Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Timo Hannulan johtama suomalaisen musiikin joulukonsertti kuullaan sunnuntaina Haapavedellä

Timo Han­nu­lan johtama suo­ma­lai­sen mu­sii­kin jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan sun­nun­tai­na Haa­pa­ve­del­lä

29.11.2022 21:00
Tilaajille
Viikko
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Tuula Aitto-oja Oulaisista valittin Kotiseutuliiton hallitukseen –"Kotiseututyössä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

Tuula Ait­to-oja Ou­lai­sis­ta va­lit­tin Ko­ti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­seen –"­Ko­ti­seu­tu­työs­sä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

27.11.2022 09:01
Tilaajille
Joulumaassa maistui riisipuuro ja pukille lähti kirjepostia, kaupunginjohtaja sai yllättäin uuden tittelin –Katso kuvagalleria Oulaisten jouluisesta illasta

Jou­lu­maas­sa maistui rii­si­puu­ro ja pukille lähti kir­je­pos­tia, kau­pun­gin­joh­ta­ja sai yl­lät­täin uuden tit­te­lin –Katso ku­va­gal­le­ria Ou­lais­ten jou­lui­ses­ta illasta

25.11.2022 22:06
Tilaajille
Kuva-arkistot alueelta on selvitetty –Kotiseutuliitto haluaa pureutua kuviin vielä tarkemmin, Tuula Aitto-oja esitteli esiselvityksen tuloksia

Ku­va-ar­kis­tot alueel­ta on sel­vi­tet­ty –Ko­ti­seu­tu­liit­to haluaa pu­reu­tua kuviin vielä tar­kem­min, Tuula Ait­to-oja esit­te­li esi­sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia

25.11.2022 17:00
Tilaajille
"Miksei Musiikkiviikkojen kaikkien konserttien väliaikoja kuulutettu?" – Kulttuurituottaja Anna Koivukangas vastaa yleisön kysymyksiin

"Miksei Mu­siik­ki­viik­ko­jen kaik­kien kon­sert­tien vä­li­ai­ko­ja kuu­lu­tet­tu?" – Kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Anna Koi­vu­kan­gas vastaa yleisön ky­sy­myk­siin

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Carnival disko jälleen Oulaisten Petäjäskoskella kuin silloin ennen: Kreppaa tukkasi ja pukeudu tyylin mukaisesti

Car­ni­val disko jälleen Ou­lais­ten Pe­tä­jäs­kos­kel­la kuin silloin ennen: Kreppaa tukkasi ja pukeudu tyylin mu­kai­ses­ti

23.11.2022 21:00
Kuukausi ja vanhemmat
Meeri Koutaniemen näyttely tuo hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijöille arvostusta –Näyttely esillä Haapavedellä

Meeri Kou­ta­nie­men näyt­te­ly tuo hoi­to­työn ja var­hais­kas­va­tuk­sen te­ki­jöil­le ar­vos­tus­ta –Näyt­te­ly esillä Haa­pa­ve­del­lä

21.11.2022 21:00
Tilaajille
Jauhinkankaan oppilaat Sväng-yhtyeen juttusilla

Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Sväng-yh­tyeen jut­tu­sil­la

21.11.2022 10:10
Tilaajille
Beethovenin musiikki huipentaa Oulaisten Musiikkiviikot sunnuntaina iltapäivällä

Beet­ho­ve­nin mu­siik­ki hui­pen­taa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä

20.11.2022 11:00
Tilaajille
Arppa lauteilla perjantai-iltana: Okko Saastamoisen uravalinta sai uuden käänteen Oulaisten Musiikkiviikkojen  jazzkonsertista

Arppa lau­teil­la per­jan­tai-il­ta­na: Okko Saas­ta­moi­sen ura­va­lin­ta sai uuden kään­teen Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen jazz­kon­ser­tis­ta

18.11.2022 16:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Weltsu in Memoriam –Mitä huikeita juttuja oulaistelaisfakiiri ehtikään tehdä, muistatko?

Kahen Ka­ha­vit: Weltsu in Me­mo­riam –Mitä hui­kei­ta juttuja ou­lais­te­lais­fa­kii­ri eh­ti­kään tehdä, muis­tat­ko?

18.11.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 18.11.2022: Muistatko fakiiri Weltsun? Oulaistelaismies kiipesi pylvääseen, hautautui maan alle ja käveli tulisilla hiilillä

Kahen Kahavit 18.11.2022: Muis­tat­ko fakiiri Welt­sun? Ou­lais­te­lais­mies kiipesi pyl­vää­seen, hau­tau­tui maan alle ja käveli tu­li­sil­la hii­lil­lä

18.11.2022 12:59
Tilaajille
Katso video: Jauhinkankaan oppilaat Svängin kanssa juttusilla: "Mikä on huuliharpun vihollinen? Tykkääkö huuliharppu pähkinöistä ja sipseistä?

Katso video: Jau­hin­kan­kaan op­pi­laat Svängin kanssa jut­tu­sil­la: "Mikä on huu­li­har­pun vi­hol­li­nen? Tyk­kää­kö huu­li­harp­pu päh­ki­nöis­tä ja sip­seis­tä?

17.11.2022 13:30
Tiedätkö, mikä on Kopsan kolli tai Pyykkärin mökki? –Pyhäjokialueen joululehti on ilmestynyt ja paljastaa alueeltamme mielenkiintoisia asioita

Tie­dät­kö, mikä on Kopsan kolli tai Pyyk­kä­rin mökki? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­ti on il­mes­ty­nyt ja pal­jas­taa alueel­tam­me mie­len­kiin­toi­sia asioita

16.11.2022 21:00
Tilaajille
Ihminen on aina ykkönen –Jokihelmen opisto säilyttää opetuksen sivukylillä ja lisää opettajien pedagogista osaamista

Ihminen on aina ykkönen –Jo­ki­hel­men opisto säi­lyt­tää ope­tuk­sen si­vu­ky­lil­lä ja lisää opet­ta­jien pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta

16.11.2022 17:00
Tilaajille
Anssi Kela paljasti olevansa Oulaisten vävypoika –Vaimon suku on Matkanivasta

Anssi Kela pal­jas­ti ole­van­sa Ou­lais­ten vä­vy­poi­ka –Vaimon suku on Mat­ka­ni­vas­ta

16.11.2022 11:00
Tilaajille
Humoristinen huuliharppukvartetti Sväng esiintyy Oulaisissa, keskiviikkona yhtyettä kuulevat myös koululaiset

Hu­mo­ris­ti­nen huu­li­harp­pu­kvar­tet­ti Sväng esiin­tyy Ou­lai­sis­sa, kes­ki­viik­ko­na yh­tyet­tä kuu­le­vat myös kou­lu­lai­set

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Nyt KoronaGalleriassa: Maritta Lindberg antaa puille puheenvuoron

Nyt Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa: Maritta Lind­berg antaa puille pu­heen­vuo­ron

15.11.2022 13:30