Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginvaltuusto
Raahen valtuustossa on monenlaista näkemystä veroprosentista – osa olisi valmis kiristämään verotusta vielä lisää, osa kipuilee jo päätetyssä 8,8 prosentissa

Raahen val­tuus­tos­sa on mo­nen­lais­ta nä­ke­mys­tä ve­ro­pro­sen­tis­ta – osa olisi valmis ki­ris­tä­mään ve­ro­tus­ta vielä lisää, osa ki­pui­lee jo pää­te­tys­sä 8,8 pro­sen­tis­sa

25.11.2023 12:00
Tilaajille
Veronkorotus läpi ilman vastaväitteitä – valtuutettu Eteläahon sanoin "kaupungin käsi työntyy hieman syvemmälle raahelaisen palkansaajan taskuun"

Ve­ron­ko­ro­tus läpi ilman vas­ta­väit­tei­tä – ­val­tuu­tet­tu Ete­lä­ahon sanoin "kau­pun­gin käsi työntyy hieman sy­vem­mäl­le raa­he­lai­sen pal­kan­saa­jan tas­kuun"

16.11.2023 21:00
Tilaajille
Työllisyysalue etenee Oulaisista huolimatta – Raahen kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen: "Ministeriöltä tulee ohjeistusta harhaileville lampaille"

Työl­li­syys­alue etenee Ou­lai­sis­ta huo­li­mat­ta – Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen: "Mi­nis­te­riöl­tä tulee oh­jeis­tus­ta har­hai­le­vil­le lam­pail­le"

02.11.2023 12:00
Tilaajille
Tekijäpula pakotti valtuuston kokousten striimauksen tauolle Raahessa

Te­ki­jä­pu­la pakotti val­tuus­ton ko­kous­ten strii­mauk­sen tauolle Raa­hes­sa

26.09.2023 10:34
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

28.08.2023 12:36
Tilaajille
Hurja velkamäärä hiersi tilinpäätöstä käsitellyttä Raahen valtuustoa

Hurja vel­ka­mää­rä hiersi ti­lin­pää­tös­tä kä­si­tel­lyt­tä Raahen val­tuus­toa

23.06.2023 06:00
Raahessa tehtiin tukku luottamushenkilövalintoja, Maliniemi nousi kaupunginvaltuustoon

Raa­hes­sa tehtiin tukku luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja, Ma­li­nie­mi nousi kau­pun­gin­val­tuus­toon

31.05.2023 13:30
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta: Esityslistalla muun  muassa kaavamuutos ja talouskatsaus

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kaa­va­muu­tos ja ta­lous­kat­saus

29.05.2023 13:30
Raahe ei tarvitsekaan lisää lainaa – SSAB poikii kaupungille komean yhteisöveropotin

Raahe ei tar­vit­se­kaan lisää lainaa – SSAB poikii kau­pun­gil­le komean yh­tei­sö­ve­ro­po­tin

25.04.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Raahen liikekeskustan asemakaava ja Arina Areena esityslistalla

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ja Arina Areena esi­tys­lis­tal­la

24.04.2023 13:30
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa kokousta suorana lähetyksenä: Raahen kaupunginvaltuusto pitää kokouksen maanantai-iltana

Seuraa ko­kous­ta suorana lä­he­tyk­se­nä: Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to pitää ko­kouk­sen maa­nan­tai-il­ta­na

27.02.2023 15:00
Raahen valtuustossa kannetaan huolta toisten kunnioittamisesta, sydäniskureiden vähyydestä, asunnottomista nuorista ja kuntouttavan työtoiminnan ruokailusta

Raahen val­tuus­tos­sa kan­ne­taan huolta toisten kun­nioit­ta­mi­ses­ta, sy­dän­is­ku­rei­den vä­hyy­des­tä, asun­not­to­mis­ta nuo­ris­ta ja kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ruo­kai­lus­ta

04.02.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Kokouksessa päätetään muun muassa halutaanko Vihannin aseman nimi muuttaa

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Ko­kouk­ses­sa pää­te­tään muun muassa ha­lu­taan­ko Vi­han­nin aseman nimi muuttaa

30.01.2023 13:30
Kompromissiratkaisu hyväksyttiin, jatkossa Raahen kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain

Komp­ro­mis­si­rat­kai­su hy­väk­syt­tiin, jat­kos­sa Raahen kou­lu­verk­koa tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain

13.12.2022 17:44
Tilaajille
Seuraa Raahen valtuuston kokousta livenä: Ensi vuoden talousarvio hyväksyttävänä

Seuraa Raahen val­tuus­ton ko­kous­ta livenä: Ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tä­vä­nä

12.12.2022 14:06
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Valtuusto päättää kiristetäänkö kiinteistöverotusta

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Val­tuus­to päättää ki­ris­te­tään­kö kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

14.11.2022 13:30
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta linkin kautta: Esityslistalla muun muassa kaupunkistrategia, maankäyttösuunnitelma ja tukku valtuustoaloitteita

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta linkin kautta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kau­pun­kist­ra­te­gia, maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ja tukku val­tuus­to­aloit­tei­ta

31.10.2022 13:30
Tilaajille
Raahen keskustaryhmä tarjoaisi metsästäjätutkinnon nuorille ilmaiseksi

Raahen kes­kus­ta­ryh­mä tar­joai­si met­säs­tä­jä­tut­kin­non nuo­ril­le il­mai­sek­si

29.09.2022 21:00
Tilaajille
Vain kaksi valtuutettua jätti allekirjoittamatta aloitteen kriisinhallintaveteraanien huomioimisesta Raahessa

Vain kaksi val­tuu­tet­tua jätti al­le­kir­joit­ta­mat­ta aloit­teen krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien huo­mioi­mi­ses­ta Raa­hes­sa

27.09.2022 21:00
Tilaajille