Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

283 vas­taa­jaa antoi kom­ment­tin­sa Ou­lais­ten tal­viur­hei­lua­lueis­ta, Hon­ka­ma­jan alueen ke­hi­tys­työ käyn­nis­tyi kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­del­la

Oulainen

Honkamajan ulkoilualueesta on tehty nelikenttäanalyysi, eli paikan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat on kirjattu näkösälle. Vuosien toive alueen kehittämistyöstä entistä toimivammaksi ja paremmaksi polkaistiin käyntiin avoimessa keskustelutilaisuudessa. Tavoitteena on myös ympärivuotinen aktiivikäyttö.

Oulaisten liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä on illan annista tyytyväinen. Naapurikaupungista Haapavedeltä kuultu esimerkki yhteisesti toteutusta Aakonvuoren urheilualueesta nostatti ajatuksia ja herätteli erilaisiin toimintamalleihin. Työ voi olla yhdistysten käsissä, ei aina kuntavetoista.