Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Viikko
"Suomi tarvitsee laaja-alaista osaamista ja hyvinvoivia kansalaisia" –Rehtori Anu Hultqvistin juhlapuhe Merijärven itsenäisyyspäivän juhlassa
Kolumni

"Suomi tar­vit­see laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ja hy­vin­voi­via kan­sa­lai­sia" –Reh­to­ri Anu Hultq­vis­tin juh­la­pu­he Me­ri­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa

07.12.2023 10:59
Tilaajille
Everstiluutnantti evp Esko Hirviniemi opetti Oulaisten juhlaväelle seitsemän merkityksellistä sanaa -"Muistakaa nyt nämä, näihin rakentuu isänmaamme tulevaisuus"

Evers­ti­luut­nant­ti evp Esko Hir­vi­nie­mi opetti Ou­lais­ten juh­la­väel­le seit­se­män mer­ki­tyk­sel­lis­tä sanaa -"­Muis­ta­kaa nyt nämä, näihin ra­ken­tuu isän­maam­me tu­le­vai­suus"

06.12.2023 17:00
Tilaajille
Kiitos itsenäisestä Suomesta
Kolumni

Kiitos it­se­näi­ses­tä Suo­mes­ta

06.12.2023 16:00
Tilaajille
Kuukausi
Kahen Kahavit meriseikkailuissa: Muistatko pyhäjokisen merimiehen, Iikka Mattilan?

Kahen Kahavit me­ri­seik­kai­luis­sa: Muis­tat­ko py­hä­jo­ki­sen me­ri­mie­hen, Iikka Mat­ti­lan?

01.12.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit kunnioittaa: Näyttely, joka kertoo Suomen itsenäisyyttä puolustaneesta sukupolvesta

Kahen Kahavit kun­nioit­taa: Näyt­te­ly, joka kertoo Suomen it­se­näi­syyt­tä puo­lus­ta­nees­ta su­ku­pol­ves­ta

24.11.2023 14:00
Tilaajille
Tiedätkö palkitun kirjailijan olleen Oulaisista kotoisin? –Pyhäjokialueen joululehdessä on tarinoita ja tietoa alueen ihmisistä

Tie­dät­kö pal­ki­tun kir­jai­li­jan olleen Ou­lai­sis­ta ko­toi­sin? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­des­sä on ta­ri­noi­ta ja tietoa alueen ih­mi­sis­tä

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

23.11.2023 15:53
"Näyttely ei ole sodan ihannointia, vaan kunnianosoitus sille sukupolvelle joka puolusti sodissa Suomea"

"Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

21.11.2023 14:54
Tilaajille
Vanhemmat
Kahen Kahavit oppii: Miksi tätä rakennusta sanotaan Bergströmin kiinteistöksi? Kuka toi näkkileivän Oulaisiin?

Kahen Kahavit oppii: Miksi tätä ra­ken­nus­ta sa­no­taan Berg­strö­min kiin­teis­tök­si? Kuka toi näk­ki­lei­vän Ou­lai­siin?

27.10.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit oppimassa: Mistä Bergströmin kiinteistö on saanut nimensä?

Kahen Kahavit op­pi­mas­sa: Mistä Berg­strö­min kiin­teis­tö on saanut ni­men­sä?

27.10.2023 13:55 1
Tilaajille
Suomenhevoselle muistopatsas Pyhäjoelle – "Hevostyövoima on ollut hirvittävän merkityksellinen sotatouhuissa"

Suo­men­he­vo­sel­le muis­to­pat­sas Py­hä­joel­le – "He­vos­työ­voi­ma on ollut hir­vit­tä­vän mer­ki­tyk­sel­li­nen so­ta­tou­huis­sa"

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Katso video: Karjalainen kädentaito ja ruokaperinne halutaan siirtyvän nuorelle sukupolvelle

Katso video: Kar­ja­lai­nen kä­den­tai­to ja ruo­ka­pe­rin­ne ha­lu­taan siir­ty­vän nuo­rel­le su­ku­pol­vel­le

25.09.2023 14:46
Tilaajille
Aitasta tulee Wanhan Woiman näyttelytila – Katso video satavuotiaan rakennuksen siirto-operaatiosta

Aitasta tulee Wanhan Woiman näyt­te­ly­ti­la – Katso video sa­ta­vuo­tiaan ra­ken­nuk­sen siir­to-ope­raa­tios­ta

13.09.2023 15:56
Tilaajille
Näin nousee satavuotias aitta pihalta lavettikuljetukseen

Näin nousee sa­ta­vuo­tias aitta pihalta la­vet­ti­kul­je­tuk­seen

13.09.2023 15:46
Tilaajille
Reilusti, rohkeasti ja rakkaudella – Elina Romppainen nousi Kotiseutuliiton hallitukseen, Matti Ristinen lähtee seurantaloille kiertueelle

Rei­lus­ti, roh­keas­ti ja rak­kau­del­la – Elina Romp­pai­nen nousi Ko­ti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­seen, Matti Ris­ti­nen lähtee seu­ran­ta­loil­le kier­tueel­le

12.09.2023 21:00
Tilaajille
Linkki lähetykseen klo 18: Evakkoaineinen esitelmä osana Vihannin Vesihelmiviikkoa, iltapäivällä kisataan karjalanpiirakoiden leivonnassa

Linkki lä­he­tyk­seen klo 18: Evak­ko­ai­nei­nen esi­tel­mä osana Vi­han­nin Ve­si­hel­mi­viik­koa, il­ta­päi­väl­lä ki­sa­taan kar­ja­lan­pii­ra­koi­den lei­von­nas­sa

28.07.2023 17:00
Tilaajille
"Ämpäreitä on saanut varjella" –Sahan alueen maaperänäytteitä kairannut Jaakko Routalaakso on tehnyt Oulaisiin yli 300 tutkimusreikää

"Äm­pä­rei­tä on saanut var­jel­la" –Sahan alueen maa­pe­rä­näyt­tei­tä kai­ran­nut Jaakko Rou­ta­laak­so on tehnyt Ou­lai­siin yli 300 tut­ki­mus­rei­kää

28.07.2023 16:10
Tilaajille
Karjalaisuus hyvin esillä Vesihelmiviikolla, piirakoita leivotaan kilpaa loppuviikolla

Kar­ja­lai­suus hyvin esillä Ve­si­hel­mi­vii­kol­la, pii­ra­koi­ta lei­vo­taan kilpaa lop­pu­vii­kol­la

24.07.2023 11:00
Tilaajille
Riikka aloittaa naistenviikon – Kahvitarjoilu ja jutteluhetki kaupunginjohtajan sekä luottamushenkilöiden kanssa Oulaisten torilla tiistaina kahdelta

Riikka aloit­taa nais­ten­vii­kon – Kah­vi­tar­joi­lu ja jut­te­lu­het­ki kau­pun­gin­joh­ta­jan sekä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kanssa Ou­lais­ten torilla tiis­tai­na kah­del­ta

18.07.2023 06:00