50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Aluevaltuusto
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

12.02.2024 21:00
Tilaajille
Näin ryhmäjohtajat kommentoivat – Oulaskankaan kohtalo mietityttää, mutta samalla muistutetaan, että kyseessä vasta selvitys

Näin ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat – Ou­las­kan­kaan kohtalo mie­ti­tyt­tää, mutta samalla muis­tu­te­taan, että ky­sees­sä vasta sel­vi­tys

14.01.2024 12:00
Tilaajille
Pohteen aluevaltuutettujen avoimuusaloite tuotti tulosta – Infojen aiheet palautettiin aluehallituksen esityslistalle

Pohteen alue­val­tuu­tet­tu­jen avoi­muus­aloi­te tuotti tulosta – Infojen aiheet pa­lau­tet­tiin alue­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­le

08.01.2024 19:06
Tilaajille
Pienet muutosesitykset eivät muuttaneet  Pohteen talousarviota – Ensi vuonna kokouspalkkiot pienenevät

Pienet muu­tos­esi­tyk­set eivät muut­ta­neet Pohteen ta­lous­ar­vio­ta – Ensi vuonna ko­kous­palk­kiot pie­ne­ne­vät

19.12.2023 12:00
Tilaajille
Aluevaltuutettu Anne Huotari kanteli oikeuskanslerille Pohteen lainanottovaltuuden ehdoista – tiukalla aikataululla ei saada tehtyä järkeviä säästösuunnitelmia

Alue­val­tuu­tet­tu Anne Huotari kanteli oi­keus­kans­le­ril­le Pohteen lai­nan­ot­to­val­tuu­den eh­dois­ta – tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la ei saada tehtyä jär­ke­viä sääs­tö­suun­ni­tel­mia

24.10.2023 06:00
Tilaajille
Neljäkymmentä aluevaltuutettua vaatii lisää avoimuutta Pohteen toimintaan ja päätöksentekoon

Nel­jä­kym­men­tä alue­val­tuu­tet­tua vaatii lisää avoi­muut­ta Pohteen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon

17.10.2023 11:14
Tilaajille
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oulaistelaislähtöinen Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

02.10.2023 21:00
Tilaajille
Aluevaltuusto organisoitui ja ennätti jo äänestää – Psykiatrian kohtalo kirvoitti keskustelua

Alue­val­tuus­to or­ga­ni­soi­tui ja ennätti jo ää­nes­tää – Psy­kiat­rian kohtalo kir­voit­ti kes­kus­te­lua

03.03.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen Soroselle lupa hoitaa luottamustehtäviä kunnanjohtajan työajalla

Py­hä­joen So­ro­sel­le lupa hoitaa luot­ta­mus­teh­tä­viä kun­nan­joh­ta­jan työ­ajal­la

02.03.2022 06:00
Tilaajille
Aluevaltuutetut aloittavat vastuutehtävissään tänään: Oulaistelainen yrittäjä Heikki Saari välittää kokouksen livelähetyksenä verkkoon

Alue­val­tuu­te­tut aloit­ta­vat vas­tuu­teh­tä­vis­sään tänään: Ou­lais­te­lai­nen yrit­tä­jä Heikki Saari vä­lit­tää ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tyk­se­nä verk­koon

01.03.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35 1
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män sote-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 11:00
Tilaajille
Haapaveden Päivi Ollila: "Etusivu laitettiin ihan uusiksi. Ennusteita ei uskottu, ja tulos on uskomattoman hieno. Tuntuu huikealta, että Oulun eteläisestä pääsi niin paljon ehdokkaita aluevaltuustoon"

Haa­pa­ve­den Päivi Ollila: "E­tu­si­vu lai­tet­tiin ihan uu­sik­si. En­nus­tei­ta ei us­kot­tu, ja tulos on us­ko­mat­to­man hieno. Tuntuu hui­keal­ta, että Oulun ete­läi­ses­tä pääsi niin paljon eh­dok­kai­ta alue­val­tuus­toon"

24.01.2022 12:23
Tilaajille
Aluevaltuutettu Markku Koski: "Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta ja aluevaltuusto palauttavat aluehallinnon tänne, eli kansanvalta lisääntyy"

Alue­val­tuu­tet­tu Markku Koski: "Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen toi­min­ta ja alue­val­tuus­to pa­laut­ta­vat alue­hal­lin­non tänne, eli kan­san­val­ta li­sään­tyy"

24.01.2022 10:07
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Miltä sinun sote-palvelusi näyttävät tulevaisuudessa? Kalevan aluevaalipaneeli kerää ehdokkaat tentattaviksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen polttavimmista kysymyksistä

Miltä sinun sote-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Kalevan alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

13.01.2022 11:15
Aluevaltuuston salat avataan Pyhäjoella keskiviikkona, mukana muun muassa Maira Kettunen puhumassa sotesta

Alue­val­tuus­ton salat avataan Py­hä­joel­la kes­ki­viik­ko­na, mukana muun muassa Maira Ket­tu­nen pu­hu­mas­sa sotesta

07.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Hyvinvointialueen hallintoa rakennetaan ripeästi – Kiireestä huolimatta muutosjohtaja Ilkka Luoma toivoo kansalaiskeskustelua,  jotta aluehallinnon valmistelun linjaukset nauttivat luottamusta ja yleistä hyväksyntää

Hy­vin­voin­ti­alueen hal­lin­toa ra­ken­ne­taan ri­peäs­ti – Kii­rees­tä huo­li­mat­ta muu­tos­joh­ta­ja Ilkka Luoma toivoo kan­sa­lais­kes­kus­te­lua, jotta alue­hal­lin­non val­mis­te­lun lin­jauk­set naut­ti­vat luot­ta­mus­ta ja yleistä hy­väk­syn­tää

29.08.2021 18:20
Tilaajille