Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Maasto on ru­ti­kui­vaa ja ruo­hik­ko­pa­lo­jen vaara on suuri – ku­lot­ta­mi­ses­ta ja muusta avo­tu­len te­ke­mi­ses­tä on il­moi­tet­ta­va pe­las­tus­lai­tok­sel­le

Koko Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa ruohikkopalovaroitus ja tulen kanssa tulee toimia erityisen huolellisesti. Risujen ja muiden roskien polttamisesta sekä kulottamisesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle.
Koko Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa ruohikkopalovaroitus ja tulen kanssa tulee toimia erityisen huolellisesti. Risujen ja muiden roskien polttamisesta sekä kulottamisesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle.
Kuva: Sari Kihnula

Kuivan kevään vuoksi koko Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa Ilmatieteen laintoksen antama ruohikkopalovaroitus. Laitoksen mukaan ruohikkopalojen vaara on suuri.

Viime päivien aikana Raahen seutukunnassa sekä muualla maakunnassa on ollut useita maastopaloja, viimeisin Raahessa keskiviikkona 10. toukokuuta.

Pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen käytössä tulee olla nyt erityisen varovainen.

Myös keväällä pitää paikkansa vanha sanonta "tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä", tähdennetään pelastuslaitokselta. Mikäli roskia aikoo polttaa tai kulottaa vanhaa kasvustoa, tulee olla huolellinen.

Avotulen teosta ja kulottamisesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Ilmoitus tehdään verkkosivuilla pelastustoimi.fi/asiointi. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi (PeL 379/2011 6§).

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Avotulta ei myöskään saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet ovat kuivuuden, tuulen tai muun syyn vuoksi sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Varomaton tulen käsittely ja huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti saattavat johtaa korvausvelvoitteeseen.

Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen.

Hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon hyvinvointialueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä pelastuslaitos tiedottaa erikseen.