Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapaveden kaupunki
Haapaveden kaupunginjohtajan virka on jälleen auki, kaupunginhallitus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täytetään uudelleen

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on jälleen auki, kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täy­te­tään uu­del­leen

29.09.2022 13:30
Tilaajille
Verovyötä ei kiristetä Haapavedellä

Ve­ro­vyö­tä ei ki­ris­te­tä Haa­pa­ve­del­lä

12.10.2021 12:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunki irtisanoi kaupunginvaltuutettu Ilkka Revon luokanopettajan virasta some-kirjoitusten vuoksi – Revon kuulemista lykättiin neljään otteeseen

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki ir­ti­sa­noi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ilkka Revon luo­kan­opet­ta­jan virasta so­me-kir­joi­tus­ten vuoksi – Revon kuu­le­mis­ta ly­kät­tiin neljään ot­tee­seen

13.08.2021 21:20
Tilaajille
Haapavesi valitsi seitsemän kohteen ylläpito- ja perussiivouspalvelujen tuottajat

Haa­pa­ve­si valitsi seit­se­män kohteen yl­lä­pi­to- ja pe­rus­sii­vous­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat

03.05.2021 15:28
Tilaajille
Haapaveden uusi kiertoliittymä kilpailutukseen - Rakentamaan päästään kesällä

Haa­pa­ve­den uusi kier­to­liit­ty­mä kil­pai­lu­tuk­seen - Ra­ken­ta­maan pääs­tään kesällä

12.01.2018 19:18
Haapavesi ensi vuonna niukasti plussalle - Folkin tukeminen ja investoinnit äänestyttivät päättäjiä

Haa­pa­ve­si ensi vuonna niu­kas­ti plus­sal­le - Folkin tu­ke­mi­nen ja in­ves­toin­nit ää­nes­tyt­ti­vät päät­tä­jiä

18.12.2017 22:40
Haapaveden kaupunginhallitus äänesteli investoinneista - koulu, liikuntahalli, jäähallin piha ja kunnallistekniikka esillä

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­te­li in­ves­toin­neis­ta - koulu, lii­kun­ta­hal­li, jää­hal­lin piha ja kun­nal­lis­tek­niik­ka esillä

12.12.2017 11:21
Yksimielinen päätös: Riskalankankaan tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyy Haapavedellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy Haa­pa­ve­del­lä

09.11.2017 13:00
Kummallisten päähänpistojen mies ja sukkelan suulas sanaseppä

Kum­mal­lis­ten pää­hän­pis­to­jen mies ja suk­ke­lan suulas sa­na­sep­pä

08.09.2017 12:09
Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaavamuutos jäi edelleen pöydälle

Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­puis­ton osa­yleis­kaa­va­muu­tos jäi edel­leen pöy­däl­le

19.08.2017 09:00
Haapavesi Folkeilla metallityöhalli ja vanha meijeri esiintymislavoina

Haa­pa­ve­si Fol­keil­la me­tal­li­työ­hal­li ja vanha meijeri esiin­ty­mis­la­voi­na

19.06.2017 11:59