Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohde
Kuukausi
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

22.02.2024 08:10
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

18.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohde keskittää – Oulaskankaalla tehdään jatkossa noin 2 500 tähystystä vuodessa

Pohde kes­kit­tää – Ou­las­kan­kaal­la tehdään jat­kos­sa noin 2 500 tä­hys­tys­tä vuo­des­sa

15.02.2024 06:00
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

12.02.2024 21:00
Tilaajille
Pohde ja järjestöt järjestävät – Ruoka-apua tarjotaan alueen kunnissa

Pohde ja jär­jes­töt jär­jes­tä­vät – Ruo­ka-apua tar­jo­taan alueen kun­nis­sa

03.02.2024 06:00
Vanhemmat
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

01.02.2024 13:07
Tilaajille
Pohde valitsee kolme päällikköä uudelleen

Pohde va­lit­see kolme pääl­lik­köä uu­del­leen

28.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Pohteella on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä

Poh­teel­la on otettu käyt­töön asia­kas­pa­lau­te­jär­jes­tel­mä

06.01.2024 18:00
Tilaajille
Pohde saa loppiaisen jälkeen oman puhelinvaihteen – Asiakkaille avautuu yksi numero johon soittaa

Pohde saa lop­piai­sen jälkeen oman pu­he­lin­vaih­teen – Asiak­kail­le avautuu yksi numero johon soittaa

03.01.2024 15:00
Pienet muutosesitykset eivät muuttaneet  Pohteen talousarviota – Ensi vuonna kokouspalkkiot pienenevät

Pienet muu­tos­esi­tyk­set eivät muut­ta­neet Pohteen ta­lous­ar­vio­ta – Ensi vuonna ko­kous­palk­kiot pie­ne­ne­vät

19.12.2023 12:00
Tilaajille
Merijärven talous on tiukilla, mutta uuden koulun rakentamisesta ei luovuta

Me­ri­jär­ven talous on tiu­kil­la, mutta uuden koulun ra­ken­ta­mi­ses­ta ei luovuta

19.12.2023 06:00
Tilaajille
Terveystalon sopimus päättyy - Pohde tuottaa ensi keväästä lähtien Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelut

Ter­veys­ta­lon sopimus päättyy - Pohde tuottaa ensi ke­vääs­tä lähtien Kär­sä­mäen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

13.12.2023 14:26
Odotettu muutto on nyt Salmenrannan asukkailla edessä: Jouluksi Koivukotiin

Odo­tet­tu muutto on nyt Sal­men­ran­nan asuk­kail­la edessä: Jou­luk­si Koi­vu­ko­tiin

08.12.2023 09:51
Tilaajille
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – palveluasumisen yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – ­pal­ve­lua­su­mi­sen yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

04.12.2023 12:00
Tilaajille
Pohteen tytäryhteisöjen hallituksissa saa edelleen olla konsernijohtoa – Kokoomuksen yritys muuttaa käytäntöä torjuttiin tälläkin kertaa

Pohteen ty­tär­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­sis­sa saa edel­leen olla kon­ser­ni­joh­toa – Ko­koo­muk­sen yritys muuttaa käy­tän­töä tor­jut­tiin täl­lä­kin kertaa

03.12.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen henkilöstö passitetaan lisäkoulutukseen urkintatapauksen vuoksi – Nyt kerrataan, mitä salassapito ja tietoturva tarkoittavat

Pohteen hen­ki­lös­tö pas­si­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­seen ur­kin­ta­ta­pauk­sen vuoksi – Nyt ker­ra­taan, mitä sa­las­sa­pi­to ja tie­to­tur­va tar­koit­ta­vat

30.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu kar­si­maan hen­ki­lös­töä 20–25 työ­vuo­den edestä ensi vuonna – ja lä­hi­vuo­si­na lisää

Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu kar­si­maan hen­ki­lös­töä 20–25 työ­vuo­den edestä ensi vuonna – ja lä­hi­vuo­si­na lisää

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Pohteella edessä kolmen kierroksen yt-rumba – Ensimmäinen vaihe alkaa ensi viikolla

Poh­teel­la edessä kolmen kier­rok­sen yt-rum­ba – En­sim­mäi­nen vaihe alkaa ensi vii­kol­la

25.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 18:00
Tilaajille