Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti: Heidi Klasila va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­seen luo­kan­opet­ta­jan virkaan Me­ri­jär­vel­le, Me­ri­jär­ven Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi kou­lu­lais­ten tak­si­kyy­di­tyk­set

Merijärvi

Merijärven sivistyslautakunta valitsi Koivupuhdon Koulun määräaikaiseen luokanopettajan virkaan KM Heidi Klasilan. Klasila työskentelee virassa 1.8.2022–31.7.2024.

Sivistyslautakunta järjesti koulukuljetuksista tarjouskilpailun ajalle 15.8.2022–1.6.2024. Kilpailutus koski taksikuljetuksia, koska Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on kilpailuttanut koulukuljetuksiin liittyvät linja-autokuljetukset.