Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Työ­tuo­miois­tuin kä­sit­te­li 12 hen­ki­lön palk­ka­saa­ta­va­vaa­ti­muk­set: Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­te­taan mak­sa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan euron palk­ka­saa­ta­vat

Työtuomioistuin sai käsiteltyä kahdentoista henkilön jälkikäteiset varallaoloon liittyvät palkkasaatavat vuosilta 2012–2015. Palkkasaatavat koskevat Jokilaaksojen pelastuslaitosta ja palkkasaatavia, joiden kokonaismäärä on 1 780 848 euroa.

– Asian käsittely on päättynyt, ja työtuomioistuin on vahvistanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle suoritusvelvollisuuden. Kysymys on palkkasaatavista, joten niissä tulee huomioitavaksi vielä henkilösivukulut, jolloin kustannusvaikutus on noin 2,15 miljoonaa euroa. Henkilöä kohden palkkasaatavan määrä vaihtelevat välillä 29 000–321 000 euroa, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen tiedottaa.