Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Oi­kai­su­vaa­ti­mus ei muut­ta­nut Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen mieltä teol­li­suus­hal­lin myyn­nis­tä

Merijärvi

Oikaisuvaatimus teollisuushallin myynnistä ei aiheuttanut toimenpiteitä Merijärven kunnanhallituksen kokouksessa.

Oikaisuvaatimus liittyy kunnanhallituksen 20. huhtikuuta 2022 tekemään päätökseen, että kunnan omistuksessa oleva teollisuushalli myydään Rantalakeuden Salaojitus Oy:lle.