Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Jokihelmen opisto
Jokihelmen opisto saa aloittaa aikuisten yksilö- ja ryhmäopetuksen 17. tammikuuta alkaen, ilmoittautumaan ehtii vielä tänään torstaina

Jo­ki­hel­men opisto saa aloit­taa ai­kuis­ten yksilö- ja ryh­mä­ope­tuk­sen 17. tam­mi­kuu­ta alkaen, il­moit­tau­tu­maan ehtii vielä tänään tors­tai­na

13.01.2022 15:00
Tilaajille
Verkko- ja etäopetus alkaa Jokihelmen opistossa normaalisti, kuntien linjauksia tilakäytöistä vielä odotetaan

Verkko- ja etä­ope­tus alkaa Jo­ki­hel­men opis­tos­sa nor­maa­lis­ti, kuntien lin­jauk­sia ti­la­käy­töis­tä vielä odo­te­taan

10.01.2022 11:00
Tilaajille
Titano-harmonikka matkasi Merijärveltä Oulaisiin, soittamatta jäänyt soitin pääsee harmonikkakurssilaisten käyttöön

Ti­ta­no-har­mo­nik­ka matkasi Me­ri­jär­vel­tä Ou­lai­siin, soit­ta­mat­ta jäänyt soitin pääsee har­mo­nik­ka­kurs­si­lais­ten käyt­töön

04.12.2021 13:30
Tilaajille
Kevään kurssit tulevat tarjolle ensi viikolla Jokihelmen opistossa – "Saamme olla iloisia ja kiitollisia alkusyksyn lähiopetusmahdollisuudesta", rehtori Anu Hultqvist toteaa

Kevään kurssit tulevat tar­jol­le ensi vii­kol­la Jo­ki­hel­men opis­tos­sa – "Saamme olla iloisia ja kii­tol­li­sia al­ku­syk­syn lä­hio­pe­tus­mah­dol­li­suu­des­ta", rehtori Anu Hultq­vist toteaa

30.10.2021 15:00
Tilaajille
Jokihelmen opiston syysohjelma julki – paperiversio on luettavissa kirjastoissa tai tilaamalla toimistosta

Jo­ki­hel­men opiston syys­oh­jel­ma julki – pa­pe­ri­ver­sio on luet­ta­vis­sa kir­jas­tois­sa tai ti­laa­mal­la toi­mis­tos­ta

01.07.2021 15:19
Tilaajille
Katso poimintoja Jokihelmen opiston opettajien taidokkaista töistä: Näyttelyyn pääsee tutustumaan myös vappuna

Katso poi­min­to­ja Jo­ki­hel­men opiston opet­ta­jien tai­dok­kais­ta töistä: Näyt­te­lyyn pääsee tu­tus­tu­maan myös vappuna

30.04.2021 18:00
Tilaajille
Katso tästä, miten Jokihelmen opiston kurssit toteutuvat maaliskuun alussa –Rehtori Anu Hultqvistin mukaan tilanteisiin reagoidaan nopeasti

Katso tästä, miten Jo­ki­hel­men opiston kurssit to­teu­tu­vat maa­lis­kuun alussa –Reh­to­ri Anu Hultq­vis­tin mukaan ti­lan­tei­siin rea­goi­daan no­peas­ti

28.02.2021 15:00
Tilaajille
Jokihelmen lähiopetus eri ikäisille määritellään nyt kuntakohtaisina päätöksinä, linjaa rehtori Anu Hultqvist

Jo­ki­hel­men lä­hi­ope­tus eri ikäi­sil­le mää­ri­tel­lään nyt kun­ta­koh­tai­si­na pää­tök­si­nä, linjaa rehtori Anu Hultq­vist

11.02.2021 14:17
Tilaajille
Taiteen perusopetus etänä Jokihelmen opistossa, muulle opetukselle etämahdollisuudet myös mietinnässä

Taiteen pe­rus­ope­tus etänä Jo­ki­hel­men opis­tos­sa, muulle ope­tuk­sel­le etä­mah­dol­li­suu­det myös mie­tin­näs­sä

17.01.2021 15:00
Tilaajille
"Jokaiselle kurssille pitää miettiä paras ja luontevin tapa järjestää", Jokihelmen opiston tavoite on aloittaa kevätkausi lähiopetuksena, mutta etäopetukseenkin varaudutaan

"Jo­kai­sel­le kurs­sil­le pitää miettiä paras ja luon­te­vin tapa jär­jes­tää", Jo­ki­hel­men opiston tavoite on aloit­taa ke­vät­kau­si lä­hio­pe­tuk­se­na, mutta etä­ope­tuk­seen­kin va­rau­du­taan

05.01.2021 13:23
Tilaajille
Koronasuositukset keskeyttävät Jokihelmen opiston kurssit heti, syyskauden viimeisille tunneille ei järjestetä etäopetusta

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set kes­keyt­tä­vät Jo­ki­hel­men opiston kurssit heti, syys­kau­den vii­mei­sil­le tun­neil­le ei jär­jes­te­tä etä­ope­tus­ta

01.12.2020 07:27
Tilaajille
Katso kuvakurkistuksia: Kuvataidekurssilaiset pääsivät jo oppimaan uusissa tiloissa Oulaisten keskustassa

Katso ku­va­kur­kis­tuk­sia: Ku­va­tai­de­kurs­si­lai­set pää­si­vät jo op­pi­maan uusissa ti­lois­sa Ou­lais­ten kes­kus­tas­sa

03.11.2020 17:27
Tilaajille
Jokihelmen opisto sai uuden ilmeen, Oulaisissa päästään tiistaina opiskelemaan uudistuneissa tiloissa

Jo­ki­hel­men opisto sai uuden ilmeen, Ou­lai­sis­sa pääs­tään tiis­tai­na opis­ke­le­maan uu­dis­tu­neis­sa ti­lois­sa

02.11.2020 12:28
Tilaajille