Koronavirus
Viimeisin 12 tuntia
THL: Suomessa todettu 540 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 36 uutta tartuntatapausta, joista 24 Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 540 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 36 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta, joista 24 Oulussa

12:57
STM ja THL huolissaan koronavirustartuntojen hälyttävästä kasvusta, viime viikolla todettiin 3023 uutta tapausta – sairaanhoidon paineet kohdistuvat vuodenvaihteeseen

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

11:29
Viikko
Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet kielletään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – perhejuhlat suositellaan pitämään vain lähipiirissä: "Nyt ei ole oikea aika matkustaa kylään mihinkään"

Yli kym­me­nen hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­ris­sä: "Nyt ei ole oikea aika mat­kus­taa kylään mi­hin­kään"

01.12.2020 16:15
Pohjois-Pohjanmaalle valmistellaan uusia koronarajoituksia: Yli kymmenen hengen tapahtumat kielletään ja julkiset tilat suljetaan, toinen aste etäopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­le val­mis­tel­laan uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia: Yli kym­me­nen hengen ta­pah­tu­mat kiel­le­tään ja jul­ki­set tilat sul­je­taan, toinen aste etä­ope­tuk­seen

29.11.2020 16:52 0
THL: Oulussa 37 uutta tartuntaa, vain Helsingissä enemmän – myös Ylivieskassa, Tyrnävällä ja Kuusamossa uusia tartuntoja

THL: Oulussa 37 uutta tar­tun­taa, vain Hel­sin­gis­sä enemmän – myös Yli­vies­kas­sa, Tyr­nä­väl­lä ja Kuu­sa­mos­sa uusia tar­tun­to­ja

29.11.2020 12:23 0
Raahessa kolme uutta varmistettua koronatartuntaa: Yhteensä tartuntoja on nyt 25

Raa­hes­sa kolme uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa: Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 25

29.11.2020 08:47 0
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19 0
THL: Oulussa 48 uutta koronatartuntaa, myös Ylivieskassa ja Raahessa useita tartuntoja – koko maassa uusia tautitapauksia 541

THL: Oulussa 48 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa ja Raa­hes­sa useita tar­tun­to­ja – koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 541

28.11.2020 12:20 0
Sievin Jalkineella joukkoaltistuminen – Kallion alueella useita tartuntaketjuja, karanteenissa noin 200 asukasta

Sievin Jal­ki­neel­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Kallion alueel­la useita tar­tun­ta­ket­ju­ja, ka­ran­tee­nis­sa noin 200 asu­kas­ta

27.11.2020 20:00 0
Raahen lukiossa uusi joukkoaltistuminen – lukio siirtyy etäopetukseen itsenäisyyspäivään saakka

Raahen lu­kios­sa uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – lukio siirtyy etä­ope­tuk­seen it­se­näi­syys­päi­vään saakka

27.11.2020 14:33 0
Lääkäri Pasi Hirvikoski: "Viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni"

Lääkäri Pasi Hir­vi­kos­ki: "Vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­nen on jo­kai­sen hen­ki­lön omasta toi­min­nas­ta kiinni"

27.11.2020 13:18 0
Tilaajille
Kuukausi
Raahen lukiossa joukkoaltistuminen koronavirukselle – torstaina ei kirjattu uusia tapauksia Raaheen tai Siikajoelle

Raahen lu­kios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – tors­tai­na ei kir­jat­tu uusia ta­pauk­sia Raaheen tai Sii­ka­joel­le

26.11.2020 14:52
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen ­– Maskeja suositellaan nyt käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa ja työpaikoilla

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – Maskeja suo­si­tel­laan nyt käy­tet­tä­väk­si myös toisen asteen op­pi­lai­tok­sis­sa ja työ­pai­koil­la

24.11.2020 17:48
Oulaisissa kaksi ja Raahessa yksi uusi tartunta: THL:n sunnuntain luvut kertovat, että Suomessa on varmistunut 423 uutta koronavirustartuntaa

Ou­lai­sis­sa kaksi ja Raa­hes­sa yksi uusi tar­tun­ta: THL:n sun­nun­tain luvut ker­to­vat, että Suo­mes­sa on var­mis­tu­nut 423 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

22.11.2020 13:18
Oulun kaupunki: Maanantaina yksi uusi koronakuolema ja viisi uutta tartuntatapausta

Oulun kau­pun­ki: Maa­nan­tai­na yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma ja viisi uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

16.11.2020 18:23
Tilaajille
Suomessa 189 uutta koronatartuntaa, 17 000 tartunnan raja meni rikki – Ouluun kirjattiin kahdeksan uutta tapausta

Suo­mes­sa 189 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, 17 000 tar­tun­nan raja meni rikki – Ouluun kir­jat­tiin kah­dek­san uutta ta­paus­ta

05.11.2020 18:00
Vanhemmat
Koko maassa kirjattiin reilut 200 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan luku on yhdeksän, Lapissa tuoreita tartuntoja yli 20

Koko maassa kir­jat­tiin reilut 200 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan luku on yh­dek­sän, Lapissa tuo­rei­ta tar­tun­to­ja yli 20

01.11.2020 12:00
Pyhäjoella kolme koronavirustartuntaa – kyseessä ei ole joukkoaltistuminen

Py­hä­joel­la kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ky­sees­sä ei ole jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

26.10.2020 19:24
Raahen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouskin peruttiin - seuraava yritys kesäkuussa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 13:00