Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Kuukausi
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Kuva-arkistot alueelta on selvitetty –Kotiseutuliitto haluaa pureutua kuviin vielä tarkemmin, Tuula Aitto-oja esitteli esiselvityksen tuloksia

Ku­va-ar­kis­tot alueel­ta on sel­vi­tet­ty –Ko­ti­seu­tu­liit­to haluaa pu­reu­tua kuviin vielä tar­kem­min, Tuula Ait­to-oja esit­te­li esi­sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia

25.11.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 18.11.2022: Muistatko fakiiri Weltsun? Oulaistelaismies kiipesi pylvääseen, hautautui maan alle ja käveli tulisilla hiilillä

Kahen Kahavit 18.11.2022: Muis­tat­ko fakiiri Welt­sun? Ou­lais­te­lais­mies kiipesi pyl­vää­seen, hau­tau­tui maan alle ja käveli tu­li­sil­la hii­lil­lä

18.11.2022 12:59
Tilaajille
Tiedätkö, mikä on Kopsan kolli tai Pyykkärin mökki? –Pyhäjokialueen joululehti on ilmestynyt ja paljastaa alueeltamme mielenkiintoisia asioita

Tie­dät­kö, mikä on Kopsan kolli tai Pyyk­kä­rin mökki? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­ti on il­mes­ty­nyt ja pal­jas­taa alueel­tam­me mie­len­kiin­toi­sia asioita

16.11.2022 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rinnalle –Perinnetyön opetusta aletaan kehittää koululaitoksen kanssa Oulaisissa

Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rin­nal­le –Pe­rin­ne­työn ope­tus­ta aletaan ke­hit­tää kou­lu­lai­tok­sen kanssa Ou­lai­sis­sa

11.10.2022 06:00
Tilaajille
"Työtä on saanut tehdä omalla persoonalla" –Lukion rehtori Tapio Matinlauri innostui oppilaan aivastuksesta ja siitä lähti syntymään historiallinen näytelmä

"Työtä on saanut tehdä omalla per­soo­nal­la" –Lukion rehtori Tapio Ma­tin­lau­ri in­nos­tui op­pi­laan ai­vas­tuk­ses­ta ja siitä lähti syn­ty­mään his­to­rial­li­nen näy­tel­mä

28.09.2022 14:47
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

18.09.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisten seurakuntakodin ovien automaattinen avautuminen lähti etenemään Tuomas Honkosen aloitteellisuudesta

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­ko­din ovien au­to­maat­ti­nen avau­tu­mi­nen lähti ete­ne­mään Tuomas Hon­ko­sen aloit­teel­li­suu­des­ta

18.09.2022 13:30
Tilaajille
"Eräänä kesäisenä päivänä Sakari Takalo-Eskola hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Eräänä ke­säi­se­nä päivänä Sakari Ta­ka­lo-Es­ko­la hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muis­tois­sam­me

15.09.2022 14:53
Tilaajille
Raahesta löytyi valtava kivikautinen rakennelma – Kukaan ei tiedä, mitä jätinkirkot ovat, ja vielä hiljattain tutkijat luulivat jo löytäneensä ne kaikki

Raa­hes­ta löytyi valtava ki­vi­kau­ti­nen ra­ken­nel­ma – Kukaan ei tiedä, mitä jä­tin­kir­kot ovat, ja vielä hil­jat­tain tut­ki­jat luu­li­vat jo löy­tä­neen­sä ne kaikki

12.09.2022 13:30
Tilaajille
Lopetusuhan jälkeen uuteen nousuun –  Mäyränperällä juhlittiin 40-vuotiasta kyläyhdistystä

Lo­pe­tus­uhan jälkeen uuteen nousuun – Mäy­rän­pe­räl­lä juh­lit­tiin 40-vuo­tias­ta ky­lä­yh­dis­tys­tä

23.08.2022 21:00
Tilaajille
Suomi osaksi Rauhanleipäverkostoa – Rauhanpeltoon siunatut siemenet Kärsämäellä

Suomi osaksi Rau­han­lei­pä­ver­kos­toa – Rau­han­pel­toon siu­na­tut sie­me­net Kär­sä­mäel­lä

13.08.2022 13:30
Tilaajille
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Tilaajille
Sonnikuljetus läpi Rovaniemen keskustan teki Matti Immosesta Tarinaniskennän mestarin,

Son­ni­kul­je­tus läpi Ro­va­nie­men kes­kus­tan teki Matti Im­mo­ses­ta Ta­ri­nan­is­ken­nän mes­ta­rin,

16.07.2022 17:16
Tilaajille
Tarinaniskennän SM-kisat käydään lauantaina Kärsämäellä –Kunta mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa

Ta­ri­nan­is­ken­nän SM-ki­sat käydään lauan­tai­na Kär­sä­mäel­lä –Kunta mukana Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­sa

15.07.2022 21:00
Tilaajille
Kenkimänpenger –Merijärven turvallisuus huteralla pohjalla, miettii jokivarressa asuva Juhani Alavaikko kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ken­ki­män­pen­ger –Me­ri­jär­ven tur­val­li­suus hu­te­ral­la poh­jal­la, miettii jo­ki­var­res­sa asuva Juhani Ala­vaik­ko kir­joi­tuk­ses­saan

14.07.2022 14:03
Tilaajille
Mihin virkattu traktori joutuu Weteraanikonepäivien jälkeen?

Mihin vir­kat­tu trak­to­ri joutuu We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien jäl­keen?

13.07.2022 13:30
Tilaajille
Päivi Pyhäluodon punamultamaalin ohje on peräisin 1700-luvulta –Katso video, miten perinnemaali syntyy

Päivi Py­hä­luo­don pu­na­mul­ta­maa­lin ohje on pe­räi­sin 1700-lu­vul­ta –Katso video, miten pe­rin­ne­maa­li syntyy

11.07.2022 21:00
Tilaajille
Osaatko keittää punamultamaalia? Pyhäjokinen Päivi Pyhäluoto tietää maalinkeitto-ohjeen, joka on peräisin 1700-luvulta

Osaatko keittää pu­na­mul­ta­maa­lia? Py­hä­jo­ki­nen Päivi Py­hä­luo­to tietää maa­lin­keit­to-oh­jeen, joka on pe­räi­sin 1700-lu­vul­ta

11.07.2022 16:49
Tilaajille
"Oulaisten kaupungista pitää rohkeasti puhua ulospäin"

"Ou­lais­ten kau­pun­gis­ta pitää roh­keas­ti puhua ulos­päin"

11.07.2022 13:36
Tilaajille