Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Py­hä­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Harrastukset
Kuukausi
Arto Ylikulju solmi kumppanuussopimuksen Oulaisten kaupungin kanssa: Petäjäskosken kyläyhdistys vastaa maisemaladun hoidosta

Arto Yli­kul­ju solmi kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen Ou­lais­ten kau­pun­gin kanssa: Pe­tä­jäs­kos­ken ky­lä­yh­dis­tys vastaa mai­se­ma­la­dun hoi­dos­ta

27.01.2022 13:36 1
Tilaajille
Kahen Kahavit: Sattuipa kerran tien päällä ja toisen kerran konttorilla...Toimituksen arki on elämänmakuista

Kahen Ka­ha­vit: Sat­tui­pa kerran tien päällä ja toisen kerran kont­to­ril­la...Toi­mi­tuk­sen arki on elä­män­ma­kuis­ta

21.01.2022 14:29
Tilaajille
Yli tuhannen asteen kuumuus syntyy palkeilla ja polkemalla: Wanhan Woiman punaisesta pajasta tuli kansalaisopiston kurssipesä

Yli tu­han­nen asteen kuumuus syntyy pal­keil­la ja pol­ke­mal­la: Wanhan Woiman pu­nai­ses­ta pajasta tuli kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­pe­sä

19.01.2022 21:00
Tilaajille
Taontakurssilaiset oppivat Reijo Grekulan ohjauksessa, miten pajassa tai kenttäahjossa tehdään puukkoja ja koriste-esineitä

Taon­ta­kurs­si­lai­set oppivat Reijo Gre­ku­lan oh­jauk­ses­sa, miten pajassa tai kent­tä­ah­jos­sa tehdään puuk­ko­ja ja ko­ris­te-esi­nei­tä

19.01.2022 16:00
Tilaajille
Neuloosiin joutunut Leena Taivalkoski on tehnyt villapaitaa jopa hirvimetsällä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli puseroa, ei siinä mitään"

Neu­loo­siin jou­tu­nut Leena Tai­val­kos­ki on tehnyt vil­la­pai­taa jopa hir­vi­met­säl­lä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli pu­se­roa, ei siinä mitään"

17.01.2022 21:00
Tilaajille
Uusi villapaita syntyy

Uusi vil­la­pai­ta syntyy

17.01.2022 14:58
Tilaajille
Cobrat kärsi kirvelevän tappion, valmentaja Heikki Rousu kommentoi pettyneenä: "Jääkiekkopeli kestää täydet 60 minuuttia"

Cobrat kärsi kir­ve­le­vän tap­pion, val­men­ta­ja Heikki Rousu kom­men­toi pet­ty­nee­nä: "Jää­kiek­ko­pe­li kestää täydet 60 mi­nuut­tia"

17.01.2022 11:00
Tilaajille
Koti TV jatkaa lähetyksiä alueellamme, ikäihmisille mielekästä tekemistä arkipäiviin

Koti TV jatkaa lä­he­tyk­siä alueel­lam­me, ikä­ih­mi­sil­le mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ar­ki­päi­viin

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Maalipörssin ykkönen ja pistepörssissä toisena: Oulaistelaislähtöinen Asla Veteläinen elää salibandy-unelmaansa todeksi Sveitsissä –Katso linkki suoriin peleihin

Maa­li­pörs­sin ykkönen ja pis­te­pörs­sis­sä toi­se­na: Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Asla Ve­te­läi­nen elää sa­li­ban­dy-unel­maan­sa todeksi Sveit­sis­sä –Katso linkki suoriin pe­lei­hin

13.01.2022 21:00
Tilaajille
Jokihelmen opisto saa aloittaa aikuisten yksilö- ja ryhmäopetuksen 17. tammikuuta alkaen, ilmoittautumaan ehtii vielä tänään torstaina

Jo­ki­hel­men opisto saa aloit­taa ai­kuis­ten yksilö- ja ryh­mä­ope­tuk­sen 17. tam­mi­kuu­ta alkaen, il­moit­tau­tu­maan ehtii vielä tänään tors­tai­na

