Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Toimitukselta
Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toimituksessa tällä pyrimme?
Kolumni

Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toi­mi­tuk­ses­sa tällä py­rim­me?

22.09.2021 13:10
Tilaajille
Tiskiallaspsykologiaa
Kolumni

Tis­ki­al­las­psy­ko­lo­giaa

25.08.2021 10:29
Tilaajille
Hoitajapulaan vaikuttaa osaltaan myös esihenkilöportaan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”
Kolumni

Hoi­ta­ja­pu­laan vai­kut­taa osal­taan myös esi­hen­ki­lö­por­taan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”

18.08.2021 09:50
Tilaajille
Kännykkä haukkaa sata metriä
Kolumni

Kän­nyk­kä haukkaa sata metriä

11.08.2021 12:42
Tilaajille
Vahva epäily – varjovaltuusto sulkisi lisää suita Oulaisissa
Kolumni

Vahva epäily – var­jo­val­tuus­to sulkisi lisää suita Ou­lai­sis­sa

04.08.2021 12:48 1
Tilaajille
Teatteri on ihmisyyden koulu, kuullaan kesäteattereiden kutsu ja mennään yleisöksi
Kolumni

Teat­te­ri on ih­mi­syy­den koulu, kuul­laan ke­sä­teat­te­rei­den kutsu ja mennään ylei­sök­si

28.07.2021 15:23
Tilaajille
Äänet kiristyvät, Simo Husso ei pitäisi ihmeenä hallituksen kaatumista syksyllä
Kolumni

Äänet ki­ris­ty­vät, Simo Husso ei pitäisi ihmeenä hal­li­tuk­sen kaa­tu­mis­ta syk­syl­lä

21.07.2021 10:53
Tilaajille
Huh, huh, Huuhkajat
Kolumni

Huh, huh, Huuh­ka­jat

24.06.2021 08:47
Tilaajille
Yksityisyydensuoja ei riipu puolueesta tai paikkakunnasta - se on kaikille sama
Kolumni

Yk­si­tyi­syy­den­suo­ja ei riipu puo­luees­ta tai paik­ka­kun­nas­ta - se on kai­kil­le sama

09.06.2021 15:06
Tilaajille
Lukemattomia uusia maailmoja
Kolumni

Lu­ke­mat­to­mia uusia maail­mo­ja

01.06.2021 19:10
Tilaajille
Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia
Kolumni

Heli Nurk­ka­la pohtii käden ulot­tu­vil­la olevaa ta­sa­pai­no­tel­ta­vaa sym­bioo­sia

12.05.2021 09:26
Tilaajille
Vain puoluepolitiikka puuttuu
Kolumni

Vain puo­lue­po­li­tiik­ka puuttuu

14.04.2021 14:59
Tilaajille
Elokuvat kiehtovat syystäkin
Kolumni

Elo­ku­vat kieh­to­vat syys­tä­kin

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Digistudiossa olisi vetovoimaa. Kuka perustaisi sellaisen Pyhäjokialueelle?
Kolumni

Di­gi­stu­dios­sa olisi ve­to­voi­maa. Kuka pe­rus­tai­si sel­lai­sen Py­hä­jo­kia­lueel­le?

27.01.2021 12:16
Tilaajille
On aika juosta
Kolumni

On aika juosta

12.01.2021 15:25
Tilaajille
On oltu ihmisiä ihmiselle
Kolumni

On oltu ihmisiä ih­mi­sel­le

05.01.2021 12:02
Tilaajille
Veturi ja Varanapa vievät voiton 3-vuotiaan autoreissulla
Kolumni

Veturi ja Va­ra­na­pa vievät voiton 3-vuo­tiaan au­to­reis­sul­la

23.12.2020 12:24
Tilaajille
Anna kirjeiden puhua puolestasi
Kolumni

Anna kir­jei­den puhua puo­les­ta­si

09.12.2020 11:24
Tilaajille
Yksi historiallinen hetki Pyhäjokiseudussa on koettu: Paikalliset livenä monissa kanavissa
Kolumni

Yksi his­to­rial­li­nen hetki Py­hä­jo­ki­seu­dus­sa on koettu: Pai­kal­li­set livenä monissa ka­na­vis­sa

02.12.2020 09:12
Tilaajille
Olisiko kimittäminen kireyttä?
Kolumni

Olisiko ki­mit­tä­mi­nen ki­reyt­tä?

23.10.2020 10:46
Tilaajille