Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Urheilu
Kuukausi
Cobrat kärsi kirvelevän tappion, valmentaja Heikki Rousu kommentoi pettyneenä: "Jääkiekkopeli kestää täydet 60 minuuttia"

Cobrat kärsi kir­ve­le­vän tap­pion, val­men­ta­ja Heikki Rousu kom­men­toi pet­ty­nee­nä: "Jää­kiek­ko­pe­li kestää täydet 60 mi­nuut­tia"

17.01.2022 11:00
Tilaajille
Maalipörssin ykkönen ja pistepörssissä toisena: Oulaistelaislähtöinen Asla Veteläinen elää salibandy-unelmaansa todeksi Sveitsissä –Katso linkki suoriin peleihin

Maa­li­pörs­sin ykkönen ja pis­te­pörs­sis­sä toi­se­na: Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Asla Ve­te­läi­nen elää sa­li­ban­dy-unel­maan­sa todeksi Sveit­sis­sä –Katso linkki suoriin pe­lei­hin

13.01.2022 21:00
Tilaajille
Antti Vikström valittiin vuoden jousiampujaksi

Antti Vik­ström va­lit­tiin vuoden jou­si­am­pu­jak­si

12.01.2022 11:00
Tilaajille
Isoveljiensä jääkiekkoilun myötä lajin löytäneet oulaistelaisnuoret Jenni Rissanen ja Iina Kankaanpää ovat nyt Suomen mestareita

Iso­vel­jien­sä jää­kiek­koi­lun myötä lajin löy­tä­neet ou­lais­te­lais­nuo­ret Jenni Ris­sa­nen ja Iina Kan­kaan­pää ovat nyt Suomen mes­ta­rei­ta

04.01.2022 13:24
Tilaajille
Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon – tilanne koskee esimerkiksi kuntosaleja

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

30.12.2021 15:50
Tilaajille
Katso video: Oulaistelaislähtöinen Asla Veteläinen on Sveitsissä kuukauden salibandypelaaja –Joko ulkomaan pelisopimukselle on tiedossa jatkoa?

Katso video: Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Asla Ve­te­läi­nen on Sveit­sis­sä kuu­kau­den sa­li­ban­dy­pe­laa­ja –Joko ul­ko­maan pe­li­so­pi­muk­sel­le on tie­dos­sa jatkoa?

30.12.2021 06:00
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen Asla Veteläinen pelaa salibandyä Sveitsissä. Joko tulevaisuuden pelipaikka on selvillä?

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Asla Ve­te­läi­nen pelaa sa­li­ban­dyä Sveit­sis­sä. Joko tu­le­vai­suu­den pe­li­paik­ka on sel­vil­lä?

29.12.2021 10:44
Tilaajille
Vanhemmat
Katso nimet: Oulainen palkitsi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatekijötä, tänä vuonna jaettiin myös erityispalkinto

Katso nimet: Ou­lai­nen pal­kit­si kult­tuu­ri-, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­te­ki­jö­tä, tänä vuonna jaet­tiin myös eri­tyis­pal­kin­to

19.12.2021 14:00
Tilaajille
Cobrat kaunisteli maalisaldoa

Cobrat kau­nis­te­li maa­li­sal­doa

14.12.2021 17:00
Tilaajille
"Nääsvillestä" tuliaisina SM-kultaa, Heikki Rautio valmistautuu jo tammikuun ja helmikuun kisoihin

"Nääs­vil­les­tä" tu­liai­si­na SM-kul­taa, Heikki Rautio val­mis­tau­tuu jo tam­mi­kuun ja hel­mi­kuun ki­soi­hin

14.12.2021 13:30
Tilaajille
"On harjoiteltava silloinkin, kun ei haluaisi, jos tähtää olympialaisiin", toteaa jousiampuja Antti Vikström –Katso video Oulaisten Sulan leppoisasta mitalikahvihetkestä

"On har­joi­tel­ta­va sil­loin­kin, kun ei ha­luai­si, jos tähtää olym­pia­lai­siin", toteaa jou­si­am­pu­ja Antti Vik­ström –Katso video Ou­lais­ten Sulan lep­poi­sas­ta mi­ta­li­kah­vi­het­kes­tä

08.12.2021 12:13
Tilaajille
Miten Vikströmin perheessä jousiammuntaoppi siirtyy Pentti-isältä Antti-pojalle? Mikä on pienen seuran menestyksen salaisuus?

Miten Vik­strö­min per­hees­sä jou­si­am­mun­ta­op­pi siirtyy Pent­ti-isäl­tä Ant­ti-po­jal­le? Mikä on pienen seuran me­nes­tyk­sen sa­lai­suus?

08.12.2021 12:09
Tilaajille
Viima toi Haapavedelle monipuolisen kiekkokoulutuksen, äiti Leila Jylänki arvostaa nuorten parissa toimivien ohjaajien otetta

Viima toi Haa­pa­ve­del­le mo­ni­puo­li­sen kiek­ko­kou­lu­tuk­sen, äiti Leila Jylänki ar­vos­taa nuorten parissa toi­mi­vien oh­jaa­jien otetta

07.12.2021 16:05
Tilaajille
Haapaveden Huskit harjoittelevat Viiman alla tekniikkaa ja taitoa.

Haa­pa­ve­den Huskit har­joit­te­le­vat Viiman alla tek­niik­kaa ja taitoa.

07.12.2021 16:01
Tilaajille
PJK yllätti sarjakakkosen, perjantaina vastassa kärkijoukkue KISE

PJK yllätti sar­ja­kak­ko­sen, per­jan­tai­na vas­tas­sa kär­ki­jouk­kue KISE

07.12.2021 11:00
Tilaajille
Metsolan pururadalle tehdään tänä talvena hiihtolatu, vaikka kunnostustyöt alueella jatkuvat

Met­so­lan pu­ru­ra­dal­le tehdään tänä talvena hiih­to­la­tu, vaikka kun­nos­tus­työt alueel­la jat­ku­vat

29.11.2021 13:22
Tilaajille
Vuoden oulaistelainen on jousiampuja Antti Vikström –Kolmas kunniakirja samaan perheeseen

Vuoden ou­lais­te­lai­nen on jou­si­am­pu­ja Antti Vik­ström –Kolmas kun­nia­kir­ja samaan per­hee­seen

26.11.2021 19:00
Tilaajille
Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä padel-hallille etsitään tonttia: "Kasarminmäeltä katsellaan"

Ou­lais­ten tek­ni­nen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä pa­del-hal­lil­le et­si­tään tont­tia: "Ka­sar­min­mäel­tä kat­sel­laan"

26.11.2021 17:00
Tilaajille
Löytyykö padelin pelaamiselle paikka Oulaisista? Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä on kierrättänyt kiinnostunutta yrittäjää paikkakunnan eri kohteissa

Löy­tyy­kö padelin pe­laa­mi­sel­le paikka Ou­lai­sis­ta? Lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­joh­ta­ja Sanna Mäyrä on kier­rät­tä­nyt kiin­nos­tu­nut­ta yrit­tä­jää paik­ka­kun­nan eri koh­teis­sa

11.11.2021 10:55
Tilaajille
Mitalinälkä sai vastinetta: Vihannin judokat ottelivat kuusi mitalia Iisalmen Genelec-turnauksesta

Mi­ta­li­näl­kä sai vas­ti­net­ta: Vi­han­nin judokat ot­te­li­vat kuusi mitalia Ii­sal­men Ge­ne­lec-tur­nauk­ses­ta

08.11.2021 18:00
Tilaajille