Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Juhani Alaranta kertoi Isonvihan ajasta Kalaputaan muistokivellä

Juhani Ala­ran­ta kertoi Ison­vi­han ajasta Ka­la­pu­taan muis­to­ki­vel­lä

02.02.2023 21:00
Tilaajille
Barokin aarioita ja menevää soitinmusiikkia  –Timo Hannulan johtama Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma jo 32. kerran

Barokin aa­rioi­ta ja menevää soi­tin­mu­siik­kia –Timo Han­nu­lan johtama Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma jo 32. kerran

29.01.2023 19:12
Tilaajille
Martti Nikula, 93, asuu omakotitalossa yksin, mutta läheiset pitävät huolta

Martti Nikula, 93, asuu oma­ko­ti­ta­los­sa yksin, mutta lä­hei­set pitävät huolta

19.01.2023 14:27
Tilaajille
Muistomerkeissä ja patsaissa on jo opastus – Oulaisten Kotiseutuyhdistys jatkaa taustatarinoiden esiintuontia seuraavaksi vanhoista julkisista rakennuksista

Muis­to­mer­keis­sä ja pat­sais­sa on jo opastus – Ou­lais­ten Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys jatkaa taus­ta­ta­ri­noi­den esiin­tuon­tia seu­raa­vak­si van­hois­ta jul­ki­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta

04.01.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 23.12.2022: Mitä Korvatunturilla syödään, jotta Joulupukki pysyy ketterässä ja hyvässä kunnossa?

Kahen Kahavit 23.12.2022: Mitä Kor­va­tun­tu­ril­la syö­dään, jotta Jou­lu­puk­ki pysyy ket­te­räs­sä ja hyvässä kun­nos­sa?

23.12.2022 13:58
Tilaajille
Barbaarin tarina jatkuu ainakin tomaattien ja kurkkujen kasvualustana –Mitä Oulaisten nostalgisen tanssipaikan purkupaikalla tapahtuu, Tapani Saari?

Bar­baa­rin tarina jatkuu ainakin to­maat­tien ja kurk­ku­jen kas­vu­alus­ta­na –Mitä Ou­lais­ten nos­tal­gi­sen tans­si­pai­kan pur­ku­pai­kal­la ta­pah­tuu, Tapani Saari?

09.12.2022 15:45 1
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö muistaa Riihenmutkan asukkaan ja hänen toimintansa: Pikka-Pekka pelasti joesta hukkuvan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö muistaa Rii­hen­mut­kan asuk­kaan ja hänen toi­min­tan­sa: Pik­ka-Pek­ka pelasti joesta huk­ku­van

09.12.2022 13:28
Tilaajille
Arkiston aarteita: Tällaiselta näytti oulaistelaisen Barbaari Clubin raunioilla talvella 2021 –Nyt rakennusta puretaan parhaillaan

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Täl­lai­sel­ta näytti ou­lais­te­lai­sen Bar­baa­ri Clubin rau­nioil­la tal­vel­la 2021 –Nyt ra­ken­nus­ta pu­re­taan par­hail­laan

09.12.2022 09:30
Tilaajille
100 vuotta täyttävä Aili Nordström: "Vielä kun näkisi rauhalliset ajat"

100 vuotta täyt­tä­vä Aili Nordst­röm: "Vielä kun näkisi rau­hal­li­set ajat"

06.12.2022 11:00
Tilaajille
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Kuva-arkistot alueelta on selvitetty –Kotiseutuliitto haluaa pureutua kuviin vielä tarkemmin, Tuula Aitto-oja esitteli esiselvityksen tuloksia

Ku­va-ar­kis­tot alueel­ta on sel­vi­tet­ty –Ko­ti­seu­tu­liit­to haluaa pu­reu­tua kuviin vielä tar­kem­min, Tuula Ait­to-oja esit­te­li esi­sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia

25.11.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 18.11.2022: Muistatko fakiiri Weltsun? Oulaistelaismies kiipesi pylvääseen, hautautui maan alle ja käveli tulisilla hiilillä

Kahen Kahavit 18.11.2022: Muis­tat­ko fakiiri Welt­sun? Ou­lais­te­lais­mies kiipesi pyl­vää­seen, hau­tau­tui maan alle ja käveli tu­li­sil­la hii­lil­lä

18.11.2022 12:59
Tilaajille
Tiedätkö, mikä on Kopsan kolli tai Pyykkärin mökki? –Pyhäjokialueen joululehti on ilmestynyt ja paljastaa alueeltamme mielenkiintoisia asioita

Tie­dät­kö, mikä on Kopsan kolli tai Pyyk­kä­rin mökki? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­ti on il­mes­ty­nyt ja pal­jas­taa alueel­tam­me mie­len­kiin­toi­sia asioita

16.11.2022 21:00
Tilaajille
Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rinnalle –Perinnetyön opetusta aletaan kehittää koululaitoksen kanssa Oulaisissa

Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rin­nal­le –Pe­rin­ne­työn ope­tus­ta aletaan ke­hit­tää kou­lu­lai­tok­sen kanssa Ou­lai­sis­sa

11.10.2022 06:00
Tilaajille
"Työtä on saanut tehdä omalla persoonalla" –Lukion rehtori Tapio Matinlauri innostui oppilaan aivastuksesta ja siitä lähti syntymään historiallinen näytelmä

"Työtä on saanut tehdä omalla per­soo­nal­la" –Lukion rehtori Tapio Ma­tin­lau­ri in­nos­tui op­pi­laan ai­vas­tuk­ses­ta ja siitä lähti syn­ty­mään his­to­rial­li­nen näy­tel­mä

28.09.2022 14:47
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

18.09.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisten seurakuntakodin ovien automaattinen avautuminen lähti etenemään Tuomas Honkosen aloitteellisuudesta

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­ko­din ovien au­to­maat­ti­nen avau­tu­mi­nen lähti ete­ne­mään Tuomas Hon­ko­sen aloit­teel­li­suu­des­ta

18.09.2022 13:30
Tilaajille
"Eräänä kesäisenä päivänä Sakari Takalo-Eskola hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Eräänä ke­säi­se­nä päivänä Sakari Ta­ka­lo-Es­ko­la hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muis­tois­sam­me

15.09.2022 14:53
Tilaajille
Raahesta löytyi valtava kivikautinen rakennelma – Kukaan ei tiedä, mitä jätinkirkot ovat, ja vielä hiljattain tutkijat luulivat jo löytäneensä ne kaikki

Raa­hes­ta löytyi valtava ki­vi­kau­ti­nen ra­ken­nel­ma – Kukaan ei tiedä, mitä jä­tin­kir­kot ovat, ja vielä hil­jat­tain tut­ki­jat luu­li­vat jo löy­tä­neen­sä ne kaikki

12.09.2022 13:30
Tilaajille