Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Ky­läil­len! -hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Nyt pu­reu­du­taan Ou­lais­ten kylien ja kes­kus­ta-alueen ve­to­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­seen Sirpa Ne­van­pe­rän joh­dol­la, nuoria mukana kylien oh­jaus­ryh­mis­sä

Oulainen

Oulaisten elinkeinopalveluissa on suunniteltu hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa kylien ja paikkakunnan keskusta-alueen yhteistyötä ja ihmisten verkostoitumista.

Hankkeen työnimenä on "Kyläillen!". Yhtenä käytännön tavoitteena on kylätoiminnan kehittämisen lisäksi pureutua paikallisiin palveluihin myös kylillä.