Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kunnat
Marjukka Mannista tai Mika Simoskaa esitetään Iin uudeksi kunnanjohtajaksi –Päätöksen aika ensi maanantaina

Mar­juk­ka Man­nis­ta tai Mika Si­mos­kaa esi­te­tään Iin uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si –Pää­tök­sen aika ensi maa­nan­tai­na

23.02.2022 11:38
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla haasteet kuntien työvoiman saatavuudessa syventyneet

Poh­jois-Poh­jan­maal­la haas­teet kuntien työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa sy­ven­ty­neet

18.11.2021 06:00
Tilaajille
Positiivinen tulos: Oulaisten kaupungin viime vuoden talous liki 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Po­si­tii­vi­nen tulos: Ou­lais­ten kau­pun­gin viime vuoden talous liki 2 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 12:23
Tilaajille
Oulaisten kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen paljasti päivän, jolloin hän aikoo jäädä eläkkeelle

Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja Hannu Kaar­ti­nen pal­jas­ti päivän, jolloin hän aikoo jäädä eläk­keel­le

23.03.2021 15:02
Tilaajille
Katso, mitkä kunnat vastasivat jo myönteisesti: 17 kuntaa mukana Raahesta lähteneessä kampanjassa, jolla vastustetaan koulukiusaamista

Katso, mitkä kunnat vas­ta­si­vat jo myön­tei­ses­ti: 17 kuntaa mukana Raa­hes­ta läh­te­nees­sä kam­pan­jas­sa, jolla vas­tus­te­taan kou­lu­kiu­saa­mis­ta

21.02.2021 18:00
Tilaajille
Merijärvellä muisteltiin maaherra Erkki Haukipuroa

Me­ri­jär­vel­lä muis­tel­tiin maa­her­ra Erkki Hau­ki­pu­roa

18.02.2021 18:00
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala irtisanoutui, Kimmo Hinnolle esitetään jatkopestiä: Haapaveden kaupunginhallitus käsittelee johtaja-asiaa maanantaina

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la ir­ti­sa­nou­tui, Kimmo Hin­nol­le esi­te­tään jat­ko­pes­tiä: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee joh­ta­ja-asiaa maa­nan­tai­na

24.01.2021 11:00
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Pääkirjoitus

Yhdessä mark­ki­noi­maan: Kuntien ko­ke­muk­sia hyvistä ja on­nis­tu­neis­ta kam­pan­jois­ta tar­vi­taan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
Tilaajille
Tapani Tirilälle ja Oulaisten Nuorisokuorolle myönnettiin kaupungin Avainteko-palkinto

Tapani Ti­ri­läl­le ja Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­rol­le myön­net­tiin kau­pun­gin Avain­te­ko-pal­kin­to

11.11.2020 18:12
Tilaajille
"Susien määrä aiheuttaa pelkoa", Haapaveden kaupunginhallitus kannattaa susien kannanhoidollista metsästystä

"Susien määrä ai­heut­taa pel­koa", Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa susien kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

05.11.2020 12:48
Tilaajille
Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari tietää, ilmaisen asumisen kokeiluja on Suomessa jo menossa

Elin­kei­no- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarmo Soin­saa­ri tietää, il­mai­sen asu­mi­sen ko­kei­lu­ja on Suo­mes­sa jo menossa

28.10.2020 12:00
Tilaajille
Oulainen tarjoaa ilmaista asumista – kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen

Ou­lai­nen tarjoaa il­mais­ta asu­mis­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja jätti eriävän mie­li­pi­teen

23.10.2020 13:00 1
Tutkimustulokset julki: Pyhäjoen asukkaat ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, lasten on hyvä kasvaa turvallisuudessa

Tut­ki­mus­tu­lok­set julki: Py­hä­joen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ko­ti­kun­taan­sa, lasten on hyvä kasvaa tur­val­li­suu­des­sa

23.10.2020 16:18 1
Merijärven kunnanhallitus jätti ensi vuoden tuloveropäätöksen pöydälle

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jätti ensi vuoden tu­lo­ve­ro­pää­tök­sen pöy­däl­le

23.10.2020 16:11
Oulaisten omaperäinen idea kaatumassa: Laki estää kaupunkia tarjoamasta ilmaista asumista

Ou­lais­ten oma­pe­räi­nen idea kaa­tu­mas­sa: Laki estää kau­pun­kia tar­joa­mas­ta il­mais­ta asu­mis­ta

23.10.2020 15:49
Tilaajille
Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen

Mi­nis­te­rit Veh­vi­läi­nen ja Saa­rik­ko: Hal­li­tus var­mis­ti maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­sen

02.09.2017 06:00
Yli puolet valtuutetuista suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluja tuottavat useat eri tahot

Yli puolet val­tuu­te­tuis­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti siihen, että pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat useat eri tahot

27.08.2017 06:00
Kärsämäen entiselle kunnantalolle pyydetään kuntalaisilta nimiehdotuksia

Kär­sä­mäen en­ti­sel­le kun­nan­ta­lol­le pyy­de­tään kun­ta­lai­sil­ta ni­mi­eh­do­tuk­sia

25.08.2017 11:24
Vihreät uskovat kuntansa tulevaisuuteen, kokoomus- ja keskustavaltuutetut uskovat vahvimmin maakuntiensa tulevaisuuteen

Vihreät uskovat kun­tan­sa tu­le­vai­suu­teen, ko­koo­mus- ja kes­kus­ta­val­tuu­te­tut uskovat vah­vim­min maa­kun­tien­sa tu­le­vai­suu­teen

13.08.2017 06:00
Sisähuvipuistossa Haapavedellä vietettiin riemullista ja vauhdikasta päivää

Si­sä­hu­vi­puis­tos­sa Haa­pa­ve­del­lä vie­tet­tiin rie­mul­lis­ta ja vauh­di­kas­ta päivää

12.08.2017 11:47