Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Historia
Kuukausi

Katso video: Paa­nua­sen­ta­jat Tero Myl­ly­mä­ki ja Jussi Viiperi ker­to­vat, mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä kor­keuk­sis­sa ja asentaa paanuja Ou­lais­ten kirkon katolla

22.09.2021 14:26
Tilaajille
Paanuasentajan työmaalla

Paa­nua­sen­ta­jan työ­maal­la

22.09.2021 14:24
Tilaajille

Me­ri­jär­vel­lä pe­reh­dy­tään iso­vi­han vuosiin mu­seo­sih­tee­ri Kati Peh­ko­sen kanssa

13.09.2021 18:00
Tilaajille

Tut­ki­muk­set val­mis­tui­vat: Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lon ra­ken­nus­puut ovat satojen vuosien takaa, asu­kas­his­to­rias­ta kertova kirja val­mis­tu­mas­sa

06.09.2021 18:00
Tilaajille

Vi­han­ti­lai­sel­le Eila Hau­kal­le postia Jenni Hau­kiol­ta – Kirje ja kutsu ar­vok­kaa­seen juhlaan

05.09.2021 18:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä syn­ty­nyt­tä Hä­tä­maan tie­tä­jää ei unoh­de­ta, tee­ma­näyt­te­ly esillä syys­kuun Me­ri­jär­vel­lä

05.09.2021 15:00
Tilaajille

Onko su­vus­sa­si lotta tai pik­ku­lot­ta? Pe­rin­neyh­dis­tys hakee lot­ta­muis­to­mi­ta­lei­ta

05.09.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat

Tie­dät­kö, mitä Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­la mietti suun­ni­tel­les­saan Ou­lai­siin Maail­man Va­ra­na­paa 30 vuotta sitten?

01.08.2021 08:00
Tilaajille

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

26.07.2021 11:00
Tilaajille

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

23.07.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilkka Kuu­sis­to muis­te­lee lot­ta-ai­kaa: "O­pe­tet­tiin ra­kas­ta­maan kotia ja isän­maa­ta"

21.07.2021 11:53
Tilaajille

Löy­tyi­kö Ou­lais­ten kir­kos­ta ka­don­nees­ta kat­to­maa­lauk­ses­ta nyt pa­la­nen? Kat­to­työ­maal­ta tehty lau­ta­löy­tö on arvokas ja ar­voi­tuk­sel­li­nen

21.07.2021 08:43
Tilaajille

Etkö ehtinyt tu­tus­tu­maan Ou­lais­ten ko­ne­pä­vil­lä nais­woi­man näyt­te­lyi­hin? Ei hätää, hei­nä­kuus­sa ehtii vielä

17.07.2021 15:00
Tilaajille

Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lo sai uuden pä­re­ka­ton Ou­lai­sis­sa

11.07.2021 14:00
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­viik­ko alkaa – Me­ri­jär­vel­lä muis­tel­laan Erkki Hau­ki­pu­roa, jonka syn­ty­mäs­tä tulee 100 vuotta

05.07.2021 13:35
Tilaajille

Mys­tee­ri­löy­tö Ou­lais­ten kir­kos­ta – katon korjaus pal­jas­ti 1600-lu­vul­ta pe­räi­sin olevan pai­no­pa­pe­rin

03.07.2021 08:00
Tilaajille

Alasti ei naa­pu­rin ruis­pel­toon parane mennä pyö­ri­mään – täältä hel­pos­ti to­teu­tet­ta­vat ju­han­nus­taiat

25.06.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö kir­joit­taa Kus­taa­vas­ta

21.04.2021 12:36
Tilaajille

Kär­sä­mäes­tä tehdään kun­ta­his­to­ria­teos

28.01.2021 18:00
Tilaajille

Kym­me­niä hyl­ly­met­re­jä va­lo­ku­via ja ne­ga­tii­ve­ja Ou­lais­ten kau­pun­gin omis­tuk­seen, am­mat­ti­ku­vaa­jien ar­kis­tos­sa on pai­kal­li­sia ihmisiä useilta vuo­si­kym­me­nil­tä

13.01.2021 12:45
Tilaajille