Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kulttuuri
Viimeisin 24 tuntia
Haapaveden Folkeilla viihtyvä Finland Festivalsin johtaja Eveliina Heinäluoma arvostaa kulttuurin merkitystä vaikeina aikoina

Haa­pa­ve­den Fol­keil­la viih­ty­vä Finland Fes­ti­val­sin johtaja Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma ar­vos­taa kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä vai­kei­na aikoina

02.07.2022 13:35
Tilaajille
Haapaveden Folkit tähtää tapahtuman kehittämisessä jo Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen

Haa­pa­ve­den Folkit tähtää ta­pah­tu­man ke­hit­tä­mi­ses­sä jo Oulu2026-kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen

02.07.2022 12:59
Tilaajille
Viikko
Kesätapahtumat kutsuvat väen yhteen –Kiireettömyys kulisseissa kertoo mukavasta yhteistekemisestä
Pääkirjoitus

Ke­sä­ta­pah­tu­mat kut­su­vat väen yhteen –Kii­reet­tö­myys ku­lis­seis­sa kertoo mu­ka­vas­ta yh­teis­te­ke­mi­ses­tä

01.07.2022 14:51
Tilaajille
Folkit alkavat torstaina Haapavedellä, uudistuksina yleisöä palvelevat yöbussi ja kimppakyytipalvelu

Folkit alkavat tors­tai­na Haa­pa­ve­del­lä, uu­dis­tuk­si­na yleisöä pal­ve­le­vat yöbussi ja kimp­pa­kyy­ti­pal­ve­lu

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Tilaajille
Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät syntyvät talkoovoimin, kymmenet käsiparit puurtavat Oulaisissa

Wal­ta­kun­nal­li­set We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät syn­ty­vät tal­koo­voi­min, kym­me­net kä­si­pa­rit puur­ta­vat Ou­lai­sis­sa

29.06.2022 15:38
Tilaajille
Nuorallatanssia keskiviikkoiltana Oulaisissa –Musiikkiviikkojen etkot vievät ajatukset Saharan hiekka-aavikoille

Nuo­ral­la­tans­sia kes­ki­viik­ko­il­ta­na Ou­lai­sis­sa –Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkot vievät aja­tuk­set Saharan hiek­ka-aa­vi­koil­le

29.06.2022 13:30
Tilaajille
Raahelainen ehtii ja kerkiää maailmallakin –Pauli Ylitalo tarinoi paikallisten ihmisten tekemisistä kotinurkilla ja kauempana

Raa­he­lai­nen ehtii ja kerkiää maail­mal­la­kin –Pauli Ylitalo tarinoi pai­kal­lis­ten ih­mis­ten te­ke­mi­sis­tä ko­ti­nur­kil­la ja kauem­pa­na

28.06.2022 21:00
Tilaajille
Tukkijoella-näytelmää ei ole virallisesti tilattu Väinölänrantaan –Rompoolin ohjaaja Johanna Saarela hoksauttaa, että kyseessä olisi tosi iso projekti

Tuk­ki­joel­la-näy­tel­mää ei ole vi­ral­li­ses­ti tilattu Väi­nö­län­ran­taan –Rom­poo­lin ohjaaja Johanna Saarela hok­saut­taa, että ky­sees­sä olisi tosi iso pro­jek­ti

27.06.2022 08:35
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kestävää kukkaloistoa juhannukseen – mestarifloristin vinkit kauniiseen ja kestävään juhannuskimppuun

Kes­tä­vää kuk­ka­lois­toa ju­han­nuk­seen – mes­ta­ri­flo­ris­tin vinkit kau­nii­seen ja kes­tä­vään ju­han­nus­kimp­puun

23.06.2022 21:00
Tilaajille
Pullopiilo halkopinossa kertoo todellisuudesta kulissien takana – ARS Kärsämäki viettää juhlavuotta, näyttelyn teemana on Paluu juurille

Pul­lo­pii­lo hal­ko­pi­nos­sa kertoo to­del­li­suu­des­ta ku­lis­sien takana – ARS Kär­sä­mä­ki viettää juh­la­vuot­ta, näyt­te­lyn teemana on Paluu juu­ril­le

20.06.2022 11:00
Tilaajille
Limingassa luovan alan yrittäjillä on tilaa inspiroitua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa luovan alan yrit­tä­jil­lä on tilaa ins­pi­roi­tua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"

20.06.2022 09:00
Saana Kastelli kilpailee seuraavaksi Kultaisesta Harmonikasta

Saana Kas­tel­li kil­pai­lee seu­raa­vak­si Kul­tai­ses­ta Har­mo­ni­kas­ta

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Timo Hannulalle palkinto elämäntyöstä: "Luulin ensin huijausviestiksi"

Timo Han­nu­lal­le pal­kin­to elä­män­työs­tä: "Luulin ensin hui­jaus­vies­tik­si"

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Sarjakuvakurssi kutsuu lapsia ja nuoria – Tikku-ukoillakin pääsee hyvin vauhtiin

Sar­ja­ku­va­kurs­si kutsuu lapsia ja nuoria – Tik­ku-ukoil­la­kin pääsee hyvin vauh­tiin

13.06.2022 21:00
Tilaajille
Kuvataiteilijat Juha Allan Ekholm ja Jussi Valtakari kutsuvat väen lauantaina Tulevaisuuskaraokeen: "Koetaan, ja tehdään taidetta yhdessä"

Ku­va­tai­tei­li­jat Juha Allan Ekholm ja Jussi Val­ta­ka­ri kut­su­vat väen lauan­tai­na Tu­le­vai­suus­ka­rao­keen: "Koe­taan, ja tehdään tai­det­ta yh­des­sä"

10.06.2022 17:00
Tilaajille
Koulumuseo etsii yhä paikkaansa Oulaisissa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaihtoehtoa tutkitaan seuraavaksi, koska puulukiolle museo ei sovi

Kou­lu­mu­seo etsii yhä paik­kaan­sa Ou­lai­sis­sa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaih­to­eh­toa tut­ki­taan seu­raa­vak­si, koska puu­lu­kiol­le museo ei sovi

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso esiintyjät: Oulaisten Musiikkiviikkojen ohjelma on julkistettu –Mukana toivottuja, paikallisia ja kansainvälisiä artisteja

Katso esiin­ty­jät: Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen ohjelma on jul­kis­tet­tu –Mukana toi­vot­tu­ja, pai­kal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä ar­tis­te­ja

09.06.2022 13:38
Tilaajille
Tossufutis saanee jatkoa Oulaisissa, Rieska-Leader puoltaa alueen kehityshankkeita yli 100 000 eurolla

Tos­su­fu­tis saanee jatkoa Ou­lai­sis­sa, Ries­ka-Lea­der puoltaa alueen ke­hi­tys­hank­kei­ta yli 100 000 eurolla

07.06.2022 08:20
Tilaajille
"Tämä on hieno mahdollisuus esitellä oman kylän toimintaa" –Esa Aunola kannustaa osallistumaan Avoimet kylät -tapahtumaan –Katso mukanaolevat alueemme kohteet

"Tämä on hieno mah­dol­li­suus esi­tel­lä oman kylän toi­min­taa" –Esa Aunola kan­nus­taa osal­lis­tu­maan Avoimet kylät -ta­pah­tu­maan –Katso mu­ka­nao­le­vat alueem­me kohteet

06.06.2022 13:30
Tilaajille