Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Tilaajille

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

Vihanti
Martti Strömmer (kolmas oikealta) kertoi lapsuus- ja nuoruusmuistojaan Vihannista. Kuva Vesihelmijuhlasta vuodelta 2011.
Martti Strömmer (kolmas oikealta) kertoi lapsuus- ja nuoruusmuistojaan Vihannista. Kuva Vesihelmijuhlasta vuodelta 2011.
Kuva: Heli Nurkkala

Vihannin Vesihelmiviikolla pureudutaan perjantai-iltana asevelitalojen historiaan.

Koronavuoden aikana aiheesta on tehnyt tutkimusta Martti Strömmer, jolla on juuret Vihannissa.