Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avustukset
Lähidemokratiatoimikunta jakoi kohdeavustuksia 10 319 euroa, Vihannissa tukea saivat Härkäjuhlat, laavunkunnostus ja tarpeellisten tarvikkeiden hankinnat

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi koh­de­avus­tuk­sia 10 319 euroa, Vi­han­nis­sa tukea saivat Här­kä­juh­lat, laa­vun­kun­nos­tus ja tar­peel­lis­ten tar­vik­kei­den han­kin­nat

30.05.2023 13:30
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta myönsi avustuksia, avustuksensaajia on kahdeksan

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta myönsi avus­tuk­sia, avus­tuk­sen­saa­jia on kah­dek­san

05.05.2023 17:00
Tilaajille
7 miljoonaa euroa nuorisotyöhön: Katso miten aluehallintovirasto myönsi avustuksia Pyhäjokialueelle ja Vihantiin

7 mil­joo­naa euroa nuo­ri­so­työ­hön: Katso miten alue­hal­lin­to­vi­ras­to myönsi avus­tuk­sia Py­hä­jo­ki­alueel­le ja Vi­han­tiin

11.01.2023 13:30
Lähidemokratiatoimikunnalta avustuseuroja neljälle taholle Vihantiin

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­ta avus­tus­eu­ro­ja nel­jäl­le taholle Vi­han­tiin

03.01.2023 17:00
Tilaajille
Merijärvisille SM-mitalisteille Mika Yppärilälle ja Eila Kyllöselle tunnustusta

Me­ri­jär­vi­sil­le SM-mi­ta­lis­teil­le Mika Yp­pä­ri­läl­le ja Eila Kyl­lö­sel­le tun­nus­tus­ta

08.12.2022 13:30
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille
AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee kyselyjä, että milloin Kärsämäellä voi käydä kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolella. Nyt se toive voidaan toteuttaa"

AVI:lta rahaa: " Aina välillä tulee ky­se­ly­jä, että milloin Kär­sä­mäel­lä voi käydä kir­jas­tos­sa au­ki­olo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Nyt se toive voidaan to­teut­taa"

02.04.2022 13:30
Tilaajille
Leader-rahaa Oulaisten Honkamajan ampumaradan laajennukseen ja frisbeegolfradan rakentamiseen Merijärven Ristivuorelle

Lea­der-ra­haa Ou­lais­ten Hon­ka­ma­jan am­pu­ma­ra­dan laa­jen­nuk­seen ja fris­bee­golf­ra­dan ra­ken­ta­mi­seen Me­ri­jär­ven Ris­ti­vuo­rel­le

30.03.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi urhelija-apurahat ja avustuksia: Urheilijoista huomioitiin Kyllöstä, Yppärilää ja Takaeilolaa

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi ur­he­li­ja-apu­ra­hat ja avus­tuk­sia: Ur­hei­li­jois­ta huo­mioi­tiin Kyl­lös­tä, Yp­pä­ri­lää ja Ta­kaei­lo­laa

15.12.2021 17:00
Tilaajille
Oulaisten sivistys- ja hyvinvointilautakunta palkitsi jousiampujia ja pesäpalloilijoita stipendeillä

Ou­lais­ten si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta pal­kit­si jou­si­am­pu­jia ja pe­sä­pal­loi­li­joi­ta sti­pen­deil­lä

27.11.2021 13:30
Tilaajille
Urheilu vei Oulaisissa lähes kaikki toiminta-avustukset – kulttuuri ja nuoriso saivat rippeet

Urheilu vei Ou­lai­sis­sa lähes kaikki toi­min­ta-avus­tuk­set – kult­tuu­ri ja nuoriso saivat rippeet

18.06.2021 09:00
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus jakoi toiminta-avustuksia 2 000 euroa

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jakoi toi­min­ta-avus­tuk­sia 2 000 euroa

26.05.2021 15:00
Tilaajille
Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi avus­tuk­sia

15.05.2021 08:01
Tilaajille
Oulaisten Nuorisoseuralle iso potti seurantalon kunnostamiseen

Ou­lais­ten Nuo­ri­so­seural­le iso potti seu­ran­ta­lon kun­nos­ta­mi­seen

06.04.2021 17:06
Tilaajille
Pohjanmaan Osuuspankki jakoi avustuksia yhdistyksille ja seuroille 25 000 euroa

Poh­jan­maan Osuus­pank­ki jakoi avus­tuk­sia yh­dis­tyk­sil­le ja seu­roil­le 25 000 euroa

29.03.2021 15:00
Tilaajille
Yhteisöille myönnettyjä koronaeuroja tuli Pyhäjokialueelle, saajina useita nuorisoseuroja alueeltamme

Yh­tei­söil­le myön­net­ty­jä ko­ro­na­eu­ro­ja tuli Py­hä­jo­kia­lueel­le, saajina useita nuo­ri­so­seu­ro­ja alueel­tam­me

21.12.2020 12:43
Tilaajille
Salmelalle ja Kyllöselle myönnettiin urheilija-apurahat

Sal­me­lal­le ja Kyl­lö­sel­le myön­net­tiin ur­hei­li­ja-apu­ra­hat

03.12.2020 10:13
Tilaajille