Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kahen Kahavit
Kuukausi
Kahen Kahavit: Jarmo Mäkinen ja Paulus Veteläinen miettivät mediaa ja haastavat oppilaiden kanssa Pyhäjokiseudun toimittajat vastaamaan ajankohtaisiin kysymyksiin –Tulossa livelähetys helmikuussa

Kahen Ka­ha­vit: Jarmo Mäkinen ja Paulus Ve­te­läi­nen miet­ti­vät mediaa ja haas­ta­vat op­pi­lai­den kanssa Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mit­ta­jat vas­taa­maan ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin –Tu­los­sa li­ve­lä­he­tys hel­mi­kuus­sa

14.01.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 14.1.2022: Mitähän Juho Oksan koulun oppilaat haluavat kysyä toimitukselta?

Kahen Kahavit 14.1.2022: Mitähän Juho Oksan koulun op­pi­laat ha­lua­vat kysyä toi­mi­tuk­sel­ta?

14.01.2022 12:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Joko sait valkoisen kirjeen? Näillä nikseillä ehdit perehtyä vielä siihen, mistä aluevaaleissa on kysymys

Kahen Ka­ha­vit: Joko sait val­koi­sen kir­jeen? Näillä nik­seil­lä ehdit pe­reh­tyä vielä siihen, mistä alue­vaa­leis­sa on kysymys

07.01.2022 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 7.1.2022: Aluevaalit ja ehdokas hukassa? Mistä saa viime hetken tiedot ehdokkaista ja siitä, mistä vaaleissa on oikein kyse?

Kahen Kahavit 7.1.2022: Alue­vaa­lit ja ehdokas hu­kas­sa? Mistä saa viime hetken tiedot eh­dok­kais­ta ja siitä, mistä vaa­leis­sa on oikein kyse?

05.01.2022 16:08
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kuka oli hirvimies, joka seisoi puupinon päällä Merijärvellä? Uutisvuoden koosteessa mieleen muistuivat villasukat, hoitajapula ja etätyöaika –Hyvää uutta vuotta!

Kahen Ka­ha­vit: Kuka oli hir­vi­mies, joka seisoi puu­pi­non päällä Me­ri­jär­vel­lä? Uu­tis­vuo­den koos­tees­sa mieleen muis­tui­vat vil­la­su­kat, hoi­ta­ja­pu­la ja etä­työ­ai­ka –Hyvää uutta vuotta!

31.12.2021 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 31.12.2021: Uutisvuoden etäaikaan mahtuu villasukkia, rokkia, hoitajapulaa ja paljon muuta –Mutta kuka oli mystinen hirvimies puupinon päällä Merijärvellä?

Kahen Kahavit 31.12.2021: Uu­tis­vuo­den etä­ai­kaan mahtuu vil­la­suk­kia, rokkia, hoi­ta­ja­pu­laa ja paljon muuta –Mutta kuka oli mys­ti­nen hir­vi­mies puu­pi­non päällä Me­ri­jär­vel­lä?

31.12.2021 13:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Hyvää joulua! Ketkä saavat toimitukselta virtuaaliset joulupaketit? Onko pukilla sähköporo?

Kahen Ka­ha­vit: Hyvää joulua! Ketkä saavat toi­mi­tuk­sel­ta vir­tuaa­li­set jou­lu­pa­ke­tit? Onko pukilla säh­kö­po­ro?

24.12.2021 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 24.12.2021: Hyvää joulua! Toimituksen tontut jakavat virtuaaliset joululahjat ja aprikoivat, onko Joulupukki jo tulossa

Kahen Kahavit 24.12.2021: Hyvää joulua! Toi­mi­tuk­sen tontut jakavat vir­tuaa­li­set jou­lu­lah­jat ja ap­ri­koi­vat, onko Jou­lu­puk­ki jo tulossa

23.12.2021 14:38
Tilaajille
Vanhemmat
Kahen Kahavit: Syntyykö joulumieli hössöttämällä? Pehmeä vai kova paketti?

Kahen Ka­ha­vit: Syn­tyy­kö jou­lu­mie­li hös­söt­tä­mäl­lä? Pehmeä vai kova pa­ket­ti?

17.12.2021 14:08
Tilaajille
Kahen Kahavit 17.12.2021: Muistatko vielä, kenelle lähtevät kaupunginjohtajien tekemät joulukortit? Miksi toimituksen koristekuusessa on paperirinkuloita?

