Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Rakennusmestarin virka hakuun Kärsämäellä: Esko Hämäläinen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Tehdään isot rakennusprojektit ensin valmiiksi"

Ra­ken­nus­mes­ta­rin virka hakuun Kär­sä­mäel­lä: Esko Hä­mä­läi­nen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Teh­dään isot ra­ken­nus­pro­jek­tit ensin val­miik­si"

17:00
Tilaajille
Kuukausi
Merijärven tekninen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Kalajoelle

Me­ri­jär­ven tek­ni­nen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Ka­la­joel­le

18.01.2022 08:32
Tilaajille
Katso nimet: 14 hakijaa haluaa Jedun johtajaksi, mukana tuttuja nimiä koulumaailmasta, esimerkiksi Haapaveden opistoa muutama vuosi sitten johtanut Raija Näppä

Katso nimet: 14 hakijaa haluaa Jedun joh­ta­jak­si, mukana tuttuja nimiä kou­lu­maail­mas­ta, esi­mer­kik­si Haa­pa­ve­den opistoa muutama vuosi sitten joh­ta­nut Raija Näppä

17.01.2022 12:26
Tilaajille
Toukokuuksi valmista: Ensihoidon uuden rakennuksen rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus etenevät aikataulussa Oulaisissa

Tou­ko­kuuk­si val­mis­ta: En­si­hoi­don uuden ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen ja pa­lo­ase­man pe­rus­kor­jaus ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa

10.01.2022 17:00
Tilaajille
Katso video: "Ihan huippua ja käsittämätöntä päästä uusiin ja puhtaisiin tiloihin" –Opettaja Piia Aakko kertoo, millaisessa oppimisympäristössä haapavetisille nuorille opetetaan kotitaloustaitoja

Katso video: "Ihan huippua ja kä­sit­tä­mä­tön­tä päästä uusiin ja puh­tai­siin ti­loi­hin" –O­pet­ta­ja Piia Aakko kertoo, mil­lai­ses­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä haa­pa­ve­ti­sil­le nuo­ril­le ope­te­taan ko­ti­ta­lous­tai­to­ja

04.01.2022 16:18
Tilaajille
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Oulu2026-hankkeen tuottaja Henri Turunen haastattelussa uuden vuoden juhlalähetyksessä

Oulu2026-hank­keen tuot­ta­ja Henri Turunen haas­tat­te­lus­sa uuden vuoden juh­la­lä­he­tyk­ses­sä

31.12.2021 08:00
Tilaajille
Ravintolapäällikkö Pauli Kärki: "Harmittaa, että ravintola-ala otettiin silmatikuksi"

Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Pauli Kärki: "Har­mit­taa, että ra­vin­to­la-ala otet­tiin sil­ma­ti­kuk­si"

27.12.2021 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Toni Ojala valittiin Raahen liikuntapalvelupäälliköksi

Toni Ojala va­lit­tiin Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si

15.12.2021 11:00
Tilaajille
Oulaisten Sanna Mäyrä kuuden haastatellun joukossa: Raahen liikuntapalvelupäällikkö valitaan ensi viikon alussa

Ou­lais­ten Sanna Mäyrä kuuden haas­ta­tel­lun jou­kos­sa: Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö va­li­taan ensi viikon alussa

08.12.2021 11:00
Tilaajille
Topi-koira kuuluu kasvavaan toimistokoirien joukkoon – työpaikan jäänmurtajiin

To­pi-koi­ra kuuluu kas­va­vaan toi­mis­to­koi­rien jouk­koon – työ­pai­kan jään­mur­ta­jiin

01.12.2021 21:00
Tilaajille
Raahen liikuntapalvelupäällikön virkaa tavoittelee 17 hakijaa, mukana Oulaisten liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä

Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 17 ha­ki­jaa, mukana Ou­lais­ten lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­joh­ta­ja Sanna Mäyrä

23.11.2021 13:00
Tilaajille
Jatkoaika toi puolenkymmentä uutta hakijaa Raahen johtaviin virkoihin

Jat­ko­ai­ka toi puo­len­kym­men­tä uutta hakijaa Raahen joh­ta­viin vir­koi­hin

21.11.2021 13:30
Tilaajille
Taukokankaalle on torstaina nimitetty uusi johtaja, hallituksen valinta oli yksimielinen

Tau­ko­kan­kaal­le on tors­tai­na ni­mi­tet­ty uusi joh­ta­ja, hal­li­tuk­sen valinta oli yk­si­mie­li­nen

18.11.2021 13:33
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla haasteet kuntien työvoiman saatavuudessa syventyneet

Poh­jois-Poh­jan­maal­la haas­teet kuntien työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa sy­ven­ty­neet

18.11.2021 06:00
Tilaajille
Lukijoiden antama palaute on kuultu ja siihen reagoidaan: Pyhäjokiseutu ilmestyy ensi vuonna torstaisin

Lu­ki­joi­den antama palaute on kuultu ja siihen rea­goi­daan: Py­hä­jo­ki­seu­tu il­mes­tyy ensi vuonna tors­tai­sin

17.11.2021 06:00
Kyläillen! -hanke sai rahoituksen: Nyt pureudutaan Oulaisten kylien ja keskusta-alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen Sirpa Nevanperän johdolla, nuoria mukana kylien ohjausryhmissä

Ky­läil­len! -hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Nyt pu­reu­du­taan Ou­lais­ten kylien ja kes­kus­ta-alueen ve­to­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­seen Sirpa Ne­van­pe­rän joh­dol­la, nuoria mukana kylien oh­jaus­ryh­mis­sä

15.11.2021 11:11
Tilaajille
Kai Pajala kertoo Taukokankaan johtajapaikan kiinnostaneen yhdeksää hakijaa

Kai Pajala kertoo Tau­ko­kan­kaan joh­ta­ja­pai­kan kiin­nos­ta­neen yh­dek­sää hakijaa

12.11.2021 11:00
Tilaajille
Nurkkala ja Manninen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten konsernijohtajan rekrytointi etenee

Nurk­ka­la ja Man­ni­nen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten kon­ser­ni­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti etenee

07.11.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisissa jaettiin yrittäjäpalkinnot: Katso nimet, ketkä tunnustukset saivat ja ovat kehittäneet osaamisestaan menestyvää liiketoimintaa

Ou­lai­sis­sa jaet­tiin yrit­tä­jä­pal­kin­not: Katso nimet, ketkä tun­nus­tuk­set saivat ja ovat ke­hit­tä­neet osaa­mi­ses­taan me­nes­ty­vää lii­ke­toi­min­taa

06.11.2021 21:00
Tilaajille