Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Me­ri­jär­ven talous heik­ke­ni viime vuonna: ti­lin­pää­tök­seen ali­jää­mää 186 000 euroa

Merijärvi

Merijärven kunta teki viime vuonna miinusmerkkisen tuloksen. Vuoden 2021 alijäämäksi tuli 186 609 euroa. Talousarviossa alijäämän ennakoitiin olevan noin 13 000 euroa toteutunutta pienempi.

Vuoden aikana kunnan talous heikkeni useilla sadoilla tuhansilla euroilla sillä vuonna 2020 ylijäämää kertyi reilut 277 000 euroa.