Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Historia
Kuukausi
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Tilaajille
Sonnikuljetus läpi Rovaniemen keskustan teki Matti Immosesta Tarinaniskennän mestarin,

Son­ni­kul­je­tus läpi Ro­va­nie­men kes­kus­tan teki Matti Im­mo­ses­ta Ta­ri­nan­is­ken­nän mes­ta­rin,

16.07.2022 17:16
Tilaajille
Tarinaniskennän SM-kisat käydään lauantaina Kärsämäellä –Kunta mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa

Ta­ri­nan­is­ken­nän SM-ki­sat käydään lauan­tai­na Kär­sä­mäel­lä –Kunta mukana Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­sa

15.07.2022 21:00
Tilaajille
Kenkimänpenger –Merijärven turvallisuus huteralla pohjalla, miettii jokivarressa asuva Juhani Alavaikko kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ken­ki­män­pen­ger –Me­ri­jär­ven tur­val­li­suus hu­te­ral­la poh­jal­la, miettii jo­ki­var­res­sa asuva Juhani Ala­vaik­ko kir­joi­tuk­ses­saan

14.07.2022 14:03
Tilaajille
Vanhemmat
Mihin virkattu traktori joutuu Weteraanikonepäivien jälkeen?

Mihin vir­kat­tu trak­to­ri joutuu We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien jäl­keen?

13.07.2022 13:30
Tilaajille
Päivi Pyhäluodon punamultamaalin ohje on peräisin 1700-luvulta –Katso video, miten perinnemaali syntyy

Päivi Py­hä­luo­don pu­na­mul­ta­maa­lin ohje on pe­räi­sin 1700-lu­vul­ta –Katso video, miten pe­rin­ne­maa­li syntyy

11.07.2022 21:00
Tilaajille
Osaatko keittää punamultamaalia? Pyhäjokinen Päivi Pyhäluoto tietää maalinkeitto-ohjeen, joka on peräisin 1700-luvulta

Osaatko keittää pu­na­mul­ta­maa­lia? Py­hä­jo­ki­nen Päivi Py­hä­luo­to tietää maa­lin­keit­to-oh­jeen, joka on pe­räi­sin 1700-lu­vul­ta

11.07.2022 16:49
Tilaajille
"Oulaisten kaupungista pitää rohkeasti puhua ulospäin"

"Ou­lais­ten kau­pun­gis­ta pitää roh­keas­ti puhua ulos­päin"

11.07.2022 13:36
Tilaajille
19 000 kävijää Oulaisten Weteraanikonepäivillä –Kaikki onnistui loistavasti

19 000 kävijää Ou­lais­ten We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä –Kaikki on­nis­tui lois­ta­vas­ti

10.07.2022 16:14
Tilaajille
Mistä aineksista tehdään kahvin korvike? 96-vuotiaat lotat Hilkka Kuusisto ja Anna Hakanen paljastavat ohjeen

Mistä ai­nek­sis­ta tehdään kahvin kor­vi­ke? 96-vuo­tiaat lotat Hilkka Kuu­sis­to ja Anna Hakanen pal­jas­ta­vat ohjeen

10.07.2022 06:00
Tilaajille
Lotat Hilkka Kuusisto ja Anna Hakanen kertovat, mistä aineksista kahvinkorvike tehdään

Lotat Hilkka Kuu­sis­to ja Anna Hakanen ker­to­vat, mistä ai­nek­sis­ta kah­vin­kor­vi­ke tehdään

09.07.2022 21:18
Tilaajille
Luodin jättämä reikä sota-ajalta on yhdessä Wanhan Woiman näyttelyautossa yhä nähtävillä

Luodin jättämä reikä so­ta-ajal­ta on yhdessä Wanhan Woiman näyt­te­ly­au­tos­sa yhä näh­tä­vil­lä

09.07.2022 20:09
Tilaajille
"Pirusti porukkaa" on järjestäjien silmämääräinen arvio Oulaisten Weteraanikonepäivien toisesta päivästä

"Pi­rus­ti po­ruk­kaa" on jär­jes­tä­jien sil­mä­mää­räi­nen arvio Ou­lais­ten We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien toi­ses­ta päi­väs­tä

09.07.2022 18:40
Tilaajille
Jouni Aitto-oja antaa vihjeitä Weteraanikonepäivien kävijöille -katso video ensimmäiseltä tapahtumapäivältä

Jouni Ait­to-oja antaa vih­jei­tä We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien kä­vi­jöil­le -katso video en­sim­mäi­sel­tä ta­pah­tu­ma­päi­väl­tä

08.07.2022 14:28
Tilaajille
Weteraanikonepäivät ovat alkaneet Oulaisissa: Perjantaina keitetään punamultaa, kuullaan rautalankamusiikkia ja tutustutaan lukuisiin näyttelyihin

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät ovat al­ka­neet Ou­lai­sis­sa: Per­jan­tai­na kei­te­tään pu­na­mul­taa, kuul­laan rau­ta­lan­ka­mu­siik­kia ja tu­tus­tu­taan lu­kui­siin näyt­te­lyi­hin

08.07.2022 10:44
Tilaajille
Tiesitkö, että Merijärvellä vaikuttanut kuvataitelija Herman Wiirretjärvi oli myös kilpaurheilija? –Katso videolta, missä lajeissa

Tie­sit­kö, että Me­ri­jär­vel­lä vai­kut­ta­nut ku­va­tai­te­li­ja Herman Wiir­ret­jär­vi oli myös kil­paur­hei­li­ja? –Katso vi­deol­ta, missä la­jeis­sa

07.07.2022 10:40
Tilaajille
Tiesitkö, että merijärvinen kuvataiteilija Herman Wiirretjärvi oli myös kilpaurheilija?

Tie­sit­kö, että me­ri­jär­vi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Herman Wiir­ret­jär­vi oli myös kil­paur­hei­li­ja?

07.07.2022 10:24
Tilaajille
Herman Wiirretjärven teoksen sisältä löytyi yllätysluonnos –Lahjoitetut maalaukset pääsevät esille Merijärven uuteen palvelutaloon

Herman Wiir­ret­jär­ven teoksen sisältä löytyi yl­lä­tys­luon­nos –Lah­joi­te­tut maa­lauk­set pää­se­vät esille Me­ri­jär­ven uuteen pal­ve­lu­ta­loon

05.07.2022 21:00
Tilaajille
Mandoliinin maailmanhistoria nyt yksissä kansissa –Sauli Heikkilän kirja julkistetaan Haapaveden Folkeilla

Man­do­lii­nin maail­man­his­to­ria nyt yksissä kan­sis­sa –Sauli Heik­ki­län kirja jul­kis­te­taan Haa­pa­ve­den Fol­keil­la

02.07.2022 06:00
Tilaajille
Miltä näyttää Wanhan Woiman talkoissa? Weteraanikonepäivien valmistelut ovat Oulaisissa hyvässä vauhdissa –Katso video

Miltä näyttää Wanhan Woiman tal­kois­sa? We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien val­mis­te­lut ovat Ou­lai­sis­sa hyvässä vauh­dis­sa –Katso video

29.06.2022 15:55
Tilaajille