Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi ur­he­li­ja-apu­ra­hat ja avus­tuk­sia: Ur­hei­li­jois­ta huo­mioi­tiin Kyl­lös­tä, Yp­pä­ri­lää ja Ta­kaei­lo­laa

Merijärvi

Merijärven vapaa-aikalautakunta myönsi urheilija-apurahat ja avustuksia.

Urheilija-apurahan saavat Mika Yppärilä, Eila Kyllönen ja Iida Takaeilola.