Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin tunti
Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät Anne Huhtalan johtamana

Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät Anne Huh­ta­lan joh­ta­ma­na

09:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Nuoret oppivat Wanhan Woiman taitoja –Helinä Koskela kertoo kummiluokkatoiminnan olevan osa Oulaisten perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Nuoret oppivat Wanhan Woiman taitoja –Helinä Koskela kertoo kum­mi­luok­ka­toi­min­nan olevan osa Ou­lais­ten pe­rus­ope­tuk­sen kult­tuu­ri­kas­va­tus­suun­ni­tel­maa

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Cheerleadingin perustaidot ovat jo kymmenien lasten kehoissa

Cheer­lea­din­gin pe­rus­tai­dot ovat jo kym­me­nien lasten ke­hois­sa

28.11.2023 21:00
Tilaajille

Suora linkki klo 18 al­ka­val­le luen­nol­le: Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Hanna Vih­riä­lä kertoo mat­kas­taan ku­va­tai­tei­li­jak­si

28.11.2023 15:00
Kuukausi
Kylien joulupuoti aloittaa Oulaisissa –Paikallisten tekijöiden tuotteet myy Elina Piippo

Kylien jou­lu­puo­ti aloit­taa Ou­lai­sis­sa –Pai­kal­lis­ten te­ki­jöi­den tuot­teet myy Elina Piippo

26.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta myönsi avustuksia - Urheilija-apurahat Ylikauppilalle ja Salmelalle

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta myönsi avus­tuk­sia - Ur­hei­li­ja-apu­ra­hat Yli­kaup­pi­lal­le ja Sal­me­lal­le

22.11.2023 15:00
Tilaajille
Jotain vanhaa, jotain uutta –Näin syntyi Nooran, Antin ja Pekan tunnelmallinen joulukonsertti Merijärven puukirkkoon

Jotain vanhaa, jotain uutta –Näin syntyi Nooran, Antin ja Pekan tun­nel­mal­li­nen jou­lu­kon­sert­ti Me­ri­jär­ven puu­kirk­koon

21.11.2023 21:00
Tilaajille
Vauvauinti alkoi Oulaisissa, perheiden toiveet on kuultu –Ohjaaja Anu Sankilampi kertoo videolla, mitä kotiläksyjä vauvauinnista vanhemmille annetaan

Vau­va­uin­ti alkoi Ou­lai­sis­sa, per­hei­den toiveet on kuultu –Oh­jaa­ja Anu San­ki­lam­pi kertoo vi­deol­la, mitä ko­ti­läk­sy­jä vau­va­uin­nis­ta van­hem­mil­le an­ne­taan

16.11.2023 12:22
Tilaajille
Oulaisten piipsjärvisillä juhlat - lauantaina tanssitaan Korisevan tahtiin ja sunnuntaina syödään Madetojan hirvisoppaa

Ou­lais­ten piips­jär­vi­sil­lä juhlat - lauan­tai­na tans­si­taan Ko­ri­se­van tahtiin ja sun­nun­tai­na syödään Ma­det­ojan hir­vi­sop­paa

16.11.2023 06:00
Tilaajille
Viulut soivat myös erotiikkaa –Merkuriussalin valkoisen oven takana Antti Tikkasella nousee vieläkin hiki iholle

Viulut soivat myös ero­tiik­kaa –Mer­ku­rius­sa­lin val­koi­sen oven takana Antti Tik­ka­sel­la nousee vie­lä­kin hiki iholle

15.11.2023 21:00
Tilaajille
Lapset keksivät soittimelle nimen –Julius Rantala ihastutti taidoillaan sekä oppilaskonsertissa että Intia-illassa

Lapset kek­si­vät soit­ti­mel­le nimen –Julius Rantala ihas­tut­ti tai­doil­laan sekä op­pi­las­kon­ser­tis­sa että In­tia-il­las­sa

15.11.2023 12:00
Tilaajille
Parkkila jatkaa puheenjohtajana - Antti Paanaselle Vihannin Reserviläisten tunnustuspalkinto

Park­ki­la jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na - Antti Paa­na­sel­le Vi­han­nin Re­ser­vi­läis­ten tun­nus­tus­pal­kin­to

10.11.2023 18:00
Tilaajille
Jukka Ylilauri aloitti Oulaisissa kunnallisen nuorisotyön vuonna 1973: "Perälän Jorman kanssa istuttiin pöytään ja ideoitiin toimintaa"

Jukka Yli­lau­ri aloitti Ou­lai­sis­sa kun­nal­li­sen nuo­ri­so­työn vuonna 1973: "Pe­rä­län Jorman kanssa is­tut­tiin pöytään ja ideoi­tiin toi­min­taa"

08.11.2023 15:46
Tilaajille
Marko Simunaniemi vetää karavaanarialuetta

Marko Si­mu­na­nie­mi vetää ka­ra­vaa­na­ri­aluet­ta

02.11.2023 06:01
Vanhemmat
Vihannin ja Oulaisten 4H-yhdistykset saivat tukea harrastustoiminnan ylläpitoon

Vi­han­nin ja Ou­lais­ten 4H-yh­dis­tyk­set saivat tukea har­ras­tus­toi­min­nan yl­lä­pi­toon

25.10.2023 18:00
Tilaajille
Katso palkitut valokuvaajat: Oulaisten Valovoimasta Erland Forsen sai teoksistaan tunnustusta

Katso pal­ki­tut va­lo­ku­vaa­jat: Ou­lais­ten Va­lo­voi­mas­ta Erland Forsen sai teok­sis­taan tun­nus­tus­ta

22.10.2023 12:00
Tilaajille
Valtaus synnytti ideoita Oulaisten asukkaiden hyväksi: "Yhteinen tahtotila on, että valot pysyy päällä"

Valtaus syn­nyt­ti ideoita Ou­lais­ten asuk­kai­den hy­väk­si: "Yh­tei­nen tah­to­ti­la on, että valot pysyy päällä"

21.10.2023 09:46
Tilaajille
Suomen parhaat kuvaajat koolla Oulaisissa -Tekoälyllä tehdyille kuville ensimmäistä kertaa oma sarja näyttelyssä

Suomen parhaat ku­vaa­jat koolla Ou­lai­sis­sa -Te­ko­älyl­lä teh­dyil­le kuville en­sim­mäis­tä kertaa oma sarja näyt­te­lys­sä

19.10.2023 15:00
Tilaajille
Ylijukuri irtisanoi vuokrasopimuksen: Kylpyläsaaren leirintäalueelle halutaan löytää jatkaja

Yli­ju­ku­ri ir­ti­sa­noi vuok­ra­so­pi­muk­sen: Kyl­py­lä­saa­ren lei­rin­tä­alueel­le ha­lu­taan löytää jatkaja

19.10.2023 12:00
Tilaajille