Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Työelämä
Kuukausi

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:12
Tilaajille
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00

Tehyn jä­se­nis­tö aloit­taa maa­nan­tai­na viikon kes­tä­vän ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon Ou­las­kan­kaan sai­raa­las­sa ja OYSissa – "Neu­vot­te­lut kor­vauk­sis­ta ovat ju­mis­sa, mitta täyt­tyi"

13.09.2021 11:09
Tilaajille

Kuparia va­ras­tet­tiin Ou­las­kan­kaan ra­ken­nus­työ­maal­ta, työmaan val­von­taa te­hos­tet­tiin

10.09.2021 10:15
Tilaajille

Ou­lais­ten kiin­teis­tö­pääl­li­kön valinta etenee, neljä saa haas­tat­te­lu­kut­sun

08.09.2021 12:31
Tilaajille

Yksi hakija veti ha­ke­muk­sen­sa pois: Nyt neljä ta­voit­te­lee Ou­lais­ten kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa

01.09.2021 15:40
Tilaajille

Nurk­ka­la ja Nou­siai­nen va­lit­tiin haas­tat­te­luun, kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta etenee

31.08.2021 14:00
Tilaajille
Vanhemmat

Me­ri­jär­vel­lä alueen korkein tyt­tö­myyas­te, Ou­lai­sis­sa toi­sek­si eniten työt­tö­miä suh­tees­sa työ­voi­maan

24.08.2021 15:00
Tilaajille

Idea­nik­ka­ri kehitti met­sä­töi­den vä­li­nei­tä – Sauli Takalo joutui tör­mäys­kurs­seil­le, kun tarttui on­gel­miin

22.08.2021 08:00
Tilaajille
Kolumni

Hoi­ta­ja­pu­laan vai­kut­taa osal­taan myös esi­hen­ki­lö­por­taan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”

18.08.2021 09:50
Tilaajille

Se­län­teen johtaja Tuomas Aikkila sai haas­tat­te­lu­kut­sun, Aikkila on ehdolla Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si

11.08.2021 20:00
Tilaajille

Py­hä­jo­kia­lueen kuntien työt­tö­myys­ti­lan­ne: Me­ri­jär­vel­lä korkein lukema, seu­raa­vak­si tulee Ou­lai­nen

30.07.2021 08:42 1
Tilaajille

Yli 30-päi­nen joukko tenttaa Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si tah­to­via

28.07.2021 13:00 2
Tilaajille

Kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ou­lai­siin? Lue täältä, mil­lai­sia mie­li­ku­via eh­dok­kai­den videot he­rät­tä­vä

25.07.2021 09:00
Tilaajille

Näin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si pyr­ki­vät ke­hit­täi­si­vät Ou­lais­ta – lue täältä, mitä eh­dok­kaat vi­deoil­laan poh­ti­vat

24.07.2021 08:00
Tilaajille

Nuoret hoi­ta­vat Py­hä­joen somea: "Kukaan ei ole la­te­le­mas­sa työ­teh­tä­viä, vaan meihin luo­te­taan"

12.07.2021 14:02
Tilaajille