Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Kolumni
Tilaajille

Tis­ki­al­las­psy­ko­lo­giaa

Astiat kolisevat tiskialtaassa. Välillä tiskaus pitää tyssätä täysin, kun sattui puhelias tiskikaveri yhtä aikaa keittiöön.

Seisoskellaan vieretysten tiskialtaiden ääressä. Minä ja nainen, jota en ennestään tunne, mutta juteltavaa meillä löytyy niin paljon, että välillä tiskaukseen tulee luova tauko, jotta vieruskaverin jutut kuulee kunnolla.