistykselle palkataan uusi toiminnanjohtaja

Tiina Yp­pä­ri­lä ir­ti­sa­nou­tui, Me­ri­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le pal­ka­taan uusi toi­min­nan­joh­ta­ja

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Kesän kaikuja KoronaGalleriassa –Mannerkorven naiset loikkauttavat taideajatukset jo sulan veden aikaan

Kesän kaikuja Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa –Man­ner­kor­ven naiset loik­kaut­ta­vat tai­de­aja­tuk­set jo sulan veden aikaan

12.03.2023 06:00
Tilaajille
Katso kuvagalleria lauantain tunnelmasta: Piipsjärven jäällä ja ranta-alueilla tekemistä riittää sunnuntaiaamuun saakka

Katso ku­va­gal­le­ria lauan­tain tun­nel­mas­ta: Piips­jär­ven jäällä ja ran­ta-alueil­la te­ke­mis­tä riittää sun­nun­tai­aa­muun saakka

11.03.2023 17:22
Tilaajille
Kerro Hämäläisen Jyrille Piipsjärvi 24H -tapahtumassa, miten haluaisit Honkamajan aluetta kehitettävän tulevina vuosina

Kerro Hä­mä­läi­sen Jyrille Piips­jär­vi 24H -ta­pah­tu­mas­sa, miten ha­luai­sit Hon­ka­ma­jan aluetta ke­hi­tet­tä­vän tu­le­vi­na vuosina

11.03.2023 06:00
Tilaajille
Aikuisten jäätanssi on nyt muodikasta –Mitä taitoluistelutunnilla tapahtuu? Oppilaina Riikka, Marjut, Sanna ja Sirpa

Ai­kuis­ten jää­tans­si on nyt muo­di­kas­ta –Mitä tai­to­luis­te­lu­tun­nil­la ta­pah­tuu? Op­pi­lai­na Riikka, Marjut, Sanna ja Sirpa

10.03.2023 16:40
Tilaajille
Aikuisjäätanssi on nyt muodikasta –Mitä taitoluistelutunnilla tapahtuu? Oppilaina Riikka, Sanna, Marjut ja Sirpa

Ai­kuis­jää­tans­si on nyt muo­di­kas­ta –Mitä tai­to­luis­te­lu­tun­nil­la ta­pah­tuu? Op­pi­lai­na Riikka, Sanna, Marjut ja Sirpa

10.03.2023 16:24
Tilaajille
Riemu kupli sisälläni, kun väylä sulasi
Kolumni

Riemu kupli si­säl­lä­ni, kun väylä sulasi

08.03.2023 13:41
Tilaajille
Lumi-Oosa aloitti kolmossijalla, vihantilaisen Markku Lumiahon kotikasvatti on palannut varsalomalta kisa-areenoille

Lu­mi-Oo­sa aloitti kol­mos­si­jal­la, vi­han­ti­lai­sen Markku Lu­mi­ahon ko­ti­kas­vat­ti on pa­lan­nut var­sa­lo­mal­ta ki­sa-aree­noil­le

08.03.2023 13:30
Tilaajille
Laskettelukausi näkyy lasten ja nuorten luunmurtumissa –  OYSin ylilääkäri: Yleisin haaverin aiheuttaja on oma rinnekäytös

Las­ket­te­lu­kau­si näkyy lasten ja nuorten luun­mur­tu­mis­sa –  OY­Sin yli­lää­kä­ri: Yleisin haa­ve­rin ai­heut­ta­ja on oma rin­ne­käy­tös

07.03.2023 13:30
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustusten haku on avattu –Monet talojen ylläpitäjät ovat suuressa ahdingossa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ten haku on avattu –Monet talojen yl­lä­pi­tä­jät ovat suu­res­sa ah­din­gos­sa

06.03.2023 17:00
Tilaajille
Pyörät
Lukijalta

Pyörät

26.02.2023 15:33
Oodi potkukelkalle, Asta Lohvansuun esittämänä

Oodi pot­ku­kel­kal­le, Asta Loh­van­suun esit­tä­mä­nä

26.02.2023 15:23
Tilaajille
Potkuriralli Perinnekeskuksessa, vanhoihin asuihin pukeutuneena

Pot­ku­ri­ral­li Pe­rin­ne­kes­kuk­ses­sa, van­hoi­hin asuihin pu­keu­tu­nee­na

26.02.2023 15:22
Tilaajille
Kahen Kahavit: Millä välineellä kisälli Helinä Koskela aikoo laskea Perinnekeskuksen mäestä?

Kahen Ka­ha­vit: Millä vä­li­neel­lä kisälli Helinä Koskela aikoo laskea Pe­rin­ne­kes­kuk­sen mäestä?

24.02.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 24.2.2023: Liukuuko vesijuoksuvyö laskiaismäessä? Perinnekeskuksen alueella valmistaudutaan jo sunnuntain tapahtumaan

Kahen Kahavit 24.2.2023: Liu­kuu­ko ve­si­juok­su­vyö las­kiais­mäes­sä? Pe­rin­ne­kes­kuk­sen alueel­la val­mis­tau­du­taan jo sun­nun­tain ta­pah­tu­maan

24.02.2023 13:55
Tilaajille
Oulaisten kirjastossa alkavat vieri­hoidot digitaidoista –Opastajana toimii Mari Limnell

Ou­lais­ten kir­jas­tos­sa alkavat vie­ri­hoi­dot di­gi­tai­dois­ta –O­pas­ta­ja­na toimii Mari Limnell

23.02.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lumitilanne parani: Merijärven Ristivuoren laskettelurinne avataan perjantaina

Lu­mi­ti­lan­ne parani: Me­ri­jär­ven Ris­ti­vuo­ren las­ket­te­lu­rin­ne avataan per­jan­tai­na

23.02.2023 11:10
Tilaajille
Kansi auki! -pianotapahtuma järjestetään loppuviikolla Oulaisissa –Esiintymässä Jokilaaksojen musiikkiopiston   opiskelijoita

Kansi auki! -pia­no­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään lop­pu­vii­kol­la Ou­lai­sis­sa –E­siin­ty­mäs­sä Jo­ki­laak­so­jen mu­siik­ki­opis­ton opis­ke­li­joi­ta

20.02.2023 17:00
Tilaajille