Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koronaepidemia
Raahen sairaalan osastohoidossa paljon koronapotilaita – vierailua osastoilla kannattaa välttää

Raahen sai­raa­lan osas­to­hoi­dos­sa paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lua osas­toil­la kan­nat­taa välttää

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

20.05.2022 12:00
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57
Koronanyrkki: Suositukset pysyvät  ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – epidemia jatkuu samankaltaisena

Ko­ro­na­nyrk­ki: Suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – epi­de­mia jatkuu sa­man­kal­tai­se­na

08.02.2022 21:00
Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto päättyy Pohjois-Pohjanmaalla – toimintaa voi järjestää terveysturvallisesti helmikuun alusta alkaen

Si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten kielto päättyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – toi­min­taa voi jär­jes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti hel­mi­kuun alusta alkaen

28.01.2022 18:22
Suomessa rekisteriin reilut 6 200 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 382 tapausta, joista Oulussa 218

Suo­mes­sa re­kis­te­riin reilut 6 200 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 382 ta­paus­ta, joista Oulussa 218

27.01.2022 12:39
THL:n uudet koronaluvut tiistaina: Oulaisissa ja Haapavedellä yksi uusi tartunta, Raahessa viisi

THL:n uudet ko­ro­na­lu­vut tiis­tai­na: Ou­lai­sis­sa ja Haa­pa­ve­del­lä yksi uusi tar­tun­ta, Raa­hes­sa viisi

25.01.2022 12:34
Torstain koronaluvut: Oulainen 3, Haapavesi 13, Kärsämäki 2, Pyhäjoki 1, Raahe 30 –OYSissa koronapotilaiden määrä ei ole noussut

Tors­tain ko­ro­na­lu­vut: Ou­lai­nen 3, Haa­pa­ve­si 13, Kär­sä­mä­ki 2, Py­hä­jo­ki 1, Raahe 30 –OY­Sis­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ei ole noussut

13.01.2022 13:28
Haapavedellä 1, Merijärvellä 4, Oulaisissa 5, Raahessa 33 – Koko maan  koronatartuntamäärä on 9 921

Haa­pa­ve­del­lä 1, Me­ri­jär­vel­lä 4, Ou­lai­sis­sa 5, Raa­hes­sa 33 – Koko maan ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rä on 9 921

07.01.2022 12:48
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Haapavedellä 1, Raahessa 3: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 132 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ennallaan

Haa­pa­ve­del­lä 1, Raa­hes­sa 3: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan

04.01.2022 12:38
Oulainen 14, Haapavesi 7, Kärsämäki 2, Pyhäjoki 1, Raahe 66 –Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 591 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana

Ou­lai­nen 14, Haa­pa­ve­si 7, Kär­sä­mä­ki 2, Py­hä­jo­ki 1, Raahe 66 –Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 591 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana

03.01.2022 15:17
Suomessa on todettu 9  619 uutta koronatartuntaa, mukana edellispäivien tapauksia – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on 303, tarjuntoja Oulaisissa, Pyhäjoella ja Raahessa

Suo­mes­sa on todettu 9  619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana edel­lis­päi­vien ta­pauk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja on 303, tar­jun­to­ja Ou­lai­sis­sa, Py­hä­joel­la ja Raa­hes­sa

30.12.2021 13:25
12 uutta koronatartuntaa Oulaisissa, Pyhäjoella 8 ja Haapavedellä 2

12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Ou­lai­sis­sa, Py­hä­joel­la 8 ja Haa­pa­ve­del­lä 2

29.12.2021 12:54
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on raportoitu tiistaina 117 – Yksi uusi tapaus Haapavedellä ja Kärsämäellä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu tiis­tai­na 117 – Yksi uusi tapaus Haa­pa­ve­del­lä ja Kär­sä­mäel­lä

21.12.2021 14:04
Pohjois-Pohjanmaalla raportoitiin keskiviikkona 379 uudesta koronatartunnasta – Useita uusia tartuntoja Pyhäjokialueen kunnissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tiin kes­ki­viik­ko­na 379 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – Useita uusia tar­tun­to­ja Py­hä­jo­kia­lueen kun­nis­sa

15.12.2021 13:43
Epidemia jatkuu vaikeana, Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki tänään koolla – pöydällä todennäköisesti kovia uusia rajoitustoimia

Epi­de­mia jatkuu vai­kea­na, Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki tänään koolla – pöy­däl­lä to­den­nä­köi­ses­ti kovia uusia ra­joi­tus­toi­mia

14.12.2021 11:25
Tilaajille
Kolmen päivän aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 658 uutta koronatartuntaa, uusia tartuntoja Haapavedellä, Oulaisissa, Pyhäjoella, Kärsämäellä

Kolmen päivän aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 658 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, uusia tar­tun­to­ja Haa­pa­ve­del­lä, Ou­lai­sis­sa, Py­hä­joel­la, Kär­sä­mäel­lä

13.12.2021 13:28
Maakunnan koronanyrkki: Epidemia jatkuu voimakkaana – tartuntamäärän kasvu hidastunut viime päivinä ja rokotteen ottaminen kiinnostaa aiempaa enemmän

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Epi­de­mia jatkuu voi­mak­kaa­na – tar­tun­ta­mää­rän kasvu hi­das­tu­nut viime päivinä ja ro­kot­teen ot­ta­mi­nen kiin­nos­taa aiempaa enemmän

07.12.2021 18:28 1
Oulaisissa, Haapavedellä ja Pyhäjoella uusia koronatartuntoja, Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 452 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana

Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Py­hä­joel­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 452 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana

22.11.2021 12:16