Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi
Subutex-kaupungin kasvatit sai e-kirjapalkinnon

Su­bu­tex-kau­pun­gin kas­va­tit sai e-kir­ja­pal­kin­non

23.03.2023 21:00
Tilaajille
Nuorison viihtymiseen etsitään ratkaisuja –Oulaisten nuorisovaltuutetut perehtyivät uuteen kaupunkistrategiaan ja kysyvät, onko se liiankin optimistinen

Nuo­ri­son viih­ty­mi­seen et­si­tään rat­kai­su­ja –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuu­te­tut pe­reh­tyi­vät uuteen kau­pun­ki­stra­te­giaan ja ky­sy­vät, onko se liian­kin op­ti­mis­ti­nen

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Oulun teatterin Taikahuilussa yleisön lemmikiksi noussut oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri tasapainottelee kahden työn välissä

Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa yleisön lem­mi­kik­si noussut ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri ta­sa­pai­not­te­lee kahden työn välissä

17.03.2023 21:00
Tilaajille
Muistojen harmonikka -konsertti ja nuottikirja: "Juha ei ollut pelkästään opettaja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina motivoida ja kannustaa jokaista oppilasta"

Muis­to­jen har­mo­nik­ka -kon­sert­ti ja nuot­ti­kir­ja: "Juha ei ollut pel­käs­tään opet­ta­ja, vaan myös ystävä. Hän halusi aina mo­ti­voi­da ja kan­nus­taa jo­kais­ta op­pi­las­ta"

17.03.2023 17:00
Tilaajille
Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään sunnuntaina

Val­ta­kun­nal­lis­ta Kir­jas­ton päivää vie­te­tään sun­nun­tai­na

15.03.2023 21:00
Tilaajille
Anna Koivukangas ja Asta Lohvansuu kertovat potkukelkan historiasta
Lukijalta

Anna Koi­vu­kan­gas ja Asta Loh­van­suu ker­to­vat pot­ku­kel­kan his­to­rias­ta

26.02.2023 15:25
Oodi potkukelkalle, Asta Lohvansuun esittämänä

Oodi pot­ku­kel­kal­le, Asta Loh­van­suun esit­tä­mä­nä

26.02.2023 15:23
Tilaajille
Potkuriralli Perinnekeskuksessa, vanhoihin asuihin pukeutuneena

Pot­ku­ri­ral­li Pe­rin­ne­kes­kuk­ses­sa, van­hoi­hin asuihin pu­keu­tu­nee­na

26.02.2023 15:22
Tilaajille
"Päivä, josta on unelmoitu lapsesta asti" –Oulaisten lukion mediatiimi ikuisti Wanhojen juhlapäivän

"Päivä, josta on unel­moi­tu lap­ses­ta asti" –Ou­lais­ten lukion me­dia­tii­mi ikuisti Wan­ho­jen juh­la­päi­vän

24.02.2023 18:50 3
Kahen Kahavit 24.2.2023: Liukuuko vesijuoksuvyö laskiaismäessä? Perinnekeskuksen alueella valmistaudutaan jo sunnuntain tapahtumaan

Kahen Kahavit 24.2.2023: Liu­kuu­ko ve­si­juok­su­vyö las­kiais­mäes­sä? Pe­rin­ne­kes­kuk­sen alueel­la val­mis­tau­du­taan jo sun­nun­tain ta­pah­tu­maan

24.02.2023 13:55
Tilaajille
Kätilö Kaija Alanko esittelee esikoisteostaan Oulaisten kirjastossa: "Kaikki tarinat ovat tosia"

Kätilö Kaija Alanko esit­te­lee esi­kois­teos­taan Ou­lais­ten kir­jas­tos­sa: "Kaikki tarinat ovat tosia"

24.02.2023 13:21
Tilaajille
Oulaisten kirjastossa alkavat vieri­hoidot digitaidoista –Opastajana toimii Mari Limnell

Ou­lais­ten kir­jas­tos­sa alkavat vie­ri­hoi­dot di­gi­tai­dois­ta –O­pas­ta­ja­na toimii Mari Limnell

23.02.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taikahuilu-oopperalle lisäesityksiä ensi vuodelle –Mukana myös silloin oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri

Tai­ka­hui­lu-oop­pe­ral­le li­sä­esi­tyk­siä ensi vuo­del­le –Mukana myös silloin ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri

22.02.2023 13:30
Tilaajille
Kansi auki! -pianotapahtuma järjestetään loppuviikolla Oulaisissa –Esiintymässä Jokilaaksojen musiikkiopiston   opiskelijoita

Kansi auki! -pia­no­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään lop­pu­vii­kol­la Ou­lai­sis­sa –E­siin­ty­mäs­sä Jo­ki­laak­so­jen mu­siik­ki­opis­ton opis­ke­li­joi­ta

20.02.2023 17:00
Tilaajille
Mies ja kitara – Heikki Ruokangas lupaa soittaa erilaiset versiot vanhoista kappaleistakin

Mies ja kitara – Heikki Ruo­kan­gas lupaa soittaa eri­lai­set versiot van­hois­ta kap­pa­leis­ta­kin

17.02.2023 06:00
Tilaajille
Mistä löytyy maakunnan paras kylä? Nyt voi antaa ehdotuksia kyläkilpailuun, Esa Aunola julkaisi hakuohjeet

Mistä löytyy maa­kun­nan paras kylä? Nyt voi antaa eh­do­tuk­sia ky­lä­kil­pai­luun, Esa Aunola jul­kai­si ha­ku­oh­jeet

15.02.2023 17:00
Tilaajille
Mistä kertoo Oulaisten uuden päiväkodin nimi?

Mistä kertoo Ou­lais­ten uuden päi­vä­ko­din nimi?

14.02.2023 16:09
Tilaajille
Tuija opetteli netin avulla maalaamaan: Oma juttu löytyi nelikymppisenä

Tuija opet­te­li netin avulla maa­laa­maan: Oma juttu löytyi ne­li­kymp­pi­se­nä

12.02.2023 14:31
Tilaajille
"Oli meillä lupa tähän" –Oulaisten Abit polttivat pulpetin torilla, katso video iltapäivän tunnelmasta

"Oli meillä lupa tähän" –Ou­lais­ten Abit polt­ti­vat pul­pe­tin to­ril­la, katso video il­ta­päi­vän tun­nel­mas­ta

09.02.2023 15:17
"Oli meillä lupa tähän" –Oulaisten abit polttivat pulpetin torilla, katso video penkkaripäivän tunnelmasta

"Oli meillä lupa tähän" –Ou­lais­ten abit polt­ti­vat pul­pe­tin to­ril­la, katso video penk­ka­ri­päi­vän tun­nel­mas­ta

09.02.2023 14:59
Tilaajille