Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia
Haapaveden Folkeilla viihtyvä Finland Festivalsin johtaja Eveliina Heinäluoma arvostaa kulttuurin merkitystä vaikeina aikoina

Haa­pa­ve­den Fol­keil­la viih­ty­vä Finland Fes­ti­val­sin johtaja Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma ar­vos­taa kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä vai­kei­na aikoina

02.07.2022 13:35
Tilaajille
Haapaveden Folkit tähtää tapahtuman kehittämisessä jo Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen

Haa­pa­ve­den Folkit tähtää ta­pah­tu­man ke­hit­tä­mi­ses­sä jo Oulu2026-kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen

02.07.2022 12:59
Tilaajille
Viikko
Mandoliinin maailmanhistoria nyt yksissä kansissa –Sauli Heikkilän kirja julkistetaan Haapaveden Folkeilla

Man­do­lii­nin maail­man­his­to­ria nyt yksissä kan­sis­sa –Sauli Heik­ki­län kirja jul­kis­te­taan Haa­pa­ve­den Fol­keil­la

02.07.2022 06:00
Tilaajille
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Tilaajille
Kesätapahtumat kutsuvat väen yhteen –Kiireettömyys kulisseissa kertoo mukavasta yhteistekemisestä
Pääkirjoitus

Ke­sä­ta­pah­tu­mat kut­su­vat väen yhteen –Kii­reet­tö­myys ku­lis­seis­sa kertoo mu­ka­vas­ta yh­teis­te­ke­mi­ses­tä

01.07.2022 14:51
Tilaajille
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Sampo Puoskarille Reserviupseeriliiton ensimmäinen tunnustuspalkinto: "Tämä veti sanattomaksi"

Sampo Puos­ka­ril­le Re­ser­vi­up­see­ri­lii­ton en­sim­mäi­nen tun­nus­tus­pal­kin­to: "Tämä veti sa­nat­to­mak­si"

30.06.2022 17:00
Tilaajille
Folkit alkavat torstaina Haapavedellä, uudistuksina yleisöä palvelevat yöbussi ja kimppakyytipalvelu

Folkit alkavat tors­tai­na Haa­pa­ve­del­lä, uu­dis­tuk­si­na yleisöä pal­ve­le­vat yöbussi ja kimp­pa­kyy­ti­pal­ve­lu

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Miltä näyttää Wanhan Woiman talkoissa? Weteraanikonepäivien valmistelut ovat Oulaisissa hyvässä vauhdissa –Katso video

Miltä näyttää Wanhan Woiman tal­kois­sa? We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien val­mis­te­lut ovat Ou­lai­sis­sa hyvässä vauh­dis­sa –Katso video

29.06.2022 15:55
Tilaajille
Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät syntyvät talkoovoimin, kymmenet käsiparit puurtavat Oulaisissa

Wal­ta­kun­nal­li­set We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät syn­ty­vät tal­koo­voi­min, kym­me­net kä­si­pa­rit puur­ta­vat Ou­lai­sis­sa

29.06.2022 15:38
Tilaajille
Nuorallatanssia keskiviikkoiltana Oulaisissa –Musiikkiviikkojen etkot vievät ajatukset Saharan hiekka-aavikoille

Nuo­ral­la­tans­sia kes­ki­viik­ko­il­ta­na Ou­lai­sis­sa –Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkot vievät aja­tuk­set Saharan hiek­ka-aa­vi­koil­le

29.06.2022 13:30
Tilaajille
Weteraanikonepäivät Oulaisissa ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien antia

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät Ou­lai­sis­sa ovat osa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­päi­vien antia

28.06.2022 13:56
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

27.06.2022 21:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita kokeilemaan erimittaisia pyöräilyreittejä

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta ko­kei­le­maan eri­mit­tai­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä

13.06.2022 13:30
Tilaajille
Kimppakyydit käytössä Haapavesi Folkeilla

Kimp­pa­kyy­dit käy­tös­sä Haa­pa­ve­si Fol­keil­la

11.06.2022 21:00
Juha Allan Ekholm ja Jussi Valtakari kutsuvat taideaikamatkalle

Juha Allan Ekholm ja Jussi Val­ta­ka­ri kut­su­vat tai­de­ai­ka­mat­kal­le

10.06.2022 14:00
Tilaajille
Katso esiintyjät: Oulaisten Musiikkiviikkojen ohjelma on julkistettu –Mukana toivottuja, paikallisia ja kansainvälisiä artisteja

Katso esiin­ty­jät: Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen ohjelma on jul­kis­tet­tu –Mukana toi­vot­tu­ja, pai­kal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä ar­tis­te­ja

09.06.2022 13:38
Tilaajille
Parhaat 14-vuotiaat tyttöjalkapalloilijat kutsuttiin Helmarit-turnaukseen, joukossa yksi Oulaisten Huiman pelaaja, Oona Pudas

Parhaat 14-vuo­tiaat tyt­tö­jal­ka­pal­loi­li­jat kut­sut­tiin Hel­ma­rit-tur­nauk­seen, jou­kos­sa yksi Ou­lais­ten Huiman pe­laa­ja, Oona Pudas

07.06.2022 13:30
Tilaajille