Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

Vihannin koulukeskus viimeistelyvaiheessa.
Vihannin koulukeskus viimeistelyvaiheessa.
Kuva: Vesa Joensuu

Raahessa on tulossa päätettäväksi kolmen koulun lakkauttaminen Vihannin alueelta. Lampinsaaren, Vihannin Kirkonkylän sekä Vihannin yläkoulun lakkauttamista käsittelee ensimmäisenä tulevaisuuslautakunta 27. lokakuuta.

Koulut esitetään lakkautettavaksi 31. joulukuuta. Raahen kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen esittää, että lakkautettavien koulujen tilalle perustetaan vuoden 2021 alusta alkaen uusi Vihannin yhtenäiskoulu.

Lopullisen päätöksen kolmen koulun lakkauttamisesta ja uuden koulun perustamisesta tekee Raahen kaupunginvaltuusto.

Vihannin alueen koulujärjestelyt liittyvät käytännössä uuden koulukeskuksen valmistumiseen Vihannin keskustaan. Tammikuussa käyttöön otettavaan uuteen koulukeskukseen sijoittuvat kaikki Vihannin alueen nykyiset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköt.

Vuosien varrella Vihannin kouluilla ja päiväkodeissa on havaittu sisäilmaongelmia, joiden vuoksi ympäristöterveydenhuollon vaatimuksesta Vihantiin on hankittu korvaavia väistötiloja, vuokratiloja ja parakkeja opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi terveellisemmissä tiloissa. Syyslukukauden jälkeen parakeista päästään Vihannissa luopumaan, kun oppilaat ja henkilöstö siirtyvät samalla tontilla sijaitsevaan uuteen toiminnallisestikin huomattavasti parempaan rakennukseen.

Lampinsaaren koulun oppilaiden osalta uuteen koulukeskukseen siirtyminen tarkoittaa, että erityislasten kuljetukset Vihannin keskustasta Lampinsaaren suuntaan jäävät pois, mutta Lampinsaaressa asuvat lapset tulevat nyt koulukuljetusten piiriin. Koska suuri osa Lampinsaaren koulun oppilaista on jo nyt kuljetuksen piirissä, koskee muutos heidän osalta kuljetettavan matkan pituutta ja siihen käytettävää aikaa. Kokonaisuudessaan kuljetusoppilaiden määrä lisääntyy vain yhdellä.

Lampinsaaren koulurakennuksessa ei ole ollut sisäilmaan liittyviä haasteita.

Uusi koulukeskus on mitoitettu 450 käyttäjälle. Sen rakentaminen alkoi syksyllä 2019 ja rakennus otetaan käyttöön 7. tammikuuta ensi vuonna. Samassa yhteydessä Vihannin perusopetuksen kolmesta hallinnollisesta kouluyksiköstä muodostuu Vihannin yhtenäiskoulu. Samoin varhaiskasvatuksen eri yksiköistä muodostuu jatkossa yksi Vihannin päiväkoti.

Entisten Kirkonkylän koulun, Lampinsaaren koulun sekä Vihannin yläkoulun oppilaista ja henkilöstöstä muodostuvassa yhtenäiskoulussa annetaan vuosiluokkien 0-9 opetusta sekä joustavaa perusopetusta Raahen kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.