Musiikkimaistiaisia: Kahen Ka­ha­vit: "En kai minä mikään ju­ke­bo­xi ole!" -Toi­mi­tuk­sen mu­siik­ki­ma­ku on melko laaja kä­si­tys, ar­vaat­ko kenen fa­ni­ku­va on Helin työ­pöy­däl­lä?

Yllätys pellossa: "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

Kurkistus Papinkadulle: Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

Harrastukset
Kuukausi
"Alkoi tuntua siltä, että kyseessä on jotain pärekattonauloja suurempaa" Näin kuvaa 115 sota-aikaista kranaattia Oulaisista pellosta löytänyt Veli Pekka Saari

"Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

22.10.2021 17:41
Tilaajille
Lautakunta esittää frisbeegolfradan rakentamista Merijärvelle

Lau­ta­kun­ta esittää fris­bee­golf­ra­dan ra­ken­ta­mis­ta Me­ri­jär­vel­le

22.10.2021 08:00
Tilaajille
Vihannin kinttupolut Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-Pohjanmaalla – hailuotolaiselle Kujalan tilalle kunniamaininta

Vi­han­nin kint­tu­po­lut Vuoden mai­se­ma­te­ko 2021 Poh­jois-Poh­jan­maal­la – hai­luo­to­lai­sel­le Kujalan tilalle kun­nia­mai­nin­ta

19.10.2021 07:44
Tilaajille
Katso kuvakoosteet judotreeneistä: Vihannin Judo viettää juhlavuotta, seuralla on positiivinen ongelma ratkaistavana

Katso ku­va­koos­teet ju­dot­ree­neis­tä: Vi­han­nin Judo viettää juh­la­vuot­ta, seu­ral­la on po­si­tii­vi­nen ongelma rat­kais­ta­va­na

09.10.2021 11:00
Tilaajille
Oulaisten jäähallilla ei saa juoda hanavettä: Terveystarkastaja ottaa näytteet ja tulokset valmistuvat alkuviikolla

Ou­lais­ten jää­hal­lil­la ei saa juoda ha­na­vet­tä: Ter­veys­tar­kas­ta­ja ottaa näyt­teet ja tu­lok­set val­mis­tu­vat al­ku­vii­kol­la

08.10.2021 09:18
Tilaajille
Minna Koirikivi on ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi

Minna Koi­ri­ki­vi on ehdolla Vuoden va­paa­eh­toi­sek­si

05.10.2021 13:08
Tilaajille
Vanhemmat
Hämmästyitkö rivitalon päätyseinän muraalia Oulaisissa? Hautakivitaiteilija Tomi Rajala kertoo, miten hänestä tuli graffititaiteen opettaja -katso video

Häm­mäs­tyit­kö ri­vi­ta­lon pää­ty­sei­nän mu­raa­lia Ou­lai­sis­sa? Hau­ta­ki­vi­tai­tei­li­ja Tomi Rajala kertoo, miten hänestä tuli graf­fi­ti­tai­teen opet­ta­ja -katso video

18.09.2021 22:30 1
Tilaajille
Tomi Rajala iloitsee siitä, että arvostus graffititaiteeseen on noussut

Tomi Rajala iloit­see siitä, että ar­vos­tus graf­fi­ti­tai­tee­seen on noussut

18.09.2021 22:08
Tilaajille
Uimarit oppivat heti käyttämään ranneketta: Omatoimiset aamu-uinnit alkoivat Oulaisissa

Uimarit oppivat heti käyt­tä­mään ran­ne­ket­ta: Oma­toi­mi­set aa­mu-uin­nit al­koi­vat Ou­lai­sis­sa

07.09.2021 18:00
Tilaajille
Sadonkorjuumarkkinat vuoden tauon jälkeen Merijärvellä

Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat vuoden tauon jälkeen Me­ri­jär­vel­lä

02.09.2021 15:00
Tilaajille
"Ei se ole niin justiin, annetaan sorsillekin etumatkaa"

"Ei se ole niin jus­tiin, an­ne­taan sor­sil­le­kin etu­mat­kaa"

28.08.2021 08:00
Tilaajille
PJK:lle, MLL:lle ja Hanhikiven Kiertäjille euroja

PJK:l­le, MLL:lle ja Han­hi­ki­ven Kier­tä­jil­le euroja

26.08.2021 15:00
Tilaajille
Alpuan Elomarkkinat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kaivataan

Alpuan Elo­mark­ki­nat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kai­va­taan

25.08.2021 15:00
Tilaajille
Muistot ja tunteet tallessa
Kolumni

Muistot ja tunteet tal­les­sa

25.08.2021 10:40
Tilaajille
Kirkkainta mitalia hakemaan lähtenyt Joni Leskinen ei pettynyt – Oulaisiin tuomisina jokkiksen SM-kultaa

Kirk­kain­ta mitalia ha­ke­maan läh­te­nyt Joni Les­ki­nen ei pet­ty­nyt – Ou­lai­siin tuo­mi­si­na jok­kik­sen SM-kul­taa

15.08.2021 09:36
Tilaajille
Omatoimikirjasto tuo lisää lainaus- ja palautusaikaa Oulaisissa

Oma­toi­mi­kir­jas­to tuo lisää lai­naus- ja pa­lau­tus­ai­kaa Ou­lai­sis­sa

13.08.2021 08:11
Tilaajille
Pesisreissu Pohjanmaalle
Kolumni

Pe­sis­reis­su Poh­jan­maal­le

11.08.2021 12:53
Tilaajille
Joni Leskinen ajoi Kardaanikunkuksi sunnuntaina Lempäälässä

Joni Les­ki­nen ajoi Kar­daa­ni­kun­kuk­si sun­nun­tai­na Lem­pää­läs­sä

26.07.2021 15:07
Tilaajille
Pyöräilijät pääsevät nyt tutustumaan Pyhäjoen uusiin retkeilyreitteihin kilpailun muodossa

Pyö­räi­li­jät pää­se­vät nyt tu­tus­tu­maan Py­hä­joen uusiin ret­kei­ly­reit­tei­hin kil­pai­lun muo­dos­sa

05.07.2021 18:17
Tilaajille
Lajusille musiikki on elämäntapa ja ilo

La­ju­sil­le mu­siik­ki on elä­män­ta­pa ja ilo

04.07.2021 15:00
Tilaajille