Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Hakijat Haapajärvelle selvillä: Kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee merijärvinen Kari Jokela

Hakijat Haa­pa­jär­vel­le sel­vil­lä: Kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaa ta­voit­te­lee me­ri­jär­vi­nen Kari Jokela

21:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Risto Leppänen valittiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoon

Risto Lep­pä­nen va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja inf­ra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alueen johtoon

06:00
Kuukausi
Haapaveden kirjastonjohtaja-informaatikon viransijaiseksi valittiin Nina Sipola

Haa­pa­ve­den kir­jas­ton­joh­ta­ja-in­for­maa­ti­kon vi­ran­si­jai­sek­si va­lit­tiin Nina Sipola

21.09.2023 13:30
Tilaajille
"Kansallishevosen astutus on vähentynyt" –Näin pohtii ravikuningatar Lumi-Oosan vihantilainen omistaja Markku Lumiaho

"Kan­sal­lis­he­vo­sen astutus on vä­hen­ty­nyt" –Näin pohtii ra­vi­ku­nin­ga­tar Lu­mi-Oo­san vi­han­ti­lai­nen omis­ta­ja Markku Lumiaho

20.09.2023 13:30
Tilaajille
Pyhäjokinen PR Rolls kasvoi kansainvälisillä markkinoilla – Jani Westerlund kertoo kasvua tulleen Turkista ja Etelä-Koreasta

Py­hä­jo­ki­nen PR Rolls kasvoi kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la – Jani Wes­ter­lund kertoo kasvua tulleen Tur­kis­ta ja Ete­lä-Ko­reas­ta

20.09.2023 09:58
Tilaajille
Pian valmista - Oulaskankaan keittiö- ja laboratoriosiipi sai uuden vesikaton ja julkisivuremontin

Pian val­mis­ta - Ou­las­kan­kaan keit­tiö- ja la­bo­ra­to­rio­sii­pi sai uuden ve­si­ka­ton ja jul­ki­si­vu­re­mon­tin

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Haapavedellä info maanantaina: 40 tuulivoimalaa suunnitteilla Oulaisten ja Haapaveden rajamaille

Haa­pa­ve­del­lä info maa­nan­tai­na: 40 tuu­li­voi­ma­laa suun­nit­teil­la Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den ra­ja­mail­le

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Kahen kahavit: Puraise ruudulta paikallislehtien antia! – Teemaviikko avasi maksumuurit Suomen paikallislehtiin

Kahen ka­ha­vit: Puraise ruu­dul­ta pai­kal­lis­leh­tien antia! – Tee­ma­viik­ko avasi mak­su­muu­rit Suomen pai­kal­lis­leh­tiin

08.09.2023 14:00 2
Kahen kahavit 8.9.2023: Puraise ruudulta paikallislehtien antia! – Teemaviikko avasi maksumuurit

Kahen kahavit 8.9.2023: Puraise ruu­dul­ta pai­kal­lis­leh­tien antia! – Tee­ma­viik­ko avasi mak­su­muu­rit

08.09.2023 13:55
Tilaajille
Esityslistalta: Oulaisten kaupungin koko henkilöstöä koskeva yt-menettely hallituksen käsiteltävänä maanantaina

Esi­tys­lis­tal­ta: Ou­lais­ten kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä koskeva yt-me­net­te­ly hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä maa­nan­tai­na

07.09.2023 15:01
Tilaajille
Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille etenee: "Meneillään on työllisyydenhoidon suurin muutos sitten 1960-luvun"

Työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen siirto val­tiol­ta kun­nil­le etenee: "Me­neil­lään on työl­li­syy­den­hoi­don suurin muutos sitten 1960-lu­vun"

07.09.2023 06:00
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 17:00
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:53
Kirje käänsi Oulaisten taloussuunnittelun uusiksi: Riikka Moilanen väläyttää jopa kesäkuisen kouluverkkopäätöksen uudelleenavaamista

Kirje käänsi Ou­lais­ten ta­lous­suun­nit­te­lun uu­sik­si: Riikka Moi­la­nen vä­läyt­tää jopa ke­sä­kui­sen kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen uu­del­leen­avaa­mis­ta

06.09.2023 11:00
Tilaajille
Haapavesi-lehti: Erkki Seitajärvi on hakenut Akaaseen sivistysjohtajaksi

Haa­pa­ve­si-leh­ti: Erkki Sei­ta­jär­vi on hakenut Akaa­seen si­vis­tys­joh­ta­jak­si

01.09.2023 11:00
Tilaajille
Polveilevat sijaisjärjestelyt loppuvat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen varhaiskasvatuspäällikön viran

Pol­vei­le­vat si­jais­jär­jes­te­lyt lop­pu­vat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön viran

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Työttömien määrä kasvussa Pyhäjokialueella – Vain Pyhäjoen työttömyysaste pieneni vuoden takaisesta

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Py­hä­jo­ki­alueel­la – Vain Py­hä­joen työt­tö­myys­as­te pieneni vuoden ta­kai­ses­ta

22.08.2023 13:30
Tilaajille
Eläinlääkäri Paju Tuuri siirtyy Pattijoelle: "Yhdessä potilaiden äärellä on ehditty vaihtaa ajatuksia niin kyseisestä hoitotilanteesta kuin maailman menosta laajemminkin"

Eläin­lää­kä­ri Paju Tuuri siirtyy Pat­ti­joel­le: "Yh­des­sä po­ti­lai­den äärellä on ehditty vaihtaa aja­tuk­sia niin ky­sei­ses­tä hoi­to­ti­lan­tees­ta kuin maail­man menosta laa­jem­min­kin"

21.08.2023 13:30
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi palkkaa eläinlääkäreitä

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palkkaa eläin­lää­kä­rei­tä

17.08.2023 13:30
Tilaajille
Ylivieska palkkaa hallintojohtajan - Jokela ja Saarela kutsuttiin haastatteluun ja soveltuvuustestiin

Yli­vies­ka palkkaa hal­lin­to­joh­ta­jan - Jokela ja Saarela kut­sut­tiin haas­tat­te­luun ja so­vel­tu­vuus­tes­tiin

16.08.2023 13:10
Tilaajille