Kahen Kahavit 17.12.2021: Muis­tat­ko vielä, kenelle läh­te­vät kau­pun­gin­joh­ta­jien tekemät jou­lu­kor­tit? Miksi toi­mi­tuk­sen ko­ris­te­kuu­ses­sa on pa­pe­ri­rin­ku­loi­ta?

17.12.2021 13:52
Tilaajille
Kahen Kahavit: Käytetäänkö luistelukenttien jäädytykseen jokivettä? Oula Areena on kasvattanut kaksi MM-kultamitalimiestä, muistatko kenet?

Kahen Ka­ha­vit: Käy­te­tään­kö luis­te­lu­kent­tien jää­dy­tyk­seen jo­ki­vet­tä? Oula Areena on kas­vat­ta­nut kaksi MM-kul­ta­mi­ta­li­mies­tä, muis­tat­ko kenet?

10.12.2021 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 10.12.2021: Tupatarkastus Cobrien kotipesään ja makkaroita jäällä Oula Areenalla – Toimitus testasi luistelukuntonsa

Kahen Kahavit 10.12.2021: Tu­pa­tar­kas­tus Cobrien ko­ti­pe­sään ja mak­ka­roi­ta jäällä Oula Aree­nal­la – ­Toi­mi­tus testasi luis­te­lu­kun­ton­sa

10.12.2021 12:23
Tilaajille
Kahen Kahavit 3.12.2021: Raskitko lähettää lempijouluherkkusi reseptin julkaistavaksi? Ketä alueemme ihmisiä on ollut Linnan juhlissa?

Kahen Kahavit 3.12.2021: Ras­kit­ko lä­het­tää lem­pi­jou­lu­herk­ku­si re­sep­tin jul­kais­ta­vak­si? Ketä alueem­me ihmisiä on ollut Linnan juh­lis­sa?

03.12.2021 18:10
Tilaajille
Kahen Kahavit: Lähetäpä meille jouluherkun ohje! Muistatko, keitä alueeltamme on ollut Linnan juhlissa?

Kahen Ka­ha­vit: Lä­he­tä­pä meille jou­lu­her­kun ohje! Muis­tat­ko, keitä alueel­tam­me on ollut Linnan juh­lis­sa?

03.12.2021 14:02
Tilaajille
Kahen Kahavit: Millä kriteereillä voi saada Vuoden oulaistelainen -tittelin? Kumpi voittaa lauantaina, Kärpät vai HIFK?

Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

26.11.2021 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 26.11.2021: Kumpi voittaa lauantaina, Kärpät vai HIFK? Miten Vuoden oulaistelainen -tittelin voi saada?

Kahen Kahavit 26.11.2021: Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK? Miten Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin voi saada?

26.11.2021 13:32
Tilaajille
Kahen Kahavit: Syökö Sirkku sokeria? Saako nainen olla rehevä, reitevä ja rintava?

Kahen Ka­ha­vit: Syökö Sirkku so­ke­ria? Saako nainen olla rehevä, reitevä ja rin­ta­va?

19.11.2021 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 19.11.2021: Rehevyyttä, reitevyyttä ja rintavuutta. Sirkku rohkaisee jokaista olemaan ihan oman itsensä näköinen

Kahen Kahavit 19.11.2021: Re­he­vyyt­tä, rei­te­vyyt­tä ja rin­ta­vuut­ta. Sirkku roh­kai­see jo­kais­ta olemaan ihan oman itsensä nä­köi­nen

19.11.2021 13:15
Tilaajille
Kahen Kahavit 12.11.2021: Saiko Heli Oscar-patsaan taukojumppa-aktiivisuudesta? Millainen muistijälki Sirpan kehoon jäi Mokoman keikalta?

Kahen Kahavit 12.11.2021: Saiko Heli Os­car-pat­saan tau­ko­jump­pa-ak­tii­vi­suu­des­ta? Mil­lai­nen muis­ti­jäl­ki Sirpan kehoon jäi Mokoman kei­kal­ta?

12.11.2021 13:59
Tilaajille
Kahen Kahavit: Miten on mahdollista, että TET-Hilda löysi 15 vuotta vanhasta Pyhäjokiseudusta oman kuvansa?

Kahen Ka­ha­vit: Miten on mah­dol­lis­ta, että TET-Hil­da löysi 15 vuotta van­has­ta Py­hä­jo­ki­seu­dus­ta oman ku­van­sa?

05.11.2021 14:00
Tilaajille