Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Louk­ko­lat ja Lit­to­wit ostivat palat Raatin tilasta Kär­sä­mäel­lä

Kirkkohallitukselta haetaan euroja investointeihin. Kärsämäen seurakunta uusimassa äänentoistolaitteistoa ja remontoi lämmönjakohuonetta.

Kärsämäen seurakunnan leirikeskus Raatista on myyty määräalat kahdelle uudelle omistajalle.
Kärsämäen seurakunnan leirikeskus Raatista on myyty määräalat kahdelle uudelle omistajalle.

KÄRSÄMÄKI Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen. Vuoden 2016 toimintakulut olivat 619.709,77 euroa ilman sisäisiä eriä. Toimintakulut olivat suunnilleen edellisvuoden tasossa. Henkilöstömenoissa saatiin säästöä noin viisi prosenttia. Sen sijaan palvelujen ostot ja tarvikkeiden hankinta nousivat eräiden yksittäisten hankintojen johdosta, kun esimerkiksi uruille tehtiin laaja huolto ja hankittiin virsikirjoja ja kalustoa.

Tilinpäätös jäi alijäämäiseksi 15.199,34 euroa. Alijäämään vaikutti lähinnä verotulojen lasku, joka oli 4,38 prosenttia. Verotuloja kertyi kaikkiaan 470.827,59 euroa. Verotulot ovat olleet seurakunnassa ylimmillään vuonna 2008, jolloin niitä kertyi runsaat 518.000 euroa.

Seurakunnan omavaraisuusaste oli 91,34 prosenttia, kassavarojen riittävyys 140 päivää.

Seurakunnalla ei ollut merkittäviä investointeja.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen seurakuntatalon lämmönjakohuoneen remontin ja äänentoistolaitteiden uusimisen siirtämisestä vuodesta 2017 vuodelle 2018. Hankkeiden kustannusarvio on noin 70.000 euroa. Niihin haetaan kirkkohallitukselta rakennusavustusta.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kaksi määräalan kauppakirjaa Raatin tilasta. Noin yhden hehtaarin määräala myydään Tuija ja Esko Loukkolalle 11.000 euron hintaan ja samoin noin yhden hehtaarin määräala myydään Satu ja Timo Littowille 10.500 euron hintaan. Kaupat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Kirkkovaltuustolle esiteltiin Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön strategiaa. Rovastikunnan strategiatyöryhmä esittää rovastikunnan seurakunnille yhteistyötä muun muassa taloushallinnossa, yhteisessä keskusrekisterissä, leirikeskusten yhteiskäytössä, lähetystyössä ja viestinnässä.