Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Ou­lai­sis­sa on kes­ki­mää­räis­tä parempi työl­li­syys­ti­lan­ne

Pyhäjokialue

Oulaistelaisella työllisyysrintamalla menee nyt hyvin. Tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan paikkakunnan työttömyysaste oli toukokuussa  6,1 prosenttia.

Luku on selvästi pienempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Maakunnan keskimääräinen työttömyysaste oli toukokuussa 9,1 prosenttia.