Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

SEO aikoo miettiä yh­teis­työ­tään Te­boi­lin kanssa, toi­mi­tus­joh­ta­ja sym­pa­ti­soi yk­si­tyi­siä polt­to­ai­ne­kaup­piai­ta

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) pohtii syksyn aikana yhteistyötään venäläisen Lukoilin omistaman Teboilin kanssa, arvelee SEOn toimitusjohtaja Arto Viljanen.

Hän kertoo, että osuuskunnalla on vuosisopimus Teboilin ja Nesteen kanssa. SEO siis ostaa polttoaineita sekä Nesteeltä että Teboililta. Kaikki SEOn myymät polttoaineet, myös Teboililta hankitut, ovat Nesteen Suomessa jalostamia.