Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Toimitukselta
Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaalikampanjointi helpoin leiviskä, niin haastavaa on myös oman ehdokkaan valinta
Kolumni

Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaa­li­kam­pan­join­ti helpoin lei­vis­kä, niin haas­ta­vaa on myös oman eh­dok­kaan valinta

14.01.2022 16:36
Tilaajille
Tinanvalajat katosivat, katoavatko pian myös ilotulitteet?
Kolumni

Ti­nan­va­la­jat ka­to­si­vat, ka­toa­vat­ko pian myös ilo­tu­lit­teet?

29.12.2021 08:00
Tilaajille
Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muuttuu: "Vasta aikuisena ymmärsin, että joulu on jonkinlainen kotoisa, vahva tunne"
Kolumni

Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muut­tuu: "Vasta ai­kui­se­na ym­mär­sin, että joulu on jon­kin­lai­nen ko­toi­sa, vahva tunne"

15.12.2021 12:58
Tilaajille
Pelkäävätkö nuoret puhua?
Kolumni

Pel­kää­vät­kö nuoret puhua?

03.11.2021 10:41
Tilaajille
Kun tarve on, siihen vastataan, kirjoittaa Heli Nurkkala päivähoitotilanteesta
Kolumni

Kun tarve on, siihen vas­ta­taan, kir­joit­taa Heli Nurk­ka­la päi­vä­hoi­to­ti­lan­tees­ta

20.10.2021 11:16
Tilaajille
Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toimituksessa tällä pyrimme?
Kolumni

Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toi­mi­tuk­ses­sa tällä py­rim­me?

22.09.2021 13:10
Tilaajille
Tiskiallaspsykologiaa
Kolumni

Tis­ki­al­las­psy­ko­lo­giaa

25.08.2021 10:29
Tilaajille
Hoitajapulaan vaikuttaa osaltaan myös esihenkilöportaan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”
Kolumni

Hoi­ta­ja­pu­laan vai­kut­taa osal­taan myös esi­hen­ki­lö­por­taan asenne: ”Ei täällä ole pakko olla töissä”

18.08.2021 09:50
Tilaajille
Kännykkä haukkaa sata metriä
Kolumni

Kän­nyk­kä haukkaa sata metriä

11.08.2021 12:42
Tilaajille
Vahva epäily – varjovaltuusto sulkisi lisää suita Oulaisissa
Kolumni

Vahva epäily – var­jo­val­tuus­to sulkisi lisää suita Ou­lai­sis­sa

04.08.2021 12:48 1
Tilaajille
Teatteri on ihmisyyden koulu, kuullaan kesäteattereiden kutsu ja mennään yleisöksi
Kolumni

Teat­te­ri on ih­mi­syy­den koulu, kuul­laan ke­sä­teat­te­rei­den kutsu ja mennään ylei­sök­si

28.07.2021 15:23
Tilaajille
Äänet kiristyvät, Simo Husso ei pitäisi ihmeenä hallituksen kaatumista syksyllä
Kolumni

Äänet ki­ris­ty­vät, Simo Husso ei pitäisi ihmeenä hal­li­tuk­sen kaa­tu­mis­ta syk­syl­lä

21.07.2021 10:53
Tilaajille
Huh, huh, Huuhkajat
Kolumni

Huh, huh, Huuh­ka­jat

24.06.2021 08:47
Tilaajille
Yksityisyydensuoja ei riipu puolueesta tai paikkakunnasta - se on kaikille sama
Kolumni

Yk­si­tyi­syy­den­suo­ja ei riipu puo­luees­ta tai paik­ka­kun­nas­ta - se on kai­kil­le sama

09.06.2021 15:06
Tilaajille
Lukemattomia uusia maailmoja
Kolumni

Lu­ke­mat­to­mia uusia maail­mo­ja

01.06.2021 19:10
Tilaajille
Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia
Kolumni

Heli Nurk­ka­la pohtii käden ulot­tu­vil­la olevaa ta­sa­pai­no­tel­ta­vaa sym­bioo­sia

12.05.2021 09:26
Tilaajille
Vain puoluepolitiikka puuttuu
Kolumni

Vain puo­lue­po­li­tiik­ka puuttuu

14.04.2021 14:59
Tilaajille
Elokuvat kiehtovat syystäkin
Kolumni

Elo­ku­vat kieh­to­vat syys­tä­kin

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Digistudiossa olisi vetovoimaa. Kuka perustaisi sellaisen Pyhäjokialueelle?
Kolumni

Di­gi­stu­dios­sa olisi ve­to­voi­maa. Kuka pe­rus­tai­si sel­lai­sen Py­hä­jo­kia­lueel­le?

27.01.2021 12:16
Tilaajille
On aika juosta
Kolumni

On aika juosta

12.01.2021 15:25
Tilaajille