Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Kuukausi
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 14:14
Tilaajille
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 14:14
Tilaajille
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 14:14
Tilaajille
Wanha Woima Oulaisten torilla –Mikä esine Salmelan Raijalla on kädessä? Muistatko yhdistyksen kaikki puheenjohtajat?

Wanha Woima Ou­lais­ten torilla –Mikä esine Sal­me­lan Rai­jal­la on kä­des­sä? Muis­tat­ko yh­dis­tyk­sen kaikki pu­heen­joh­ta­jat?

17.05.2023 14:19
Tilaajille
Kuolansuomalaisten kielletty kirja julkaistaan Suomessa – Kirjoittajan suvun juuret ovat Oulaisissa

Kuo­lan­suo­ma­lais­ten kiel­let­ty kirja jul­kais­taan Suo­mes­sa – ­Kir­joit­ta­jan suvun juuret ovat Ou­lai­sis­sa

06.05.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tiedätkö, missä on Musiikin muistomerkki Oulaisissa? Esko Suutari ja Tuula Aitto-oja kertovat kohteen tarinan

Tie­dät­kö, missä on Mu­sii­kin muis­to­merk­ki Ou­lai­sis­sa? Esko Suutari ja Tuula Ait­to-oja ker­to­vat kohteen tarinan

01.05.2023 17:29
Tilaajille
Tiedätkö, missä on Musiikin muistomerkki Oulaisissa? Tuula Aitto-oja kannustaa kuntalaisia "patsastelemaan" eli perehtymään paikallisiin patsaisiin ja muistomerkkeihin

Tie­dät­kö, missä on Mu­sii­kin muis­to­merk­ki Ou­lai­sis­sa? Tuula Ait­to-oja kan­nus­taa kun­ta­lai­sia "pat­sas­te­le­maan" eli pe­reh­ty­mään pai­kal­li­siin pat­sai­siin ja muis­to­merk­kei­hin

01.05.2023 17:17
Tilaajille
Oulaistelainen Kaija Sepponen jatkaa Kaatuneitten Omaisten hallituksessa –Liitto vaatii sotaorvoille tasa-arvoisuutta vanhuuden turvaksi

Ou­lais­te­lai­nen Kaija Sep­po­nen jatkaa Kaa­tu­neit­ten Omais­ten hal­li­tuk­ses­sa –Liitto vaatii so­taor­voil­le ta­sa-ar­voi­suut­ta van­huu­den tur­vak­si

28.04.2023 12:26
Tilaajille
Arvotutkija kaipaa kotikylälleen kohtaamispaikkaa – viritti juhlapuheestaan Alpuan tieteellisen kongressin

Ar­vo­tut­ki­ja kaipaa ko­ti­ky­läl­leen koh­taa­mis­paik­kaa – viritti juh­la­pu­hees­taan Alpuan tie­teel­li­sen kong­res­sin

26.04.2023 17:00
Tilaajille
Vihreät sarkahirvitykset jalassa hiihtäen kouluun, lukijatarinassa palataan menneiden vuosien koulumuistoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät sar­ka­hir­vi­tyk­set jalassa hiih­täen kou­luun, lu­ki­ja­ta­ri­nas­sa pa­la­taan men­nei­den vuosien kou­lu­muis­toi­hin

19.04.2023 15:33
Tilaajille
Näin syttyy Honkamajan iso pääsiäiskokko ja kehittyy suureksi roihuksi

Näin syttyy Hon­ka­ma­jan iso pää­siäis­kok­ko ja ke­hit­tyy suu­rek­si roi­huk­si

08.04.2023 23:56
Tilaajille
Kokot syttyvät lankalauantaina: Yhdellä kokolla mukana uusi kansanedustaja, parilla kokolla palkitaan pikkutrulleja –Katso päivittyvä lista, missä kokot palavat

Kokot syt­ty­vät lan­ka­lauan­tai­na: Yhdellä kokolla mukana uusi kan­sa­ne­dus­ta­ja, parilla kokolla pal­ki­taan pik­kut­rul­le­ja –Katso päi­vit­ty­vä lista, missä kokot palavat

05.04.2023 21:00
Kiista Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta jatkuu – nykytutkimus on osoittanut, että rajalinja näkyy suomalaisissa ja suomalaisten elämässä monella tavalla

Kiista Päh­ki­nä­saa­ren rauhan ra­ja­lin­jas­ta jatkuu – ny­ky­tut­ki­mus on osoit­ta­nut, että ra­ja­lin­ja näkyy suo­ma­lai­sis­sa ja suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä monella tavalla

09.03.2023 17:00
Tilaajille
Anna Koivukangas ja Asta Lohvansuu kertovat potkukelkan historiasta
Lukijalta

Anna Koi­vu­kan­gas ja Asta Loh­van­suu ker­to­vat pot­ku­kel­kan his­to­rias­ta

26.02.2023 15:25
Yksi reissu merillä muutti Antti Niemelän uramietteet –Kuntajohtajana elämänuransa tehnyt mies toivoo, että Oulaisten sairaalanmäen kokonaisuutta osataan arvostaa

Yksi reissu merillä muutti Antti Nie­me­län ura­miet­teet –Kun­ta­joh­ta­ja­na elä­mä­nu­ran­sa tehnyt mies toivoo, että Ou­lais­ten sai­raa­lan­mäen ko­ko­nai­suut­ta osataan ar­vos­taa

25.02.2023 06:00
Tilaajille
Kätilö Kaija Alanko esittelee esikoisteostaan Oulaisten kirjastossa: "Kaikki tarinat ovat tosia"

Kätilö Kaija Alanko esit­te­lee esi­kois­teos­taan Ou­lais­ten kir­jas­tos­sa: "Kaikki tarinat ovat tosia"

24.02.2023 13:21
Tilaajille
Taikahuilu-oopperalle lisäesityksiä ensi vuodelle –Mukana myös silloin oulaistelaislähtöinen Tomi Punkeri

Tai­ka­hui­lu-oop­pe­ral­le li­säe­si­tyk­siä ensi vuo­del­le –Mukana myös silloin ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Punkeri

22.02.2023 13:30
Tilaajille
Juhani Alaranta kertoi Isonvihan ajasta Kalaputaan muistokivellä

Juhani Ala­ran­ta kertoi Ison­vi­han ajasta Ka­la­pu­taan muis­to­ki­vel­lä

02.02.2023 21:00
Tilaajille
Barokin aarioita ja menevää soitinmusiikkia  –Timo Hannulan johtama Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma jo 32. kerran

Barokin aa­rioi­ta ja menevää soi­tin­mu­siik­kia –Timo Han­nu­lan johtama Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma jo 32. kerran

29.01.2023 19:12
Tilaajille
Martti Nikula, 93, asuu omakotitalossa yksin, mutta läheiset pitävät huolta

Martti Nikula, 93, asuu oma­ko­ti­ta­los­sa yksin, mutta lä­hei­set pitävät huolta

19.01.2023 14:27
Tilaajille