Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pelastuslaitos
Merijärven kunnanhallituksella tuhti päätöspaketti, hallitus ei esitä kiinteistöverotukseen kiristyksiä

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sel­la tuhti pää­tös­pa­ket­ti, hal­li­tus ei esitä kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen ki­ris­tyk­siä

15.10.2022 06:00
Mikä ero on metsäpalovaroituksella ja maastopalovaroituksella?

Mikä ero on met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sel­la ja maas­to­pa­lo­va­roi­tuk­sel­la?

27.05.2022 17:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tilinpäätös yli miljoonan alijäämäinen, iso maastopalo yhtenä selittävänä tekijänä

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen ti­lin­pää­tös yli mil­joo­nan ali­jää­mäi­nen, iso maas­to­pa­lo yhtenä se­lit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä

21.03.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten VPK:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Laakso avaa varallaoloa sopimuspalokuntalaisten näkökulmasta

Ou­lais­ten VPK:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ossi Laakso avaa va­ral­la­oloa so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lais­ten nä­kö­kul­mas­ta

11.02.2022 17:09
Tilaajille
Eläköitynyt pelastusjohtaja vaatii: Pelastusalan johdon on puututtava pelastusalalla vuosia jatkuneeseen seksuaaliseen häirintään ja ala tehtävä naisellekin soveliaaksi

Elä­köi­ty­nyt pe­las­tus­joh­ta­ja vaatii: Pe­las­tus­alan johdon on puu­tut­ta­va pe­las­tus­alal­la vuosia jat­ku­nee­seen sek­suaa­li­seen häi­rin­tään ja ala tehtävä nai­sel­le­kin so­ve­liaak­si

01.11.2021 07:59
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa ei ole tullut ilmi seksuaalista häirintää

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­ses­sa ei ole tullut ilmi sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää

01.11.2021 07:58
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tulee laskuja edel­leen met­sä­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä, joh­to­kun­ta hy­väk­syi 400 000 euroa lisää euroja

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Ikäviä otsikoita jo monta viikkoa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polttaa, lue ensin nämä ohjeet

Ikäviä ot­si­koi­ta jo monta viik­koa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polt­taa, lue ensin nämä ohjeet

05.05.2021 13:39
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa Kärsämäellä

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja kuoli rek­ka­ko­la­ris­sa Kär­sä­mäel­lä

23.01.2018 18:44
Omakotitalon sauna roihahti tuleen Nivalassa

Oma­ko­ti­ta­lon sauna roi­hah­ti tuleen Ni­va­las­sa

14.01.2018 13:00
Nyt saa sanoa mielipiteensä: Pelastusala työstää arvojaan ja kysyy ihmisiltä toiminnastaan

Nyt saa sanoa mie­li­pi­teen­sä: Pe­las­tus­ala työstää ar­vo­jaan ja kysyy ih­mi­sil­tä toi­min­nas­taan

13.01.2018 13:00
Palokuntanuorisotyö kasvattaa turvallisuusmyönteisiä nuoria - Rahaa tuli haalareihin, jalkineisiin, kypäriin ja leirihommiin

Pa­lo­kun­ta­nuo­ri­so­työ kas­vat­taa tur­val­li­suus­myön­tei­siä nuoria - Rahaa tuli haa­la­rei­hin, jal­ki­nei­siin, ky­pä­riin ja lei­ri­hom­miin

04.01.2018 13:00
Kolmisenkymmentä henkeä valmiina pukemaan kamppeet niskaan, kun tilanne on päällä

Kol­mi­sen­kym­men­tä henkeä val­mii­na pu­ke­maan kamp­peet nis­kaan, kun tilanne on päällä

15.11.2017 14:49
Hyvä henki ja yhteistyö korostuvat - sopimuspalokunnat tarvitsevat täyden tuen pelastuslaitoksilta

Hyvä henki ja yh­teis­työ ko­ros­tu­vat - so­pi­mus­pa­lo­kun­nat tar­vit­se­vat täyden tuen pe­las­tus­lai­tok­sil­ta

15.11.2017 13:00
Katseet pelastuslaitosta kohti - Merijärven VPK toivoo selvyyttä ja kehittämistä

Katseet pe­las­tus­lai­tos­ta kohti - Me­ri­jär­ven VPK toivoo sel­vyyt­tä ja ke­hit­tä­mis­tä

10.11.2017 09:26
Kaivattua lisäväkeä: Uusi palomies Oulaisiin ainakin aluksi, valmiussuunnittelija Kärsämäelle

Kai­vat­tua li­sä­vä­keä: Uusi pa­lo­mies Ou­lai­siin ainakin aluksi, val­mius­suun­nit­te­li­ja Kär­sä­mäel­le

21.10.2017 13:00
Vihannin maastopalon liekit ehtivät jo rakennuksen seinustalle

Vi­han­nin maas­to­pa­lon liekit ehtivät jo ra­ken­nuk­sen sei­nus­tal­le

31.05.2017 21:09