Elämäntarinat
Iso merkitys yhteiskunnalle –Suomen Elämäntarinayhdistyksen toiminnasta Kärsämäellä ja koko maassa vuosina 1999 –2020
Lukijalta Mielipide Raimo Visuri

Iso mer­ki­tys yh­teis­kun­nal­le –Suomen Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta Kär­sä­mäel­lä ja koko maassa vuosina 1999 –2020

13.01.2021 11:57
Tilaajille
Elämäntarinayhdistys loppui, mutta tarinoinnin toivotaan jatkuvan kulttuuriosuuskunnan toimintana

Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tys loppui, mutta ta­ri­noin­nin toi­vo­taan jat­ku­van kult­tuu­ri­osuus­kun­nan toi­min­ta­na

04.01.2021 13:47
Tilaajille