Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Työelämä
Kuukausi
Merijärvislähtöinen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kunta-asiantuntija

Me­ri­jär­vis­läh­töi­nen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kun­ta-asian­tun­ti­ja

01.07.2022 17:00
Tilaajille
Hätäkeskuspäivystäjäksi opiskellut Tero Vanhatalo kävi ottamassa vauhtia pääkaupunkiseudulta, kunnes palasi takaisin lapsuusmaisemiin

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jäk­si opis­kel­lut Tero Van­ha­ta­lo kävi ot­ta­mas­sa vauhtia pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, kunnes palasi ta­kai­sin lap­suus­mai­se­miin

25.06.2022 06:00
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

22.06.2022 20:45
Tilaajille
Työttömien osuus työllisistä vähenee Kärsämäellä

Työt­tö­mien osuus työl­li­sis­tä vähenee Kär­sä­mäel­lä

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Haapavedellä työttömiä maakunnan keskiarvoa vähemmän

Haa­pa­ve­del­lä työt­tö­miä maa­kun­nan kes­ki­ar­voa vä­hem­män

21.06.2022 21:01
Tilaajille
Merijärvellä töitä on yhä useammalle

Me­ri­jär­vel­lä töitä on yhä useam­mal­le

21.06.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisissa on keskimääräistä parempi työllisyystilanne

Ou­lai­sis­sa on kes­ki­mää­räis­tä parempi työl­li­syys­ti­lan­ne

21.06.2022 13:30
Tilaajille
Työtuomioistuin käsitteli 12 henkilön palkkasaatavavaatimukset: Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitetaan maksamaan lähes 1,8 miljoonan euron palkkasaatavat

Työ­tuo­miois­tuin kä­sit­te­li 12 hen­ki­lön palk­ka­saa­ta­va­vaa­ti­muk­set: Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­te­taan mak­sa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan euron palk­ka­saa­ta­vat

20.06.2022 13:21
Tilaajille
Kahen Kahavit 17.6.2022: "Popkornit pöhiseen, ja torielämä Urjalan malliin"

Kahen Kahavit 17.6.2022: "Pop­kor­nit pö­hi­seen, ja to­ri­elä­mä Urjalan mal­liin"

17.06.2022 14:02
Tilaajille
Kahen Kahavit:  "Popkornit pöhiseen, ja torielämä Urjalan malliin"

Kahen Ka­ha­vit: "Pop­kor­nit pö­hi­seen, ja to­ri­elä­mä Urjalan mal­liin"

17.06.2022 14:00
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät kertovat yhtiön nihkeästä asenteesta muutosneuvotteluissa – tietoa pimitetään ja vedotaan lain minimivaatimuksiin

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät ker­to­vat yhtiön nih­keäs­tä asen­tees­ta muu­tos­neu­vot­te­luis­sa – tietoa pi­mi­te­tään ja ve­do­taan lain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­siin

16.06.2022 21:00
Tilaajille
Kuntayhtymä ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajapula saatava kuriin

Kun­ta­yh­ty­mä ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­ja­pu­la saatava kuriin

12.06.2022 07:00
Tilaajille
Lucina Hännisestä valtakunnallisen Opsian varapuheenjohtaja

Lucina Hän­ni­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sen Opsian va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

08.06.2022 17:00
Tilaajille
Baletti ja uinti tuli opittua Oulaisissa –Kansanedustaja Katja Hännisen ja valtuutettu Anneli Rajaniemen yhteistyö alkoi vuosia sitten

Baletti ja uinti tuli opittua Ou­lai­sis­sa –Kan­sa­ne­dus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ja val­tuu­tet­tu Anneli Ra­ja­nie­men yh­teis­työ alkoi vuosia sitten

08.06.2022 11:00
Tilaajille
Ystävän työkokemus kannusti: Lähihoitajana työskennellyt Janika Uusitalo opiskeli sähköasentajaksi

Ystävän työ­ko­ke­mus kan­nus­ti: Lä­hi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Janika Uu­si­ta­lo opis­ke­li säh­kö­asen­ta­jak­si

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Ida Elina kirjana: Oulaistelaislähtöinen popkanteletar on luonut kansainvälisen uran musiikkitaidoillaan

Ida Elina kir­ja­na: Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen pop­kan­te­le­tar on luonut kan­sain­vä­li­sen uran mu­siik­ki­tai­doil­laan

05.06.2022 21:00
Tilaajille
Maanantai-iltojen ohjelma julki: Kylätoimijat ovat miettineet koko Oulaisten väelle omaperäistä tekemistä kesäksi

Maa­nan­tai-il­to­jen ohjelma julki: Ky­lä­toi­mi­jat ovat miet­ti­neet koko Ou­lais­ten väelle oma­pe­räis­tä te­ke­mis­tä kesäksi

05.06.2022 13:30
Tilaajille
Risuja, ruusuja, kyyneleitä, halauksia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyttävä Leila Viitala, joka on kokenut elämässään niin vasta- kuin myötämäkiä

Risuja, ruu­su­ja, kyy­ne­lei­tä, ha­lauk­sia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyt­tä­vä Leila Vii­ta­la, joka on kokenut elä­mäs­sään niin vasta- kuin myö­tä­mä­kiä

03.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kierrätysparistoista lannoitetta: Kärsämäkinen yritys palkittiin lupaavana kasvuyrityksenä, uskotaan kansainväliseen menestykseen

Kier­rä­tys­pa­ris­tois­ta lan­noi­tet­ta: Kär­sä­mä­ki­nen yritys pal­kit­tiin lu­paa­va­na kas­vuy­ri­tyk­se­nä, us­ko­taan kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen

02.06.2022 17:00
Tilaajille