Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Niina Perkkiö pal­kit­tiin Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­dil­lä, työ­yh­tei­sö ar­vos­taa ou­lais­te­lai­sen Perk­kiön asian­tun­ti­juut­ta ja tekevää otetta sekä kah­vi­pöy­tä­herk­ku­ja

Oulainen

Suomen metsäkeskuksen asiakkuusasiantuntija Niina Perkkiölle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Suomen metsäkeskuksesta asiakkuuspäälliköt Jouni Aila ja Maria Isolahti, metsäneuvoja Juha Niemi, metsätietoasiantuntija Mika Rautiainen, elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo sekä asiakkuusasiantuntija Jouni Räty.