Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Aluevaltuusto
Aluevaltuusto organisoitui ja ennätti jo äänestää – Psykiatrian kohtalo kirvoitti keskustelua

Alue­val­tuus­to or­ga­ni­soi­tui ja ennätti jo ää­nes­tää – Psy­kiat­rian kohtalo kir­voit­ti kes­kus­te­lua

03.03.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen Soroselle lupa hoitaa luottamustehtäviä kunnanjohtajan työajalla

Py­hä­joen So­ro­sel­le lupa hoitaa luot­ta­mus­teh­tä­viä kun­nan­joh­ta­jan työa­jal­la

02.03.2022 06:00
Tilaajille
Aluevaltuutetut aloittavat vastuutehtävissään tänään: Oulaistelainen yrittäjä Heikki Saari välittää kokouksen livelähetyksenä verkkoon

Alue­val­tuu­te­tut aloit­ta­vat vas­tuu­teh­tä­vis­sään tänään: Ou­lais­te­lai­nen yrit­tä­jä Heikki Saari vä­lit­tää ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tyk­se­nä verk­koon

01.03.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35 1
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män so­te-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 11:00
Tilaajille
Haapaveden Päivi Ollila: "Etusivu laitettiin ihan uusiksi. Ennusteita ei uskottu, ja tulos on uskomattoman hieno. Tuntuu huikealta, että Oulun eteläisestä pääsi niin paljon ehdokkaita aluevaltuustoon"

Haa­pa­ve­den Päivi Ollila: "E­tu­si­vu lai­tet­tiin ihan uu­sik­si. En­nus­tei­ta ei us­kot­tu, ja tulos on us­ko­mat­to­man hieno. Tuntuu hui­keal­ta, että Oulun ete­läi­ses­tä pääsi niin paljon eh­dok­kai­ta alue­val­tuus­toon"

24.01.2022 12:23
Tilaajille
Aluevaltuutettu Markku Koski: "Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta ja aluevaltuusto palauttavat aluehallinnon tänne, eli kansanvalta lisääntyy"

Alue­val­tuu­tet­tu Markku Koski: "Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­ta ja alue­val­tuus­to pa­laut­ta­vat alue­hal­lin­non tänne, eli kan­san­val­ta li­sään­tyy"

24.01.2022 10:07
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Miltä sinun sote-palvelusi näyttävät tulevaisuudessa? Kalevan aluevaalipaneeli kerää ehdokkaat tentattaviksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen polttavimmista kysymyksistä

Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Kalevan alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

13.01.2022 11:15
Aluevaltuuston salat avataan Pyhäjoella keskiviikkona, mukana muun muassa Maira Kettunen puhumassa sotesta

Alue­val­tuus­ton salat avataan Py­hä­joel­la kes­ki­viik­ko­na, mukana muun muassa Maira Ket­tu­nen pu­hu­mas­sa sotesta

07.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Hyvinvointialueen hallintoa rakennetaan ripeästi – Kiireestä huolimatta muutosjohtaja Ilkka Luoma toivoo kansalaiskeskustelua,  jotta aluehallinnon valmistelun linjaukset nauttivat luottamusta ja yleistä hyväksyntää

Hy­vin­voin­tia­lueen hal­lin­toa ra­ken­ne­taan ri­peäs­ti – Kii­rees­tä huo­li­mat­ta muu­tos­joh­ta­ja Ilkka Luoma toivoo kan­sa­lais­kes­kus­te­lua, jotta alue­hal­lin­non val­mis­te­lun lin­jauk­set naut­ti­vat luot­ta­mus­ta ja yleistä hy­väk­syn­tää

29.08.2021 18:20
Tilaajille