Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Jouluapu
JouluManteli kuulee lasten ja nuorten koronajoulun tuomat huolet

Jou­lu­Man­te­li kuulee lasten ja nuorten ko­ro­na­jou­lun tuomat huolet

23.12.2021 13:55
Joulu asettaa suorituspaineita ja tuo rahahuolia –Mieli ry:n kriisipuhelin auttaa joulun aikaan

Joulu asettaa suo­ri­tus­pai­nei­ta ja tuo ra­ha­huo­lia –Mieli ry:n krii­si­pu­he­lin auttaa joulun aikaan

23.12.2021 13:45
Painaako huoli läheisestä tai tulevaisuudesta? Kirkon päivystäjät ovat käytettävissä keskustelukaverina juhlapyhien aikana

Pai­naa­ko huoli lä­hei­ses­tä tai tu­le­vai­suu­des­ta? Kirkon päi­vys­tä­jät ovat käy­tet­tä­vis­sä kes­kus­te­lu­ka­ve­ri­na juh­la­py­hien aikana

23.12.2021 13:30
SPR:n koulututeut tukihenkilöt kuuntelevat, keskustella voi luottamuksellisesti

SPR:n kou­lu­tu­teut tu­ki­hen­ki­löt kuun­te­le­vat, kes­kus­tel­la voi luot­ta­muk­sel­li­ses­ti

26.12.2020 14:00
Haluatko keskustelukaveria juhlapyhien aikana? Mieli ry:n kriisipuhelin on avoinna

Ha­luat­ko kes­kus­te­lu­ka­ve­ria juh­la­py­hien aikana? Mieli ry:n krii­si­pu­he­lin on avoinna

25.12.2020 16:00
Hyvä Joulumieli- keräys ylitti tavoitteensa, lapsiperheille jaettiin 25 000 ruokalahjakorttia

Hyvä Jou­lu­mie­li- keräys ylitti ta­voit­teen­sa, lap­si­per­heil­le jaet­tiin 25 000 ruo­ka­lah­ja­kort­tia

25.12.2020 14:00
Tilaajille