Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Sivistyslautakunta
Oulainen lähtee kehittämään Honkamajan aluetta

Ou­lai­nen lähtee ke­hit­tä­mään Hon­ka­ma­jan aluetta

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Anne Törmälä Oulaisten yläkoulun rehtoriksi

Anne Törmälä Ou­lais­ten ylä­kou­lun reh­to­rik­si

01.09.2022 17:00
Tilaajille
Sivistyslautakunta päätti: Heidi Klasila valittiin määräaikaiseen luokanopettajan virkaan Merijärvelle, Merijärven Taksipalvelut liikennöi koululaisten taksikyyditykset

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päätti: Heidi Klasila va­lit­tiin mää­räai­kai­seen luo­ka­no­pet­ta­jan virkaan Me­ri­jär­vel­le, Me­ri­jär­ven Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi kou­lu­lais­ten tak­si­kyy­di­tyk­set

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Ilmo Salmela, Kaisa Saukko ja Emilia Saukko valittiin tehtäviin Merijärvellä

Ilmo Sal­me­la, Kaisa Saukko ja Emilia Saukko va­lit­tiin teh­tä­viin Me­ri­jär­vel­lä

29.05.2021 15:00
Tilaajille
Vähäsöyrinki, Korpi, Heikkuri ja Vehkalahti valittiin opettajaksi, Ahonen lastenohjaajaksi ja Sorvoja ruokapalveluesimieheksi Merijärvelle

Vä­hä­söy­rin­ki, Korpi, Heik­ku­ri ja Veh­ka­lah­ti va­lit­tiin opet­ta­jak­si, Ahonen las­te­noh­jaa­jak­si ja Sorvoja ruo­ka­pal­ve­lue­si­mie­hek­si Me­ri­jär­vel­le

22.04.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjoki palkkaa opettajia

Py­hä­jo­ki palkkaa opet­ta­jia

06.03.2021 15:00
Tilaajille
Mikko Aalto valittiin varhaiskasvatuksen opettajaksi Merijärvelle

Mikko Aalto va­lit­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

04.03.2021 15:01
Tilaajille