Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Val­tio­neu­vos­tol­ta päätös, ou­lais­te­lai­sel­le Kaija Sep­po­sel­le jat­ko­pes­ti rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asian neu­vot­te­lu­kun­nas­sa

Oulainen

Valtioneuvosto on joulukuussa tekemällään päätöksellä asettanut rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2024.

Neuvottelukunnan jäsenenä on edelliset kolme vuotta ollut oulaistelainen Kaija Sepponen.