Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li vii­väs­tyy virheen takia, ura­kas­ta tulossa uusi kil­pai­lu­tus

Pyhäjoen kunta joutuu kilpailuttamaan liikuntahallin uudelleen hankinnasta tehdyn valituksen takia.

Pyhäjoen kunta kilpailuttaa liikuntahallin kokonaisurakan uudelleen. Liikuntahallin urakka kilpailutettiin maaliskuussa ja urakan tekijäksi valittiin Rakennus Miilukangas Oy. Asiasta teki toinen kilpailuun osallistunut, Rakennus Sorvoja Oy, hankintaoikaisun Pyhäjoen kunnalle sekä valituksen ja hankinnan keskeyttämispyynnön markkinaoikeuteen.

Pyhäjoen kunnanhallitus myöntääkin, että tarjousten arvioinnin osalta hankintamenettelyssä on jälkikäteen havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.