Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Historia
Videokierros Kallion kotiseututalolla: Jukka Kivioja tallensi tarinat talon asukkaista kirjaksi –Kuka synnytti porstukamarissa?

Vi­deo­kier­ros Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lol­la: Jukka Kivioja tal­len­si tarinat talon asuk­kais­ta kir­jak­si –Kuka syn­nyt­ti pors­tu­ka­ma­ris­sa?

28.12.2021 21:00
Tilaajille
Isovanhemmat rakastuivat kaivoksen ruokalassa –Marjatta Kaakinen tallensi kolmen sukupolven tarinat sukukirjaksi

Iso­van­hem­mat ra­kas­tui­vat kai­vok­sen ruo­ka­las­sa –Mar­jat­ta Kaa­ki­nen tal­len­si kolmen su­ku­pol­ven tarinat su­ku­kir­jak­si

22.12.2021 21:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: "Erkki Tuuttila kuvasi pyhäjokista elämänmenoa 20-luvulta aina 80-luvulle saakka"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: "Erkki Tuut­ti­la kuvasi py­hä­jo­kis­ta elä­män­me­noa 20-lu­vul­ta aina 80-lu­vul­le saakka"

09.12.2021 21:00
Tilaajille
Veteraanijärjestöt loppusuoralla – Perinnetyöhön kutsutaan laajalla rintamalla

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt lop­pu­suo­ral­la – Pe­rin­ne­työ­hön kut­su­taan laa­jal­la rin­ta­mal­la

06.12.2021 07:00
Tilaajille
Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä

Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

23.11.2021 21:00
Tilaajille
"Häkellyttävältä tuntuu". Vuoden vanhukseksi Oulaisissa valittu Hilkka Kuusisto onnitteluhalauksien ympäröimänä

"Hä­kel­lyt­tä­väl­tä tun­tuu". Vuoden van­huk­sek­si Ou­lai­sis­sa valittu Hilkka Kuu­sis­to on­nit­te­lu­ha­lauk­sien ym­pä­röi­mä­nä

10.10.2021 13:01
Tilaajille
Katso video: Paanuasentajat Tero Myllymäki ja Jussi Viiperi kertovat, millaista on työskennellä korkeuksissa ja asentaa paanuja Oulaisten kirkon katolla

Katso video: Paa­nu­asen­ta­jat Tero Myl­ly­mä­ki ja Jussi Viiperi ker­to­vat, mil­lais­ta on työs­ken­nel­lä kor­keuk­sis­sa ja asentaa paanuja Ou­lais­ten kirkon katolla

22.09.2021 14:26
Tilaajille
Paanuasentajan työmaalla

Paa­nu­asen­ta­jan työ­maal­la

22.09.2021 14:24
Tilaajille
Merijärvellä perehdytään isovihan vuosiin museosihteeri Kati Pehkosen kanssa

Me­ri­jär­vel­lä pe­reh­dy­tään iso­vi­han vuosiin mu­seo­sih­tee­ri Kati Peh­ko­sen kanssa

13.09.2021 18:00
Tilaajille
Tutkimukset valmistuivat: Kallion kotiseututalon rakennuspuut ovat satojen vuosien takaa, asukashistoriasta kertova kirja valmistumassa

Tut­ki­muk­set val­mis­tui­vat: Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lon ra­ken­nus­puut ovat satojen vuosien takaa, asu­kas­his­to­rias­ta kertova kirja val­mis­tu­mas­sa

06.09.2021 18:00
Tilaajille
Vihantilaiselle Eila Haukalle postia Jenni Haukiolta – Kirje ja kutsu arvokkaaseen juhlaan

Vi­han­ti­lai­sel­le Eila Hau­kal­le postia Jenni Hau­kiol­ta – Kirje ja kutsu ar­vok­kaa­seen juhlaan

05.09.2021 18:00
Tilaajille
Haapavedellä syntynyttä Hätämaan tietäjää ei unohdeta, teemanäyttely esillä syyskuun Merijärvellä

Haa­pa­ve­del­lä syn­ty­nyt­tä Hä­tä­maan tie­tä­jää ei unoh­de­ta, tee­ma­näyt­te­ly esillä syys­kuun Me­ri­jär­vel­lä

05.09.2021 15:00
Tilaajille
Onko suvussasi lotta tai pikkulotta? Perinneyhdistys hakee lottamuistomitaleita

Onko su­vus­sa­si lotta tai pik­ku­lot­ta? Pe­rin­ne­yh­dis­tys hakee lot­ta­muis­to­mi­ta­lei­ta

05.09.2021 10:00
Tilaajille
Tiedätkö, mitä Ilkka Juhani Takalo-Eskola mietti suunnitellessaan Oulaisiin Maailman Varanapaa 30 vuotta sitten?

Tie­dät­kö, mitä Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­la mietti suun­ni­tel­les­saan Ou­lai­siin Maail­man Va­ra­na­paa 30 vuotta sitten?

01.08.2021 08:00
Tilaajille
Neljät hirret Uhtualta, Martti Strömmerin tutkimus paljastaa, missä sijaitsevat nykyään Vihantiin rakentuneet asevelitalot

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

26.07.2021 11:00
Tilaajille
Vihantilaisjuurinen Martti Strömmer on perehtynyt asevelitalojen historiaan, esitelmä kuullaan illalla yleisöluentona Ukonkantissa

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

23.07.2021 15:00
Tilaajille
Hilkka Kuusisto muistelee lotta-aikaa: "Opetettiin rakastamaan kotia ja isänmaata"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilkka Kuu­sis­to muis­te­lee lot­ta-ai­kaa: "O­pe­tet­tiin ra­kas­ta­maan kotia ja isän­maa­ta"

21.07.2021 11:53
Tilaajille
Löytyikö Oulaisten kirkosta kadonneesta kattomaalauksesta nyt palanen? Kattotyömaalta tehty lautalöytö on arvokas ja arvoituksellinen

Löy­tyi­kö Ou­lais­ten kir­kos­ta ka­don­nees­ta kat­to­maa­lauk­ses­ta nyt pa­la­nen? Kat­to­työ­maal­ta tehty lau­ta­löy­tö on arvokas ja ar­voi­tuk­sel­li­nen

21.07.2021 08:43
Tilaajille
Etkö ehtinyt tutustumaan Oulaisten konepävillä naiswoiman näyttelyihin? Ei hätää, heinäkuussa ehtii vielä

Etkö ehtinyt tu­tus­tu­maan Ou­lais­ten ko­ne­pä­vil­lä nais­woi­man näyt­te­lyi­hin? Ei hätää, hei­nä­kuus­sa ehtii vielä

17.07.2021 15:00
Tilaajille
Kallion kotiseututalo sai uuden pärekaton Oulaisissa

Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lo sai uuden pä­re­ka­ton Ou­lai­sis­sa

11.07.2021 14:00
Tilaajille