Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Kum­mek­sut­ko kah­laa­via kar­toit­ta­jia me­rel­lä? –Har­vi­nais­ta kuo­riais­la­jia et­si­tään Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa ja uhanalaisten lajien kartoitusta, joissa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta ja luontotyypeistä.

Kartoitukset on suunnattu matalille ranta-alueille ja erityisinä kohdelajeina tänä kesänä ovat erittäin uhanalainen lietetatar ja harvinainen, matalien hiekkapohjaisten rantavesien kovakuoriaislaji meriuposkuoriainen. Kerättävää tietoa hyödynnetään esimerkiksi lajien hoidon ja merialueiden käytön suunnittelussa.