Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Yli tuhannen asteen kuumuus syntyy palkeilla ja polkemalla: Wanhan Woiman punaisesta pajasta tuli kansalaisopiston kurssipesä

Yli tu­han­nen asteen kuumuus syntyy pal­keil­la ja pol­ke­mal­la: Wanhan Woiman pu­nai­ses­ta pajasta tuli kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­pe­sä

21:00
Tilaajille
Taontakurssilaiset oppivat Reijo Grekulan ohjauksessa, miten pajassa tai kenttäahjossa tehdään puukkoja ja koriste-esineitä

Taon­ta­kurs­si­lai­set oppivat Reijo Gre­ku­lan oh­jauk­ses­sa, miten pajassa tai kent­tä­ah­jos­sa tehdään puuk­ko­ja ja ko­ris­te-esi­nei­tä

16:00
Tilaajille
Kuukausi
Sadunhohtoa ja groteskia huumoria: Raahen pääkirjastossa Kati Juvanin ja Marjo Hintsalan ohittamaton näyttely

Sa­dun­hoh­toa ja gro­tes­kia huu­mo­ria: Raahen pää­kir­jas­tos­sa Kati Juvanin ja Marjo Hint­sa­lan ohit­ta­ma­ton näyt­te­ly

16.01.2022 21:00
Tilaajille
Venäläissyntyinen Julia kotiutui Pyhäjoelle: "Rakastan kaikkia ihmisiä, vaikka meitä on moneksi"

Ve­nä­läis­syn­tyi­nen Julia ko­tiu­tui Py­hä­joel­le: "Ra­kas­tan kaikkia ih­mi­siä, vaikka meitä on mo­nek­si"

16.01.2022 13:30
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva paljastettiin – "Lämmin ja helposti lähestyttävä"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va pal­jas­tet­tiin – "Lämmin ja hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä"

11.01.2022 21:00
Tilaajille
Oulaistelaiset kummeksuvat ja Ismo Salmu tutkii: Miksi kirkonkellot soivat keskellä yötä?

Ou­lais­te­lai­set kum­mek­su­vat ja Ismo Salmu tutkii: Miksi kir­kon­kel­lot soivat kes­kel­lä yötä?

11.01.2022 09:15
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen kuvataiteilija Hanna Vihriälä valmistelee parhaillaan öky-Mersu -aiheista taideteosta

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Vih­riä­lä val­mis­te­lee par­hail­laan öky-Mer­su -ai­heis­ta tai­de­teos­ta

03.01.2022 21:00
Tilaajille
Oulu2026-hankkeen tuottaja Henri Turunen haastattelussa uuden vuoden juhlalähetyksessä

Oulu2026-hank­keen tuot­ta­ja Henri Turunen haas­tat­te­lus­sa uuden vuoden juh­la­lä­he­tyk­ses­sä

31.12.2021 08:00
Tilaajille
Kallion kotiseututalo on arvokas paikallishistorian oppimisympäristö
Pääkirjoitus

Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lo on arvokas pai­kal­lis­his­to­rian op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

29.12.2021 14:07
Tilaajille
Videokierros Kallion kotiseututalolla: Jukka Kivioja tallensi tarinat talon asukkaista kirjaksi –Kuka synnytti porstukamarissa?

Vi­deo­kier­ros Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lol­la: Jukka Kivioja tal­len­si tarinat talon asuk­kais­ta kir­jak­si –Kuka syn­nyt­ti pors­tu­ka­ma­ris­sa?

28.12.2021 21:00
Tilaajille
Kuka synnytti Kallion kotiseututalon porstukamarissa? Miltä näyttävät vanhan talon perustukset?

Kuka syn­nyt­ti Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lon pors­tu­ka­ma­ris­sa? Miltä näyt­tä­vät vanhan talon pe­rus­tuk­set?

28.12.2021 16:19
Tilaajille
YLE: Oulaistelaisjuurinen kuvataiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskola teki suuren taidelahjoituksen Hämeenlinnan taidemuseolle

YLE: Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen ku­va­tai­tei­li­ja Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­la teki suuren tai­de­lah­joi­tuk­sen Hä­meen­lin­nan tai­de­mu­seol­le

25.12.2021 16:00
Tilaajille
Isovanhemmat rakastuivat kaivoksen ruokalassa –Marjatta Kaakinen tallensi kolmen sukupolven tarinat sukukirjaksi

Iso­van­hem­mat ra­kas­tui­vat kai­vok­sen ruo­ka­las­sa –Mar­jat­ta Kaa­ki­nen tal­len­si kolmen su­ku­pol­ven tarinat su­ku­kir­jak­si

22.12.2021 21:00
Tilaajille
Pohjoisen eKirjasto käyttöön: "Kyse on puolen Suomen e-kirjastosta, jossa materiaali on kattavasti kaikkien käytössä"

Poh­joi­sen eKir­jas­to käyt­töön: "Kyse on puolen Suomen e-kir­jas­tos­ta, jossa ma­te­riaa­li on kat­ta­vas­ti kaik­kien käy­tös­sä"

22.12.2021 13:30
Tilaajille
Mitä lukisin jouluna? Merijärven kirjaston  Tuula ja Riikka antavat lukuvinkit jouluun

Mitä lukisin jou­lu­na? Me­ri­jär­ven kir­jas­ton Tuula ja Riikka antavat lu­ku­vin­kit jouluun

21.12.2021 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kirjastovirma-sivusto toistaiseksi poissa käytöstä tietoturvasyistä – alueen kirjastot ovat hakeneet hankeavustusta sisältöjen läpikäymiseksi ja siirtämiseksi uudelle alustalle

Kir­jas­to­vir­ma-si­vus­to tois­tai­sek­si poissa käy­tös­tä tie­to­tur­va­syis­tä – alueen kir­jas­tot ovat ha­ke­neet han­ke­avus­tus­ta si­säl­tö­jen lä­pi­käy­mi­sek­si ja siir­tä­mi­sek­si uudelle alus­tal­le

20.12.2021 21:00
Tilaajille
Katso nimet: Oulainen palkitsi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatekijötä, tänä vuonna jaettiin myös erityispalkinto

Katso nimet: Ou­lai­nen pal­kit­si kult­tuu­ri-, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­te­ki­jö­tä, tänä vuonna jaet­tiin myös eri­tyis­pal­kin­to

19.12.2021 14:00
Tilaajille
Kantaesityksissä useita kiinnityksiä Oulaisiin, Naiskuoro Välke harjoittelee oululaissäveltäjä Juha Piston tilausteosta

Kan­ta­esi­tyk­sis­sä useita kiin­ni­tyk­siä Ou­lai­siin, Nais­kuo­ro Välke har­joit­te­lee ou­lu­lais­sä­vel­tä­jä Juha Piston ti­laus­teos­ta

17.12.2021 21:00
Tilaajille
Haapaveden lukiolainen Miikka Myllykangas kirjoitti suurmies-Juteinista voitokkaasti

Haa­pa­ve­den lu­kio­lai­nen Miikka Myl­ly­kan­gas kir­joit­ti suur­mies-Ju­tei­nis­ta voi­tok­kaas­ti

17.12.2021 17:00
Tilaajille
Peruttu: Kuorojen ja kamariorkesterin joulukonsertit on peruttu Haapavedellä ja Oulaisissa

Pe­rut­tu: Kuo­ro­jen ja ka­ma­ri­or­kes­te­rin jou­lu­kon­ser­tit on peruttu Haa­pa­ve­del­lä ja Ou­lai­sis­sa

16.12.2021 12:36