Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valtio osti Vapolta soita suo­jel­ta­vak­si - Mukana Pa­ha­ne­va Kär­sä­mäel­tä

Kärsämäellä sijaitseva Pahanevan alue on vaihtanut omistajaa. Vapo myi sen ja useita muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita suoalueita valtiolle.
Kärsämäellä sijaitseva Pahanevan alue on vaihtanut omistajaa. Vapo myi sen ja useita muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita suoalueita valtiolle.

Valtio on ostanut luonnonsuojelullisesti arvokkaita suoalueita Vapolta. Omistajaa on vaihtanut kaikkiaan noin 1200 hehtaaria suota, josta ei nyt tule turvetuotantoaluetta.

Joukossa on muun muassa Pahaneva Kärsämäeltä. Se sijaitsee Kärsämäeltä pohjoiseen Ouluntien itäpuolella, Haapavedelle kääntyvän Pyrrönperäntien risteyksen tuntumassa. Muut ostetut suoalueet sijaitsevat Pyhännällä, Pudasjärvellä, Utajärvellä, Oulussa, Kurikassa, Karstulassa ja Keuruulla.

Alueista tullaan aikanaan perustamaan valtion luonnonsuojelualueita. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta arvioi, että Pahanevan osalta luonnonsuojelualueen perustaminen tapahtuu lähivuosina.

Samalla ratkotaan muun muassa aluetta koskevat metsästyskysymykset. Valtioneuvoston asetuksilla perustetuilla suojelualueilla on metsästys jossakin muodossa sallittu. Alle sadan hehtaarin suuruiset luonnonsuojelualueet perustetaan ympäristöministeriön asetuksella ja niille rauhoitusmääräykset tulevat suoraan luonnonsuojelulaista, jolloin muun muassa metsästys on kielletty. Ympäristöministeriöllä ei ole harkintavaltaa rauhoitussääntöihin kuten valtioneuvostolla.

–Pahanevan alueella on tällä hetkellä voimassa määräaikainen metsästysvuokrasopimus, jota ELY-keskus ei tule irtisanomaan, Melantie toteaa.

Luonnonsuojelualueille ei yleensä tule rajoituksia jokamiehenoikeuksiin eli marjojen ja sienten poimintaan tai retkeilyyn.

Neuvottelut arvokkaiden suokohteiden suojelemisesta ovat olleet käynnissä Vapon ja ympäristöministeriön kesken vuodesta 2012 saakka. Vapo ilmoitti tuolloin, ettei se enää hae lupia luokkien 4 ja 5 soille, vaan keskittää toimintansa luontoarvonsa menettäneille alueille. Vapo on tähän mennessä myynyt suojeltavaksi kaikkiaan yli 3700 hehtaaria maata eri puolilta Suomea.

–Olen iloinen, että suojeltujen soidemme verkostoon saatiin yli tuhat hehtaaria lisää luontoarvoiltaan arvokkaita kohteita. Toimiva vuoropuhelu valtion ja yksityisten maanomistajien välillä on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka on tyytyväinen, että Vapo ja valtio pääsivät sopimukseen Suomen 100-vuotispäivän tienoilla.

–Olemme viiden vuoden aikana luopuneet aktiivisesti kohteista, joilla on merkittävää suojeluarvoa. Nyt meneillään olevan maanmyyntiprojektin yhteydessä olemme kartoittaneet tarkkaan maaomaisuuttamme. Aina kun suojeluun soveltuvia kohteita löytyy, jatkamme ilomielin keskustelua valtion kanssa. Suomi on maailman johtava suomaa ja uskomme, että suoalueita riittää niin vastuulliseen tuotantoon, virkistykseen kuin suojeluunkin, Tempakka sanoo.

Kaupan kohteena olevat pohjoisen suoalueet ovat pääosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suojeluun varattuja alueita. Ne edustavat omilla alueillaan tyypillisiä laajojen aapasoiden suoluontokohteita.

Etelä-Suomessa Karstulassa, Keuruulla ja Kurikassa sijaitsevat alueet kuuluvat soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen kohteisiin ja edustavat hyvin Etelä-Suomen uhanalaisia suotyyppejä.

Kärsämäellä sijaitsevan Pahanevan suojelualueen muodostaminen voi tapahtua kahdella tavalla. Eero Melantien mukaan Metsähallitus voi hakea alueen liittämistä Kärsämäelle aiemmin tänä vuonna perustettuihin suojelualueisiin. Toinen vaihtoehto on perustaa alueesta asetuksella uusi suojelualue.

Suoalueiden kaupan on toteuttanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maaliskuussa lainvoiman saaneeseen 1. vaihemaakuntakaavaan sisältyy kaikkiaan vajaat 20 000 hehtaaria uusia suojelutarkoituksiin varattuja alueita. Kaavavarausten toteuttamisesta vastaa ELY-keskus.