Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­van li­sä­mää­rä­ra­ha­esi­tyk­sen ja päätti, että Poh­jois-Suo­men Leik­kaus Oy:stä os­te­taan osak­kuus

Oulainen

Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 50 000 euron lisämäärärahaesityksen.

Lisämäärärahaesitys perustuu joukkoliikenteen toteutuneisiin myynti- ja toimintakuluihin, joita ei pystytty arvioimaan täysimääräisesti kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa. Kyseinen liikenne koskee peruskoululaisten koulukyytejä ja palveluautoliikennettä. Liikennepalvelut kilpailutettiin kevään ja kesän aikana, joka vaikuttaa myyntituottoihin ja toimintakuluihin.