Katso video: Jää­tans­si­näy­tök­sen kooste Ou­lais­ten esi­tyk­ses­tä

Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginvaltuusto
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa kokousta suorana lähetyksenä: Raahen kaupunginvaltuusto pitää kokouksen maanantai-iltana

Seuraa ko­kous­ta suorana lä­he­tyk­se­nä: Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to pitää ko­kouk­sen maa­nan­tai-il­ta­na

27.02.2023 15:00
Raahen valtuustossa kannetaan huolta toisten kunnioittamisesta, sydäniskureiden vähyydestä, asunnottomista nuorista ja kuntouttavan työtoiminnan ruokailusta

Raahen val­tuus­tos­sa kan­ne­taan huolta toisten kun­nioit­ta­mi­ses­ta, sy­dän­is­ku­rei­den vä­hyy­des­tä, asun­not­to­mis­ta nuo­ris­ta ja kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ruo­kai­lus­ta

04.02.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Kokouksessa päätetään muun muassa halutaanko Vihannin aseman nimi muuttaa

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Ko­kouk­ses­sa pää­te­tään muun muassa ha­lu­taan­ko Vi­han­nin aseman nimi muuttaa

30.01.2023 13:30
Kompromissiratkaisu hyväksyttiin, jatkossa Raahen kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain

Komp­ro­mis­si­rat­kai­su hy­väk­syt­tiin, jat­kos­sa Raahen kou­lu­verk­koa tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain

13.12.2022 17:44
Tilaajille
Seuraa Raahen valtuuston kokousta livenä: Ensi vuoden talousarvio hyväksyttävänä

Seuraa Raahen val­tuus­ton ko­kous­ta livenä: Ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tä­vä­nä

12.12.2022 14:06
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Valtuusto päättää kiristetäänkö kiinteistöverotusta

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Val­tuus­to päättää ki­ris­te­tään­kö kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

14.11.2022 13:30
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta linkin kautta: Esityslistalla muun muassa kaupunkistrategia, maankäyttösuunnitelma ja tukku valtuustoaloitteita

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta linkin kautta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kau­pun­kist­ra­te­gia, maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ja tukku val­tuus­to­aloit­tei­ta

31.10.2022 13:30
Tilaajille
Raahen keskustaryhmä tarjoaisi metsästäjätutkinnon nuorille ilmaiseksi

Raahen kes­kus­ta­ryh­mä tar­joai­si met­säs­tä­jä­tut­kin­non nuo­ril­le il­mai­sek­si

29.09.2022 21:00
Tilaajille
Vain kaksi valtuutettua jätti allekirjoittamatta aloitteen kriisinhallintaveteraanien huomioimisesta Raahessa

Vain kaksi val­tuu­tet­tua jätti al­le­kir­joit­ta­mat­ta aloit­teen krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien huo­mioi­mi­ses­ta Raa­hes­sa

27.09.2022 21:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

29.04.2022 06:00
Tilaajille
Seuraa maanantai-iltana Raahen kaupunginvaltuuston lähetystä linkin kautta: Kokouksen esityslistalla useampi valtuustoaloite ja kuntalaisaloite

Seuraa maa­nan­tai-il­ta­na Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton lä­he­tys­tä linkin kautta: Ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la useampi val­tuus­to­aloi­te ja kun­ta­lais­aloi­te

25.04.2022 13:30
Raahe valitsi uuden kaupunginjohtajan – Leena Mikkola-Riekkiselle yksimielinen tuki

Raahe valitsi uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan – Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le yk­si­mie­li­nen tuki

22.03.2022 08:12
Tilaajille
Tänään se ratkeaa: Valitseeko Raahen valtuusto kaupunginjohtajaksi Leena Mikkola-Riekkisen, seuraa kokousta linkin kautta

Tänään se rat­keaa: Va­lit­see­ko Raahen val­tuus­to kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sen, seuraa ko­kous­ta linkin kautta

21.03.2022 13:30
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­ro­pro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 18:00
Tilaajille
Tarja Ollanketo on Raahen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 20:27
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon, oulaistelaisjuurista Nina Pulkkasta esitetään kyseiseen paikkaan

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton joh­toon, ou­lais­te­lais­juu­ris­ta Nina Pulk­kas­ta esi­te­tään ky­sei­seen paik­kaan

14.07.2021 08:17
Tilaajille
Keskusta menettää Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden

Kes­kus­ta me­net­tää Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juu­den

12.07.2021 18:00
Tilaajille
"Mitä me tällä rahalla oikeasti saamme?" - Raahen liittymisrahat Kerttu Saalasti säätiöön jäivät pöydälle

"Mitä me tällä rahalla oi­keas­ti saam­me?" - Raahen liit­ty­mis­ra­hat Kerttu Saa­las­ti sää­tiöön jäivät pöy­däl­le

26.05.2021 08:26
Tilaajille
Raahen Poukkula: "On keskusteltava, mikä tehtävä kunnilla on tulevaisuudessa"

Raahen Pouk­ku­la: "On kes­kus­tel­ta­va, mikä tehtävä kun­nil­la on tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 15:00
Tilaajille