Tut­ki­mus­tu­lok­set julki: Py­hä­joen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ko­ti­kun­taan­sa, lasten on hyvä kasvaa tur­val­li­suu­des­sa

Fennovoiman, Suomen Hiihtoliiton ja paikallisten toimijoiden järjestämä Pyhäjoki Suxii 2019 -tapahtuma Pyhäjoella. Kuvituskuva. Pyhäjoen kotiseutupäivät.
Fennovoiman, Suomen Hiihtoliiton ja paikallisten toimijoiden järjestämä Pyhäjoki Suxii 2019 -tapahtuma Pyhäjoella.
Fennovoiman, Suomen Hiihtoliiton ja paikallisten toimijoiden järjestämä Pyhäjoki Suxii 2019 -tapahtuma Pyhäjoella.
Kuva: Laura Seppä

Pyhäjoen kunta on mitannut kuntalaisten tyytyväisyyttä. Pyhäjoen kunta tilasi keväällä 2020 Taloustutkimukselta Pyhäjoen Asukaskokemus 2020 tutkimusraportin.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelulla. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui 15 - 79 -vuotiaista. Tutkimuksessa haastateltiin 150 kuntalaista.

Raportin keskeisin tulos kiteytyy väittämään ”Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen asuinkuntaani asuinpaikkana”.

Pyhäjoen vastausten (arviointiasteikko 0-10) keskiarvo oli 8.37 (verrokkikunnat 8.11). Kuntalaiset kokivat olonsa turvalliseksi omassa asuinkunnassaan (ka. 9.03) ja totesivat, että lasten ja nuorten on hyvä kasvaa Pyhäjoella (ka. 8.56). Hyvän arvosanan kuntalaiset antoivat myös terveydenhuollon palveluista. Eniten kehitettävää kuntalaiset kokivat olevan paikallisissa palveluissa (ka. 6.21).

Tutkimuksessa kysyttiin kuntalaisilta myös erilaisista hankkeista kunnan alueella. Luonto- ja ulkoilureitistöhanke, matkailun kehittämishanke ja vesistöjen kunnostushankkeet saivat voimakkaan tuen.

Ydinvoimahankkeeseen suhtautui myönteisesti 65 % ja kielteisesti 10 % vastaajista. Vastaajista 25 % ei suhtautunut kielteisesti eikä myönteisesti ydinvoimaan.

Tuulivoimahankkeisiin suhtautui myönteisesti 50 % ja kielteisesti 20 %. Vastaajista 30 % ei suhtaudu tuulivoimaan myönteisesti eikä kielteisesti.

Kunnanhallitus käsitteli raporttia kokouksessaan kuluneella viikolla. Raportti käsitellään Pyhäjoen valtuuston seuraavassa kokouksessa lokakuun 7. päivä.