13.01.2022 15:00
Tilaajille
Elina Taimen näyttely KoronaGalleriassa: "Olen intuitiivinen taiteilija ja puhertanut niin kuvataiteen, maskeerauksen kuin lavasteidenkin parissa"

Elina Taimen näyt­te­ly Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa: "Olen in­tui­tii­vi­nen tai­tei­li­ja ja pu­her­ta­nut niin ku­va­tai­teen, mas­kee­rauk­sen kuin la­vas­tei­den­kin pa­ris­sa"

12.01.2022 13:30
Tilaajille
Kasiluokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta edelleen, vierailukohteiden haku on menossa

Ka­si­luok­ka­lai­set pää­se­vät ko­ke­maan tai­det­ta edel­leen, vie­rai­lu­koh­tei­den haku on menossa

10.01.2022 13:39
Tilaajille
Verkko- ja etäopetus alkaa Jokihelmen opistossa normaalisti, kuntien linjauksia tilakäytöistä vielä odotetaan

Verkko- ja etä­ope­tus alkaa Jo­ki­hel­men opis­tos­sa nor­maa­lis­ti, kuntien lin­jauk­sia ti­la­käy­töis­tä vielä odo­te­taan

10.01.2022 11:00
Tilaajille
Oululainen Oskari Pajunpää, 18, on tottunut nukkumaan ulkona talvellakin –  "Mahtavinta ulkona nukkumisessa ja retkeilyssä on vapaus ja itsensä ylittäminen"

Ou­lu­lai­nen Oskari Pa­jun­pää, 18, on tot­tu­nut nuk­ku­maan ulkona tal­vel­la­kin –  "Mah­ta­vin­ta ulkona nuk­ku­mi­ses­sa ja ret­kei­lys­sä on vapaus ja itsensä ylit­tä­mi­nen"

08.01.2022 08:00
Jokihelmen opiston kurssit alkavat osittain, koronarajoitukset eivät estä lasten ja nuorten harrastustoiminnan aloittamista

Jo­ki­hel­men opiston kurssit alkavat osit­tain, ko­ro­na­ra­joi­tuk­set eivät estä lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta

06.01.2022 16:00
Tilaajille
Valtioneuvostolta päätös, oulaistelaiselle Kaija Sepposelle jatkopesti rintamaveteraaniasian neuvottelukunnassa

Val­tio­neu­vos­tol­ta päätös, ou­lais­te­lai­sel­le Kaija Sep­po­sel­le jat­ko­pes­ti rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asian neu­vot­te­lu­kun­nas­sa

05.01.2022 11:00
Tilaajille
Ranta-Eskola avaa nettipelaamisen syövereitä: "Joillekin pelit voivat olla suuri mysteeri, ja toisille rakas harrastus tai jopa ammatti"

Ran­ta-Es­ko­la avaa net­ti­pe­laa­mi­sen syö­ve­rei­tä: "Joil­le­kin pelit voivat olla suuri mys­tee­ri, ja toi­sil­le rakas har­ras­tus tai jopa am­mat­ti"

05.01.2022 06:00
Tilaajille
"Ilona palaa vuoden päästä" –Loppiainen päättää joulunpyhät, joulukoristeet laitetaan kaappiin Nuutin päivänä

"Ilona palaa vuoden päästä" –Lop­piai­nen päättää jou­lun­py­hät, jou­lu­ko­ris­teet lai­te­taan kaap­piin Nuutin päivänä

04.01.2022 21:00
Tilaajille
Yli 600 nuorta sai tuloja 4H:n Satosankareista, marjasouvissa oli mukana nuoria Pyhäjokialueeltakin

Yli 600 nuorta sai tuloja 4H:n Sa­to­san­ka­reis­ta, mar­ja­sou­vis­sa oli mukana nuoria Py­hä­jo­ki­alueel­ta­kin

30.12.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Merijärvisillä nuorilla on into kehittää kotikuntaa: ideoista jätettiin kolme kuntalaisaloitetta

Me­ri­jär­vi­sil­lä nuo­ril­la on into ke­hit­tää ko­ti­kun­taa: ideois­ta jä­tet­tiin kolme kun­ta­lais­aloi­tet­ta

18.12.2021 13:30
Tilaajille