Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ajoneuvot
Arkiston aarteita: Höyryveturi Ukko-Pekka saateltiin Oulaisiin

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Höy­ry­ve­tu­ri Uk­ko-Pek­ka saa­tel­tiin Ou­lai­siin

07.01.2023 21:00
Maatalouskoneet liikenteessä: "Tuntuu, että ohi on päästävä missä tahansa paikassa"

Maa­ta­lous­ko­neet lii­ken­tees­sä: "Tun­tuu, että ohi on pääs­tä­vä missä tahansa pai­kas­sa"

29.09.2022 11:00
Visiitti Pyhänkosken nuorisoseuralle

Vi­siit­ti Py­hän­kos­ken nuo­ri­so­seural­le

09.09.2022 12:20
Tilaajille
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 21:00
Tilaajille
Seppo Jylänki luottaa vanhaan polkupyöräänsä, päivämatkat ovat useita kymmeniä kilometrejä ympäri vuoden

Seppo Jylänki luottaa vanhaan pol­ku­pyö­rään­sä, päi­vä­mat­kat ovat useita kym­me­niä ki­lo­met­re­jä ympäri vuoden

28.07.2022 21:00
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

19.07.2022 11:00
Tilaajille
Huutokauppakeisarin apumies-Markku kisaili Weteraanikonepäivillä: Näin Zetor käynnistyi kammella –Katso video

Huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin apu­mies-Mark­ku kisaili We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä: Näin Zetor käyn­nis­tyi kam­mel­la –Katso video

11.07.2022 11:35
Tilaajille
Tv-tuunaaja Markku Saukko osallistui Oulaisissa Zetorin käynnistyskisaan –Katso video

Tv-tuu­naa­ja Markku Saukko osal­lis­tui Ou­lai­sis­sa Zetorin käyn­nis­tys­ki­saan –Katso video

11.07.2022 11:34
Tilaajille
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa

10.07.2022 11:00
Tilaajille
Punainen Saab saapui ajamalla Weteraanikonepäivien autokentälle –Tiedätkö, että yhdessä Wanhan Woiman näyttelyautossa näkyy yhä sota-aikainen luodinreikä?  -Katso video autohelmistä

Pu­nai­nen Saab saapui aja­mal­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien au­to­ken­täl­le –Tie­dät­kö, että yhdessä Wanhan Woiman näyt­te­ly­au­tos­sa näkyy yhä so­ta-ai­kai­nen luo­din­rei­kä? -Katso video au­to­hel­mis­tä

09.07.2022 20:19
Tilaajille
Luodin jättämä reikä sota-ajalta on yhdessä Wanhan Woiman näyttelyautossa yhä nähtävillä

Luodin jättämä reikä so­ta-ajal­ta on yhdessä Wanhan Woiman näyt­te­ly­au­tos­sa yhä näh­tä­vil­lä

09.07.2022 20:09
Tilaajille
"Pirusti porukkaa" on järjestäjien silmämääräinen arvio Oulaisten Weteraanikonepäivien toisesta päivästä

"Pi­rus­ti po­ruk­kaa" on jär­jes­tä­jien sil­mä­mää­räi­nen arvio Ou­lais­ten We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien toi­ses­ta päi­väs­tä

09.07.2022 18:40
Tilaajille
Tässä se on! Wanhan Woiman naisten virkkaamalla päällystämä traktori

Tässä se on! Wanhan Woiman naisten virk­kaa­mal­la pääl­lys­tä­mä trak­to­ri

08.07.2022 21:04
Tilaajille
Weteraanikonepäivien yllätys paljastui perjantaina

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien yllätys pal­jas­tui per­jan­tai­na

08.07.2022 14:15
Tilaajille
Pyöriä varastetaan Pohjois-Pohjanmaalla aiempaa enemmän –Katso poliisin vinkit, joilla voit suojautua varkauksilta

Pyöriä va­ras­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la aiempaa enemmän –Katso po­lii­sin vinkit, joilla voit suo­jau­tua var­kauk­sil­ta

08.07.2022 11:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: "Vesi tuli penkan kyljestä melko voimakkaasti" –Pelastiko Jyrki Merijärven vedenpaisumukselta?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: "Vesi tuli penkan kyl­jes­tä melko voi­mak­kaas­ti" –Pe­las­ti­ko Jyrki Me­ri­jär­ven ve­den­pai­su­muk­sel­ta?

07.07.2022 16:00
Tilaajille
Moposuoraa mietitään Kivisenkankaan alueelle –Oulaisten nuorisovaltuuston aloite tulee nähtäville elokuussa

Mo­po­suo­raa mie­ti­tään Ki­vi­sen­kan­kaan alueel­le –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuus­ton aloite tulee näh­tä­vil­le elo­kuus­sa

03.07.2022 10:54
Tilaajille
Miltä näyttää Wanhan Woiman talkoissa? Weteraanikonepäivien valmistelut ovat Oulaisissa hyvässä vauhdissa –Katso video

Miltä näyttää Wanhan Woiman tal­kois­sa? We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien val­mis­te­lut ovat Ou­lai­sis­sa hyvässä vauh­dis­sa –Katso video

29.06.2022 15:55
Tilaajille
Kärsämäen Juustoportille Suomen suurin Teslan latausasema

Kär­sä­mäen Juus­to­por­til­le Suomen suurin Teslan la­taus­ase­ma

18.06.2022 13:30
Tilaajille
Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä – 92 henkilöä jäi kiinni turvavyön käyttämättömyydestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisi valvoi tur­va­lait­tei­den käyttöä ja tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä – 92 hen­ki­löä jäi kiinni tur­va­vyön käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

12.04.2022 16:41