Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

THL: Suo­mes­sa tänään 138 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ­Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu tänään 138 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta on todettu tänään yksi tartunta Oulusta.

Lapin sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu yhteensä viisi uutta tartuntaa, joista jokainen sijoittuu Rovaniemelle.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ei ole tänään todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa.