Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Pääkirjoitus
Tilaajille

Nuo­ri­so­seurat ovat avoimia paik­ko­ja –Miksi ky­lil­lä­kin kes­kei­sil­lä pai­koil­la olevat talot mei­naa­vat hil­jen­tyä?

Oulainen

Seurantaloilla on tanssittu, näytelty ja urheiltu. Talot ovat olleet kokoontumispaikkoja, joihin on tultu kauempaakin.

Kylillä ja monissa kuntataajamissa on arvokkaita rakennuksia, joita pidetään itsestäänselvyytenä. Rakennukset ovat kuuluneet maisemaan vuosikymmenten ajan, nimittäin nuorisoseuratoimintaa on alueellammekin ollut jo yli sadan vuoden ajan.

Jo tuolloin toimijat kokivat, että oman harrastuspaikan rakentaminen on yhteisen tekemisen edistämiseksi tarpeellista. Taloja, kookkaita ja moniosaisia nuorisoseuroja, tehtiin talkoilla. Sukupolvi toisensa jälkeen on pitänyt niitä kunnossa, perinnettä kunnioittaen talkoilla. Suomen Kotiseutuliiton kautta on saatavana korjausavustusta, joiden turvin taloja on nykyaikaistettu. Sekin on todellisuutta, etteivät kaikki seurantalot ole enää priimakunnossa, eivätkä toiminnassakaan.