Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaupunginjohtaja
Haapaveden kaupunginjohtajan virasta äänestettiin, Hinnoa äänesti 24 valtuutettua

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virasta ää­nes­tet­tiin, Hinnoa äänesti 24 val­tuu­tet­tua

22.11.2022 18:55
Seuraa valintaa suorana: Haapaveden kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan tiistai-illan kokouksessa

Seuraa va­lin­taa suo­ra­na: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan tiis­tai-il­lan ko­kouk­ses­sa

22.11.2022 13:30
Haapaveden kaupunginjohtajan valinta etenee: Kaksi saa kutsun haastatteluun

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta etenee: Kaksi saa kutsun haas­tat­te­luun

01.11.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtajan virka on jälleen auki, kaupunginhallitus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täytetään uudelleen

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on jälleen auki, kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täy­te­tään uu­del­leen

29.09.2022 13:30
Tilaajille
Raahen uusi kaupunginjohtaja ei aio jämähtää: "Olen rohkea toimija ja kehittämishakuinen ihminen"

Raahen uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja ei aio jä­mäh­tää: "Olen rohkea toimija ja ke­hit­tä­mis­ha­kui­nen ih­mi­nen"

23.03.2022 17:00
Tilaajille
Tänään se ratkeaa: Valitseeko Raahen valtuusto kaupunginjohtajaksi Leena Mikkola-Riekkisen, seuraa kokousta linkin kautta

Tänään se rat­keaa: Va­lit­see­ko Raahen val­tuus­to kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sen, seuraa ko­kous­ta linkin kautta

21.03.2022 13:30
Haastattelut pidetty – Leena Mikkola-Riekkistä esitetään odotetusti Raahen kaupunginjohtajaksi

Haas­tat­te­lut pidetty – Leena Mik­ko­la-Riek­kis­tä esi­te­tään odo­te­tus­ti Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

18.03.2022 11:00
Tilaajille
Leena Mikkola-Riekkisestä tulossa Raahen kaupunginjohtaja – varsinaisia hakijoita vain yksi

Leena Mik­ko­la-Riek­ki­ses­tä tulossa Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja – var­si­nai­sia ha­ki­joi­ta vain yksi

09.03.2022 17:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 14:57
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 11:00
Tilaajille
Ari Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Ari Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

01.02.2022 17:00
Tilaajille
Raahen Nurkkala oli yksi hakijoista: Rauman kaupunginjohtajan valintaprosessille pyyhkeitä, tutkijoiden mielestä julkisuuslakia ei täytetty haussa

Raahen Nurk­ka­la oli yksi ha­ki­jois­ta: Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­sil­le pyyh­kei­tä, tut­ki­joi­den mie­les­tä jul­ki­suus­la­kia ei täy­tet­ty haussa

30.09.2021 13:20
Tilaajille
Uusi käänne kaupunginjohtajavalinnassa, sivuttaako Poikela Nurkkalan ja Nousiaisen?

Uusi käänne kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­nas­sa, si­vut­taa­ko Poikela Nurk­ka­lan ja Nou­siai­sen?

10.09.2021 12:56
Tilaajille
Nurkkala ja Nousiainen valittiin haastatteluun, kaupunginjohtajan valinta etenee

Nurk­ka­la ja Nou­siai­nen va­lit­tiin haas­tat­te­luun, kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta etenee

31.08.2021 14:00
Tilaajille
Riikka Moilanen on valmis uusin tehtäviin –  Uuden kaupunginjohtajan tavoitteet: väkiluvun lasku on taitettava, ilmapiiriä kehitettävä ja yritysten määrää kasvatettava

Riikka Moi­la­nen on valmis uusin teh­tä­viin – Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­voit­teet: vä­ki­lu­vun lasku on tai­tet­ta­va, il­ma­pii­riä ke­hi­tet­tä­vä ja yri­tys­ten määrää kas­va­tet­ta­va

25.08.2021 09:49
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen toivotaan jatkavan lokakuun loppuun asti Oulaisissa – uusi johtaja on tarkoitus valita keskiviikkona

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Hannu Kaar­ti­sen toi­vo­taan jat­ka­van lo­ka­kuun loppuun asti Ou­lai­sis­sa – uusi johtaja on tar­koi­tus valita kes­ki­viik­ko­na

15.08.2021 15:00
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala hakee Rauman kaupunginjohtajaksi

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la hakee Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

10.08.2021 18:00
Tilaajille
Yllättävä veto: Yksi hakija vetäytyi pois Oulaisten kaupunginjohtajan valintakisasta

Yl­lät­tä­vä veto: Yksi hakija ve­täy­tyi pois Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta­ki­sas­ta

04.08.2021 09:37
Tilaajille
Suostumuksen viranhakuun voi antaa määräajan jälkeenkin - apteekkari Norjasta tahtoo kaupunginjohtajaksi Oulaisiin

Suos­tu­muk­sen vi­ran­ha­kuun voi antaa mää­rä­ajan jäl­keen­kin - ap­teek­ka­ri Nor­jas­ta tahtoo kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ou­lai­siin

02.06.2021 13:51
Tilaajille
Kai Pajala ja Pekka Heiska odottivat, että Oulaisten kaupunginjohtajuus olisi kiinnostanut useampaa hakijaa

Kai Pajala ja Pekka Heiska odot­ti­vat, että Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­juus olisi kiin­nos­ta­nut useam­paa hakijaa

28.05.2021 17:49
Tilaajille